Logotype

Om Besqab 

Vår drivkraft är att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer genom en förståelse för hur människor vill leva sina liv. Vi villl skapa bostäder som lever länge, och där livet blir bättre. För vi tror på att den som bor bra mår bra. 

En passionerad bostads­utvecklare

"Vi vet att det betyder mycket att ha en djup lokal förankring och att vara engagerad i den plats vi bygger på. Vi bygger bostäder för slutkunder, vi utvecklar vårdboenden för äldre och vi bygger andra samhällsfastigheter som skolor och förskolor.  Oavsett vad och var vi bygger utgår från samma målbild: vi ska vara bäst på att förstå människors behov och drömmar när det gäller boende och utifrån vår kunskap, skapa hållbara hem för ett bättre liv. Och att sprida Boglädje."

Carola Lavén, VD

Besqab i siffror per 30 september 2023

3 300

Byggrätter för planerade bostäder i Storstockholm, Uppsala och delar av Mellansverige

25

Produktionsstartade bostäder, årstakt

1 229

Bostads­- och äganderätter i pågående produktion

543

Vård- och hyresbostäder i fastighets­portföljen (färdigställda och under uppförande)

Över 30 år av bostads­byggande

Läs mer om Vår historia

Besqab-koncernen

Besqab äger bostads­utvecklaren RAW Property AB och är även delägare i bostads­utvecklaren Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Båda verksamheterna kompletterar Besqabs produktportfölj och möjliggör samarbeten som kan bidra till att växa Besqabs verksamhet mot uppsatta mål.