Logotype

Investerare

Vårt mål är att säkerställa att korrekt information förmedlas samt att skapa och upprätthålla förbindelser som bygger på ömsesidig förståelse mellan Besqab som bolag och investerare, analytiker och finansiella redaktörer, och därigenom bidra till korrekt värdering av Besqabaktien.

Finansiella nyckeltal per 30 september 2022

2,9 mdkr

Intäkter, R12

178 Mkr

Rörelseresultat, R12

13,53 kr

Resultat per aktie, R12

4,5 mdkr

Balansomslutning

Senaste rapporten

Delårsrapport januari–september 2022

Rapporter och presentationer

Aktien (BESQ)

Uppdaterat: 

SEK

 SEK

%

AKTIEN

Finansiell kalender

Kommande rapporthändelser

2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022
Finansiell kalender

Årsredovisning 2021

Besqabs årsredovisning för 2021 publicerades den 25 mars 2022. Välkommen att läsa mer om vår utveckling under 2021 samt våra strategier och mål för de kommande åren i en sammanfattad webbversion eller genom att ladda ner hela årsredovisningen som PDF.

Läs mer

Delägarskap i RAW Property och Wallin

För att optimera värdeskapandet i bolaget och skapa goda förutsättningar för att växa arbetar Besqab med strategiska innehav som kompletterar verksamheten och möjliggör synergier på marknaden. 

Läs mer