Logotype

Grönt finansieringsramverk

Strategin att arbeta med miljöcertifieringar och energieffektiva bostäder gör det enklare för oss att ”finansiera oss grönt”, det vill säga att teckna skuldebrev med en grön tillgång som säkerhet. Ambitionen är att all extern finansiering, från byggnadskreditiv till fastighets­lån, ska vara grön. Våra kommande miljöcertifierande projekt kommer också att möjliggöra för bostads­kunderna att teckna förmånliga gröna bolån vid köp av en Besqabbostad. 

Under 2021 emitterade Besqab sitt första gröna obligationslån i enlighet med villkoren i ett grönt ramverk som klargör hur emissionslikviden får användas. Besqabs gröna ramverk har granskats av Cicero Shades of Green som har givit betyget Medium Green.