Logotype

Besqabs årsredovisning 2015 publicerad på besqab.se

Regulatorisk information
Besqabs årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig på Besqabs webbplats investors.besqab.se. En utskrift finns även tillgänglig på Besqabs huvudkontor på Kemistvägen 17 i Täby.

Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Besqabs huvudkontor från den 18 april och distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare och intressenter som beställt sådan påbörjas samma dag.

En tryckt årsredovisning kan, förutom på Besqabs webbplats, beställas genom att skicka e-post till ir@besqab.se, skriva till Besqab AB, Box 1328, 183 13 Täby eller ringa till Besqab på telefon 08-409 416 00.

Informationen är sådan som Besqab kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2016 kl. 16.00.