Logotype

Operativa mål

Introduktion

1 000 produktionsstartade bostäder år 2023

Besqab ska senast år 2023 nå en årlig takt av produktionsstarter om 1 000 bostäder (bostads­-/äganderätter, hyresrätter och vårdbostäder). För 2020 produktionsstartade Besqab totalt 563 bostäder vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med 2019.

Vinstmarginal för bostads­-/äganderätter om minst 15 %

Den genomsnittliga vinstmarginalen i projekt­ med bostads­- och äganderätter som avslutades under 2020 uppgick till 15,6 procent och uppnådde därmed målet om minst 15 procent.

Underliggande årligt driftnetto om 100 Mkr år 2023, 1)

Underliggande årligt driftnetto i Besqabs pågående och färdigställda förvaltnings­fastigheter per 31 december 2020 bedömdes uppgå till cirka 49 Mkr. Fastighets­portföljens underliggande driftnetto ökade med cirka 100 procent i och med produktionsstarten av projekt­et Kapellgärdet i Uppsala under fjärde kvartalet 2020.

1) Inkluderar befintlig förvaltnings­portfölj samt fastigheter under uppförande vid utgången av perioden.

Christines kommentar: Så här kan man presentera informationen (marginaler ska läggas till)

1 000 produktionsstartade bostäder år 2023

Besqab ska senast år 2023 nå en årlig takt av produktionsstarter om 1 000 bostäder (bostads­-/äganderätter, hyresrätter och vårdbostäder). För 2020 produktionsstartade Besqab totalt 563 bostäder vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med 2019.

Vinstmarginal för bostads­-/äganderätter om minst 15 %

Den genomsnittliga vinstmarginalen i projekt­ med bostads­- och äganderätter som avslutades under 2020 uppgick till 15,6 procent och uppnådde därmed målet om minst 15 procent.

Underliggande årligt driftnetto om 100 Mkr år 2023, 1)

Underliggande årligt driftnetto i Besqabs pågående och färdigställda förvaltnings­fastigheter per 31 december 2020 bedömdes uppgå till cirka 49 Mkr. Fastighets­portföljens underliggande driftnetto ökade med cirka 100 procent i och med produktionsstarten av projekt­et Kapellgärdet i Uppsala under fjärde kvartalet 2020.

1) Inkluderar befintlig förvaltnings­portfölj samt fastigheter under uppförande vid utgången av perioden.