Logotype

Samhällsfastigheter

Besqab har lång erfarenhet och specialistkompetens vad gäller att utveckla vård- och omsorgsboenden för äldre i behov av vård. Utöver det erbjuder vi, ofta i samband med att vi utvecklar hela bostads­miljöer, även att utveckla skolor, förskolor och andra fastigheter som det finns behov av på platsen vi verkar. Sedan 2020 utvecklar vi samhällsfastigheter i egen regi och för egen förvaltning.

I egen förvaltning

För närvarande har vi tre egenutvecklade vårdboenden i egen förvaltning, Villa Solhem i Spånga som drivs av vårdoperatören Vardaga, Sarahemmet i Nacka där Ersta diakoni driver verksamheten samt Juliahemmet i Uppsala som färdigställdes under första kvartalet 2021 och som också har Ersta diakoni som hyresgäst.

Under produktion

För närvarande uppför vi ett äldreboende, Villa Svartbäcken, och en förskola inom projekt­et Kapellgärdet i Uppsala. Vardaga kommer att driva verksamheten på äldreboendet och förskolan kommer att drivas av Child Academy.

Våra vårdboenden 

Besqab har lång erfarenhet och en specialistkompetens att utveckla vård- och omsorgsboenden. Läs mer om kvalitéerna i våra vårdboenden här.