Logotype

Besqabs Års- och hållbarhets­redovisning 2022

Regulatorisk information
Besqabs Års- och hållbarhets­redovisning för räkenskapsåret 2022 är från och med idag tillgänglig på Besqabs webbplats.

”Året präglades av stora och utmanande händelser i vår omvärld. Kombinationen av hög inflation, rekordhöga elpriser och höjda räntor försämrade snabbt och kraftfullt förutsättningarna på bostads­marknaden och särskilt för nyproduktion. Men 2022 var också ett år då vi engagerat och systematiskt fortsatte att göra det vi gör allra bäst – skapa hållbara hem och boendemiljöer där människor kan leva gott och länge, det vill säga att sprida Boglädje. Tack vare alla fantastiska medarbetares målmedvetna arbete och personliga engagemang belönades vi även detta år med utmärkelsen branschens nöjdaste kunder.”  /Carola Lavén, VD.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns på svenska och tillgänglig i pdf-format samt i European Single Electronic Format (ESEF) på www.besqabgroup.se  (https://www.besqabgroup.se/investerare/rapporter-och-presentationer/)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Petra Forss, IR-ansvarig, e-post: petra.forss@besqab.se, tel: 08-409 416 06
Christina Durling, Kommunikationschef, e-post: christina.durling@besqab.se, tel: 08-409 416 26

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2023 klockan 08:30 (CEST).