Logotype

Investerare

Vårt mål är att säkerställa att korrekt information förmedlas samt att skapa och upprätthålla förbindelser som bygger på ömsesidig förståelse mellan Besqab som bolag och investerare, analytiker och finansiella redaktörer, och därigenom bidra till korrekt värdering av Besqabaktien.

Senaste rapporten

Delårsrapport januari–juni 2023

Rapporter och presentationer

Aktien (BESQ)

 SEK

 SEK

 %

Uppdaterat: 

AKTIEN

Finansiell kalender

Kommande rapporthändelser

25 okt, 2023 07:30 CET
Delårsrapport januari-september 2023
2 feb, 2024 07:30 CET
Bokslutskommuniké 2023
Finansiell kalender

Finansiella nyckeltal per 30 juni 2023

1,8 mdkr

Intäkter, R12

−686 Mkr

Rörelseresultat, R12

−33,22 kr

Resultat per aktie, R12

4,0 mdkr

Balansomslutning

Årsredovisning 2022

Besqabs års- och hållbarhets­redovisning för 2022 publicerades den 24 mars 2023. Välkommen att läsa mer om vår utveckling under 2022 och fördjupa dig i vår verksamhet och våra strategier framåt.

Läs mer

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Besqab AB höll årsstämma torsdagen den 27 april 2023 klockan 16.00 på Besqabs huvudkontor, Golfvägen 2 i Danderyd. Ta del av protokoll, kallelse och övriga stämmohandlingar genom länken nedan.

Läs mer

Kontakt Investerare

Vår ambition är att förse dig med uppdaterad finansiell information och hjälpa dig att förstå vår verksamhet och vårt finansiella resultat. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Anna Jepson

CFO

E-post:
anna.jepson@besqab.se

Telefon:
08-409 415 79