Logotype

Besqab startar sista etappen av unikt bostads­projekt i Bromma

Besqab produktionstartar den andra och sista etappen av bostads­projektet Nivå i Mariehäll i Bromma. Den aktuella etappen inkluderar 145 bostäder som byggs ovanpå en befintlig industribyggnad i ett attraktivt läge invid Bällstaån. Bostäderna redovisas som produktionsstartade under första kvartalet 2022 och innebär att hela projektet om 257 bostäder är produktionsstartat.

Nivå är ett unikt bostads­projekt med bostäder på en befintlig fastighet sex våningar upp. I projektet ingår även LSS-bostäder samt en förskola och totalt omfattar projektet 257 bostäder. Besqab produktionsstartade den första etappen om 112 bostäder under fjärde kvartalet 2021 där försäljningen har gått mycket bra. 

-    Intresset är väldigt stort för bostäderna i Nivå, säger Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab. Bostäderna blir helt unika i sitt slag och är ett spännande exempel på vertikal stadsutveckling då vi börjar att bygga bostäderna från våning 6 och uppåt.
 
-    Mottagandet från marknaden har varit mycket gott i det här projektet vilket gör att vi nu produktionsstartar resterande 145 bostäder i projektet. Här växer fina lägenheter fram ovanpå den befintliga industribyggnaden plus högkvalitativa stadsradhus längs Bällstaån, säger Carola Lavén, VD på Besqab. 

Inflyttningen i Nivå planeras att påbörjas under första kvartalet 2024. 

Kontaktpersoner:
Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, tel 08-409 416 26
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, lotta.niland@besqab.se, tel 08-409 416 46
Carola Lavén, VD, carola.laven@besqab.se, tel 08-409 415 57