Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Investerare

Vårt mål är att säkerställa att korrekt information förmedlas samt att skapa och upprätthålla förbindelser som bygger på ömsesidig förståelse mellan Besqab som bolag och investerare, analytiker och finansiella redaktörer, och därigenom bidra till korrekt värdering av Besqabaktien.

Information avseende Aros Bostads­ offentliga uppköpserbjudande

Med avsikten att gå samman för att bilda en ny ledande aktör inom bostads­utveckling i Storstockholm och Uppsala lämnade Aros Bostads­utveckling AB (publ) (”Aros Bostad”) den 31 januari 2024 genom ett press­meddelande ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros Bostad (”Erbjudandet”). För mer information, se www.besqab2024.se

Aktien (BESQAB)

 SEK

 SEK

 %

Uppdaterat: 

AKTIEN

Finansiell kalender

Kommande rapporthändelser

30 aug, 2024 07:00 CET
Delårsrapport januari-juni 2024
15 nov, 2024 07:00 CET
Delårsrapport januari-september 2024
14 feb, 2025 07:00 CET
Bokslutskommuniké 2024
Finansiell kalender

Senaste rapporten

Delårsrapport januari-mars 2024

Kapitalmarknadsdag 2024

Besqab hade kapitalmarknadsdag den 30 maj 2024 klockan 9.00.

Där presenterades Besqabs rapport för första kvartalet 2024 samt strategisk inriktning för bolaget efter samgåendet med Aros Bostads­­utveckling. Se den inspelade presentationen via länken nedan.

Läs mer

Årsstämma 2024

Årsstämman i Besqab AB (publ), org.nr 556699-1088, hölls måndagen den 3 juni 2024 kl. 10.00. Protokoll och stämmohandlingar finner du via länken nedan:

Läs mer

Kontakt Investerare

Vår ambition är att förse dig med uppdaterad finansiell information och hjälpa dig att förstå vår verksamhet och vårt finansiella resultat. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Anna Åkerlund

Chef IR och Kommunikation

E-post:
anna.akerlund@besqab.se

Telefon:
070-778 28 97