Logotype

Återköp av egna aktier

Årsstämmorna 2015–2020 har årligen bemyndigat styrelsen att genomföra återköp och överlåtelse av egna aktier med syftet att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitaments­program. 

Genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav av egna aktier uppgick per den 30 april 2022 till 92 145 aktier, motsvarande 0,59 procent av det totala antalet emitterade aktier.

Återköp av aktier

Antal 
Totalt innehav egna aktier 2022-01-01121 500
Återköp0
Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2018-29 996
Totalt innehav egna aktier 2022-04-3092 145
 
Totalt antal utestående aktier i Besqab 2022-04-3015 422 684