Logotype

Anette Frumerie ny VD för Besqab - Strategi för fortsatt lönsam tillväxt

Anette Frumerie blir ny VD för Besqab. Besqab är en av de ledande bostads­utvecklarna i Stockholm och Uppsala.

Besqab har idag cirka 2 000 byggrätter i sin balansräkning och producerar ca 600 bostäder per år. Besqab utvecklar bostäder i egen regi men har dessutom en betydande byggledningsverksamhet och ett bestånd av vård- och omsorgsfastigheter. Ambitionen är att fortsätta växa och ta marknadsandelar på Stockholms- och Uppsala-marknaden de närmaste åren.

Anette Frumerie tillträder den 5 november. Anette kommer närmast från Skanska där hon varit VD för Skanskas Bostads­utveckling i Norden. Dessförinnan kom Anette från JM, där hon ingick i koncernledningen och under 17 år innehade en rad olika positioner.

– Det är med stolthet vi välkomnar Anette till Besqab. Anette har en gedigen, stark erfarenhet från bostads­utveckling i våra marknader. Dessutom har Anette haft ledande befattningar i två betydande börsnoterade bolag, något som vi vet kommer att gynna oss framöver, säger Johan Nordström, Besqabs styrelseordförande.

– Det finns ett stort behov för nya bostäder i Stockholm och Uppsala. Besqabs starka kultur och kompetenta organisation borgar för att vi ska kunna fortsätta växa med god lönsamhet, vilket gör uppdraget extra spännande. För att lyckas på både kort och lång sikt skall vi fortsätta att leverera attraktiva bostäder med hög kvalitet, säger Anette Frumerie.

Anette Frumerie efterträder Kjell Jansson som har varit VD sedan 2003. 

– Kjell har gjort ett utomordentligt arbete med att ta Besqab till den position som bolaget har idag säger Johan Nordström. Kjell kommer jobba vidare i bolaget med strategiska uppdrag, bl.a. arbetet för vår planerade börsintroduktion.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Nordström, styrelseordförande, 070 940 70 82
Anette Frumerie, tillträdande VD, 070 214 41 64