Logotype

Besqab, Nacka kommun och Ersta diakoni invigde visningslägenheten i nya äldreboendet Sarahemmet i Älta

Idag invigdes visningslägenheten i nya vård- och omsorgsboendet Sarahemmet i Ältadalen i Nacka. Boendet öppnar i maj 2018.

Sarahemmet erbjuder 54 lägenheter, en välkomnande samlingssal samt en trivsam utemiljö med vacker trädgård för både aktivitet och avkoppling.

Äldrenämndens ordförande, Monica Brohede Tellström och kommunstyrelsens ordförande, Mats Gerdau, båda från Nacka kommun invigde idag Sarahemmts visningslägenhet. De invigde den tillsammans med Ersta diakonis socialchef
Ann-Sofie Wetterstrand och Besqabs VD Anette Frumerie.

-       Vi är stolta att kunna möta Nackas ökade behov av boende för äldre. Sarahemmet i Ältadalen har planerats i nära dialog med Ersta diakoni, där våra respektive erfarenheter och kunskaper tagits tillvara. Hållbarhet har varit en röd tråd med tanke väl utvalda och sunda materialval, mycket dagsljus och en bra arbetsmiljö för personalen, säger Bo Björfors, chef för Fastighets­utveckling på Besqab. 

För ytterligare information:

Bo Björfors, chef Fastighets­utveckling, 08-409 416 56, bo.bjorfors@besqab.se
Christina Durling, tf. Press­ansvarig, 08-409 416 60, christina.durling@besqab.se