Logotype

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Besqab uppgår till 155 148 290 kronor fördelat på 15 514 829 aktier, med ett kvotvärde om 10 kronor. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget. 

Aktierna har utgivits enligt aktiebolagslagen och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. 

Det finns inga bestämmelser i Besqabs bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Aktiekapitalets utveckling 

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet aktier i Besqab sedan bolaget grundades 2005. Den senaste förändringen av aktiekapitalet skedde 2014.

Tidpunkt

Förändring av antalet aktier 

Totalt antal aktier

Förändring aktiekapital, kr 

Totalt aktiekapital, kr 

Kvotvärde 

Februari 20111 7856 785178 500678 500100
Februari 2011 382 790389 57538 279 00038 957 500100
Februari 201190 457480 0329 045 70048 003 200100
Februari 201123 217503 2492 321 70050 324 900100
Februari 201126 783530 0322 678 30053 003 200100
Februari 201198 152628 1849 815 20062 818 400100
Februari 2011461 8161 090 00046 181 600109 000 000100
Juli 2012 4 9001 094 900490 000109 490 000100
Maj 2014  9 854 10010 949 000-109 490 00010
Maj 2014269 95011 218 9502 699 500112 189 50010
Juni 20144 255 31915 474 26942 553 190154 742 69010
September 2014 40 56015 514 829405 600155 148 29010