Logotype

Press­meddelanden

Här hittar du de senaste nyheterna och press­meddelanden från Besqab. 

25 okt, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–september 2023
7 jul, 2023, 10:00
Regulatorisk information
Besqabs delårsrapport januari–juni 2023
19 jun, 2023, 14:00
Regulatorisk information
Besqab varslar om uppsägningar
31 maj, 2023, 15:00
Regulatorisk information
Ökat antal aktier och röster i Besqab
31 maj, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Besqabs delårsrapport januari–mars 2023
24 maj, 2023, 15:00
Regulatorisk information
Genomförd förtida inlösen av Besqabs gröna obligationer
5 maj, 2023, 15:00
Regulatorisk information
Förtida inlösen av Besqabs obligationer (ISIN: SE0015950233) förklaras ovillkorad
4 maj, 2023, 17:30
Regulatorisk information
Besqab utser ny CFO
27 apr, 2023, 18:00
Regulatorisk information
Kommuniké från årsstämma i Besqab AB
26 apr, 2023, 17:00
Regulatorisk information
Besqab kommer att påkalla villkorad förtida inlösen av dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr med ordinarie förfall den 14 maj 2024
25 apr, 2023, 13:45
Regulatorisk information
Besqab offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen
21 apr, 2023, 13:00
Regulatorisk information
Besqab offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen
30 mar, 2023, 15:30
Regulatorisk information
Besqab offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen
29 mar, 2023, 17:00
Regulatorisk information
Kommuniké från extra bolagsstämma i Besqab
27 mar, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Besqab offentliggör villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 833 Mkr
24 mar, 2023, 08:30
Regulatorisk information
Besqabs Års- och hållbarhets­redovisning 2022
24 mar, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Kallelse till Besqabs årsstämma 2023
9 mar, 2023, 14:00
Regulatorisk information
Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023 i Besqab
24 feb, 2023, 08:05
Regulatorisk information
Kallelse till extra bolagsstämma i Besqab
24 feb, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Styrelsen för Besqab har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 825 Mkr, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande
Ladda fler rapporter