Logotype

Valberedning inför Besqabs årsstämma 2015

Regulatorisk information
Årsstämman den 7 maj 2014 beslutade om instruktioner för valberedning inför 2015 års årsstämma. Beslutet innebär bland annat att valberedningen ska bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna den sista bankdagen i augusti 2014, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen är styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2015 utgörs av Conny Bjärnram representerande Solid Brass AB, Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare samt styrelsens ordförande Johan Nordström representerande Skirner AB (Familjen Nordström). Dessa tre ägare representerar tillsammans 47,07 procent av rösterna i Besqab AB.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 1328, 183 13 Täby, senast den 20 februari 2015.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Johan Nordström, valberedningens ordförande, 070-940 70 82