Logotype

Återköp av egna aktier

Årsstämmorna 2019–2020 har årligen bemyndigat styrelsen att genomföra återköp och överlåtelse av egna aktier med syftet att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitaments­program. 

Genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav av egna aktier uppgick per den 30 juni 2023 till 92 145 aktier, motsvarande 0,20 procent av det totala antalet emitterade aktier.

Återköp av aktier

Antal 
Totalt innehav egna aktier 2023-01-0192 145
Återköp0
Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 20190
Totalt innehav egna aktier 2023-06-3092 145
Totalt antal emitterade aktier i Besqab 2023-06-3046 360 197
Totalt antal utestående aktier i Besqab 2023-06-3046 268 052