Logotype

Besqabs årsredovisning 2017 publicerad på besqab.se

Regulatorisk information
Besqabs årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på Besqabs webbplats investors.besqab.se. En utskrift finns även tillgänglig på Besqabs huvudkontor på Golfvägen 2 i Danderyd.

Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Besqabs huvudkontor från den 12 april 2018 och distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare och intressenter som beställt sådan påbörjas samma dag. En tryckt årsredovisning kan, förutom på Besqabs webbplats, beställas genom att skicka e-post till ir@besqab.se, skriva till Besqab AB, Box 5, 182 11 Danderyd eller ringa till Besqab på telefon 08-409 416 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Björn Somnäs, ekonomichef, e-post: bjorn.somnas@besqab.se, tel: 08-409 416 17

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 28 mars 2018 klockan 14:00 CET.