Logotype

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Besqab uppgår till 463 601 970 kronor fördelat på 46 360 197 aktier, med ett kvotvärde om 10 kronor. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget. 

Aktierna har utgivits enligt aktiebolagslagen och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. 

Det finns inga bestämmelser i Besqabs bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Aktiekapitalets utveckling 

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet aktier i Besqab sedan bolaget grundades 2005. Den senaste förändringen av aktiekapitalet skedde 2023.

TidpunktHändelseFörändring av antalet aktier Totalt antal aktierFörändring aktiekapital, kr Totalt aktiekapital, kr Kvotvärde 
Maj 2023Nyemission30 845 36846 360 197308 453 680463 601 97010
September 2014Utnyttjande av teckningsoptioner40 56015 514 829405 600155 148 29010
Juni 2014Nyemission4 255 31915 474 26942 553 190154 742 69010
Maj 2014Utnyttjande av teckningsoptioner269 95011 218 9502 699 500112 189 50010
Maj 2014 Split 10:1 9 854 10010 949 000-109 490 00010
Juli 2012Nyemission 4 9001 094 900490 000109 490 000100
Februari 2011Nyemission461 8161 090 00046 181 600109 000 000100
Februari 2011Nyemission98 152628 1849 815 20062 818 400100
Februari 2011Nyemission26 783530 0322 678 30053 003 200100
Februari 2011Nyemission23 217503 2492 321 70050 324 900100
Februari 2011Nyemission90 457480 0329 045 70048 003 200100
Februari 2011Nyemission382 790389 57538 279 00038 957 500100
Februari 2011Nyemission1 7856 785178 500678 500100
December 2005Nybildning5 0005000500 000500 000100