Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Strategier 

Under det första kvartalet 2024 slogs Besqab samman med Aros Bostad genom ett offentligt uppköpserbjudande från Aros Bostad till Besqabs aktieägare. Det sammanslagna bolaget har därefter antagit namnet Besqab.

Kombinationen av ett tydligt kund- och hållbarhets­fokus, starkt affärsmannaskap och finansiell stabilitet kommer att utgöra grunden för långsiktigt lönsam tillväxt av det gemensamma bolaget. Nyckeltal för det sammanslagna bolaget kommer att redovisas vid en kapitalmarknadsdag i samband med Q1-rapporten, den 30 maj 2024.

De finansiella målen omfattar en soliditet som överstiger 30 procent, projektmarginal om 20 procent och en rörelsemarginal om 15 procent.

Till dess avser mål och rapporter på den här hemsidan det noterade moderbolaget Aros Bostads­utveckling AB, vilket är namnändrat till Besqab sedan april 2024. 

Om du vill läsa rapporter från Besqab fram till 2023 återfinns de här.

Finansiella och operativa mål

För att nå framgång och utveckla verksamheten i en hållbar riktning arbetar vi mot tydligt uppsatta mål.

Läs mer

Effektivt genomförande och kostnadskontroll


Vi bygger vidare på vår starka genomförandekompetens och ett systematiskt arbete med gemensamma metoder, lösningar och systemval för att bidra till kvalitet och en god kostnadskontroll.

Läs mer

Attraktiv byggrättsportfölj


Vi fokuserar på möjligheter och affärer där vi kan skapa värde och lönsamhet genom att tillvarata våra styrkor inom bostads­utveckling.

Läs mer

Bäst på att förstå hur
människor vill bo


Vi för en nära dialog med våra kunder och förstår vad de värdesätter i bostaden och boendemiljön samt i mötet med Besqab. Det ger oss underlag att utveckla attraktiva kunderbjudanden som bidrar till ökad försäljning och ökade intäkter.

Läs mer

Optimerad
kapitalstruktur


Tillgång till kapital är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga våra strategier och för att nå våra uppsatta mål. En optimerad och effektiv kapitalstruktur med en välbalanserad riskprofil möjliggör fortsatt tillväxt och långsiktigt värdeskapande.

Läs mer