Logotype

Besqab, Vardaga och Täby kommun invigde Silverpark - ett nytt äldreboende vid Täby Centrum

Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) invigde idag Besqabs VD Anette Frumerie och Vardagas VD Fredrik Gren, det nya äldreboendet Silverpark.

Silverpark ligger i närheten av Täby Centrum och uppfördes under 2014-2015 av Besqab. Vårdgivare är Vardaga. Silverpark är ett modernt äldreboende med platser för omvårdnad, demens samt psykogeriatrik. Miljön är hemtrevlig och välkomnande och verksamheten har tyngdpunkt på mat och kultur. I restaurangen ansvarar de boendes egen köksmästaren för alla måltider. Den dagliga omsorgen omfattas även av vårdhunden Primus som erbjuder helande sällskap till de boende. De första hyresgästerna flyttade in i september 2015.

- På Besqab har vi specialistkompetens och lång erfarenhet av att bygga vårdboenden. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda bra och hemtrevliga bostäder för personer med omfattande vårdbehov, är att vi på ett tidigt stadium har en nära dialog med kommunen och den privata vårdgivaren. I det här projektet har dialogen verkligen fungerat bra, säger Besqabs VD Anette Frumerie.

- Att skapa hem för personer med vårdbehov kräver goda kunskaper i uppförandet av bostäderna och god kännedom om hur verksamheten ska bedrivas. Det tycker jag att Besqab har haft här och vi är verkligen nöjda med resultatet, säger Fredrik Gren, VD på Vardaga.

- Att fristående aktörer väljer Täby för att utveckla sin verksamhet är en kvalitetsstämpel för kommunen. Genom ett långsiktigt strategiskt arbete så är Täby den kommun i Sverige som har mest skatte-
finansierad verksamhet i privat regi. På så sätt ökar konkurrensen och kvalitén i verksamheterna sam-tidigt som skattebetalarna inte belastas med investeringskostnader, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby.

För mer information kontakta:
Bo Björfors, affärschef Besqab, 08-630 16 56, bo.bjorfors@besqab.se
Pia Säwe, kommunikationsansvarig Ambea/Vardaga, 0733-77 14 10 pia.sawe@ambea.se
Rebecca Prytz, kommunikationschef Besqab, 08-630 16 14, rebecca.prytz@besqab.se