Logotype

Besqabs årsredovisning 2018 publicerad på besqab.se

Regulatorisk information
Besqabs årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på Besqabs webbplats besqab.se. 

Årsredovisningen i tryckt format kommer att finnas på Besqabs huvudkontor från den 23 april 2019 och distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare och intressenter som beställt sådan påbörjas samma dag.

En tryckt årsredovisning kan, förutom på Besqabs webbplats, beställas genom att skicka e-post till ir@besqab.se, skriva till Besqab AB, Box 5, 182 11 Danderyd eller ringa till Besqab på telefon 08-409 416 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52