Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Investerare

Vårt mål är att säkerställa att korrekt information förmedlas samt att skapa och upprätthålla förbindelser som bygger på ömsesidig förståelse mellan Besqab som bolag och investerare, analytiker och finansiella redaktörer, och därigenom bidra till korrekt värdering av Besqabaktien.

Information avseende Aros Bostads­ offentliga uppköpserbjudande

Med avsikten att gå samman för att bilda en ny ledande aktör inom bostads­utveckling i Storstockholm och Uppsala lämnade Aros Bostads­utveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) den 31 januari 2024 genom ett press­meddelande ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros Bostad (”Erbjudandet”).

I enlighet med villkoren i Erbjudandet erbjuder Aros Bostad 1,04 nyemitterade stamaktier och 0,07 nyemitterade preferensaktier av serie B i Aros Bostad för varje befintlig aktie i Besqab. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier i Besqab, uppgår till cirka 1 861 Msek.

Styrelsen har offentliggjort sitt uttalande i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm, och rekommenderar enhälligt aktieägarna i Besqab att acceptera Erbjudandet. Därtill har aktieägare som tillsammans representerar cirka 73 procent av rösterna och kapitalet i Besqab ingått bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet.

Utdrag ur Besqabs styrelses utlåtande med anledning av Erbjudandet:

”Styrelsen delar Aros Bostads­ syn, såsom framgår i Aros Bostads­ press­meddelande, att ett samgående mellan bolagen kommer skapa en konkurrenskraftig och ledande aktör på marknaden. Genom sin väsentligt större storlek, kommer det sammanslagna bolaget få en starkare marknadsposition och dessutom kapacitet att ta ytterligare marknadsandelar.”

För mer information, vänligen se www.besqab2024.se

För utlåtande från Besqabs styrelse med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet, inklusive värderingsutlåtande, vänligen se följande länk.

Aktien (BESQAB)

 SEK

 SEK

 %

Uppdaterat: 

AKTIEN

Finansiell kalender

Kommande rapporthändelser

30 apr, 2024 08:00 CET
Årsredovisning 2023 (tidigare Besqab)
30 maj, 2024 07:00 CET
Delårsrapport januari-mars 2024
30 maj, 2024 08:30 CET
Kapitalmarknadsdag
Finansiell kalender

Senaste rapporten

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Besqabs års- och hållbarhets­redovisning för 2022 publicerades den 24 mars 2023. Välkommen att läsa mer om vår utveckling under 2022 och fördjupa dig i vår verksamhet och våra strategier framåt.

Läs mer

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Besqab AB höll årsstämma torsdagen den 27 april 2023 klockan 16.00 på Besqabs huvudkontor, Golfvägen 2 i Danderyd. Ta del av protokoll, kallelse och övriga stämmohandlingar genom länken nedan.

Läs mer

Kontakt Investerare

Vår ambition är att förse dig med uppdaterad finansiell information och hjälpa dig att förstå vår verksamhet och vårt finansiella resultat. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Anna Åkerlund

Chef IR och Kommunikation

E-post:
anna.akerlund@besqab.se

Telefon:
070-778 28 97