Logotype

Utdelnings­policy­

Besqab ska lämna utdelning till aktieägarna om minst 30 procent av koncernens resultat efter skatt (exklusive orealiserade värdeförändringar). Bolagets utdelnings­mål syftar till att säkra såväl ägarnas avkastning på sitt insatta kapital som bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten.

Utdelningen för räkenskapsåret 2021 var 4,00 kronor per aktie. Beräknat som andel av koncernens resultat efter skatt, med avdrag för orealiserade värdeförändringar, uppgår utdelningen till cirka 30 procent av resultatet för 2021.