Logotype

Besqabs börsnotering

I april 2014 meddelade Besqabs styrelse att man beslutat att utreda förutsättningarna för att notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under året. Emissionserbjudandet offenliggjordes den 27 maj 2014 i samband med att prospektet godkänts och registerats av Finansinspektionen.

Erbjudandet bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare. Anmälningsperioden till allmänheten pågick 28 maj - 10 juni 2014 och anbudsförfarandet för institutionella investerare pågick 28 maj - 11 juni 2014. Intresset för erbjudandet att förvärva aktier i Besqab var stort och erbjudandet övertecknades flera gånger.

Handel i Besqab-aktien på Nasdaq Stockholm inleddes den 12 juni 2014 under kortnamnet ”BESQ”. 

Börsnoteringen i korthet:

  • Priset i erbjudandet fastställdes till 73 kronor per aktie
  • Erbjudandet omfattade totalt 5 066 379 aktier, varav 4 255 319 nyemitterade aktier och 811 060 befintliga aktier
  • Efter erbjudandet uppgick det totala antalet aktier i Besqab till 15 474 269
  • Det totala värdet av erbjudandet uppgick till cirka 370 miljoner kronor
  • Besqab tillfördes cirka 311 miljoner kronor före emissionskostnader
  • Baserat på priset i erbjudandet uppgick värdet av Besqabs samtliga aktier till cirka 1 130 miljoner kronor

Swedbank AB (publ) agerade sole manager och bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå var juridisk rådgivare i samband med erbjudandet.