Logotype

Press­meddelanden

Här hittar du de senaste nyheterna och press­meddelanden från Besqab. 

2 feb, 2024, 07:30
Regulatorisk information
Besqabs bokslutskommuniké 2023
31 jan, 2024, 07:35
Regulatorisk information
Uttalande från styrelsen i Besqab med anledning av Aros Bostads­ offentliga uppköpserbjudande
30 jan, 2024, 17:45
Regulatorisk information
Besqab säljer samhällsfastigheter för 770 Mkr
25 okt, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–september 2023
7 jul, 2023, 10:00
Regulatorisk information
Besqabs delårsrapport januari–juni 2023
19 jun, 2023, 14:00
Regulatorisk information
Besqab varslar om uppsägningar
31 maj, 2023, 15:00
Regulatorisk information
Ökat antal aktier och röster i Besqab
31 maj, 2023, 07:30
Regulatorisk information
Besqabs delårsrapport januari–mars 2023
24 maj, 2023, 15:00
Regulatorisk information
Genomförd förtida inlösen av Besqabs gröna obligationer
5 maj, 2023, 15:00
Regulatorisk information
Förtida inlösen av Besqabs obligationer (ISIN: SE0015950233) förklaras ovillkorad
4 maj, 2023, 17:30
Regulatorisk information
Besqab utser ny CFO
27 apr, 2023, 18:00
Regulatorisk information
Kommuniké från årsstämma i Besqab AB
26 apr, 2023, 17:00
Regulatorisk information
Besqab kommer att påkalla villkorad förtida inlösen av dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr med ordinarie förfall den 14 maj 2024
25 apr, 2023, 13:45
Regulatorisk information
Besqab offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen
21 apr, 2023, 13:00
Regulatorisk information
Besqab offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen
30 mar, 2023, 15:30
Regulatorisk information
Besqab offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen
29 mar, 2023, 17:00
Regulatorisk information
Kommuniké från extra bolagsstämma i Besqab
27 mar, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Besqab offentliggör villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 833 Mkr
24 mar, 2023, 08:30
Regulatorisk information
Besqabs Års- och hållbarhets­redovisning 2022
24 mar, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Kallelse till Besqabs årsstämma 2023
Ladda fler rapporter