Logotype

Investerare

Vårt mål är att säkerställa att korrekt information förmedlas samt att skapa och upprätthålla förbindelser som bygger på ömsesidig förståelse mellan Besqab som bolag och investerare, analytiker och finansiella redaktörer, och därigenom bidra till korrekt värdering av Besqabaktien.

Finansiella nyckeltal per 31 mars 2022

2,9 mdkr

Intäkter, R12

221 Mkr

Rörelseresultat, R12

17,90 kr

Resultat per aktie, R12

4,7 mdkr

Balansomslutning

Senaste rapporten

Delårsrapport januari–mars 2022

Rapporter och presentationer

Aktien (BESQ)

Uppdaterat: 

SEK

 SEK

%

AKTIEN

Finansiell kalender

Kommande rapporthändelser

2022-07-07
Delårsrapport januari–juni 2022
2022-10-20
Delårsrapport januari–september 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022
Finansiell kalender

Inbjudan till telefon- och webbpresentation

Besqabs halvårsrapport för 2022 publiceras den 7 juli 2022, cirka klockan 10:00. I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation klockan 11:00 där VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström presenterar delårsrapporten. Presentationen avslutas med en frågestund. 

För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, ring in på följande telefonnummer (lokalsamtal): Sverige +46 (0)8 5664 2754, United Kingdom +44 (0)330 165 3641 eller United States +1 646-828-8082.

Vänligen ring in för registrering minst fem minuter innan telefonkonferensen startar. Ange lösenkod: 200605.

Följ webbpresentationen här

Årsredovisning 2021

Besqabs årsredovisning för 2021 publicerades den 25 mars 2022. Välkommen att läsa mer om vår utveckling under 2021 samt våra strategier och mål för de kommande åren i en sammanfattad webbversion eller genom att ladda ner hela årsredovisningen som PDF.

Läs mer

Delägarskap i RAW Property och Wallin

För att optimera värdeskapandet i bolaget och skapa goda förutsättningar för att växa arbetar Besqab med strategiska innehav som kompletterar verksamheten och möjliggör synergier på marknaden. 

Läs mer