Logotype

Utdelnings­policy­

Besqab ska lämna utdelning till aktieägarna om minst 30 procent av koncernens resultat efter skatt (exklusive orealiserade värdeförändringar). Bolagets utdelnings­mål syftar till att säkra såväl ägarnas avkastning på sitt insatta kapital som bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten.

Utdelningen för räkenskapsåret 2022 var 0,00 kronor per aktie.