Besqab Hjärtan Aros Bostad = True

Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.

Logotype

Finansiella rapporter

Här hittar du rapporter och presentationer från det nya bolaget Besqab, som bildeades genom ett sammangående av Besqab och Aros bostad våren 2024.
Finansiella rapporter från bolaget som tidigare hette Besqab hittar du via följande länk:

 Press releaseReportPresentationCasting