Logotype

Besqab förvärvar utvecklings­fastighet i Huddinge

Regulatorisk information
Besqab har förvärvat och tillträtt en fastighet i Huddinge där planen är att utveckla nya bostads­byggrätter för ca 70 lägenheter. Fastigheten är belägen i ett lugnt och centralt område i östra Stuvsta i Huddinge kommun.

Den förvärvade fastigheten Lönnen 5 är belägen mellan Stensängen och Stuvsta i höjd med Ågestavägen 10. Fastigheten angränsar till omtyckta villakvarter och har närhet till grönområden, busshållplats, skola, mataffär och annan service i Stuvsta Centrum. Här planerar Besqab för utveckling av flerbostads­hus med lägenheter i varierande storlekar vilket kommer att tillföra området ett bredare utbud av olika bostads­typer. 

-    Det här är ett lugnt och centralt läge i Stuvsta som går helt i linje med Besqabs vision att utveckla nya boendemiljöer som främjar en hållbar och hälsosam livsstil i och med närheten till både kollektivtrafik och grönområden, säger Besqabs VD, Carola Lavén.

-    Vi planerar att ge husen en skyddande stadsmässig front ut mot Ågestavägen som sen trappas ner i höjd och möter villabebyggelsen i söder på ett mjukt sätt. Tanken är att skapa ett öppet kvarter som bildar två gröna, ombonade gårdsrum, säger Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab.

Arbetet med att ta fram ett planförslag kommer preliminärt att inledas under hösten 2021 och produktionsstart planeras till 2024. På fastigheten finns idag en befintlig byggnad med verksamhet som genererar ett årligt driftnetto.  

Kontaktpersoner: 
Carola Lavén, VD, 08 - 409 415 57, carola.laven@besqab.se 
Johan Westring, Chef Ackvisition och Exploatering, 08 - 409 416 39, johan.westring@besqab.se