Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Tilltänkt koncernledning efter samgående mellan Aros Bostad och Besqab

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) och Besqab AB (publ) (”Besqab”) avser att gå samman för att bilda en ny ledande bostads­utvecklare i Storstockholm och Uppsala. I dag presenteras den tilltänkta koncernledningen för det nya bolaget. Koncernledningen, som kommer att bestå av medlemmar från respektive bolags befintliga ledningsgrupper, har en bred kompetens och gedigen samlad erfarenhet av bostads­utvecklings­verksamhet.

Den 31 januari 2024 offentliggjorde Aros Bostad ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab. Efter den initiala acceptperioden uppgick anslutningsgraden i uppköpserbjudandet till cirka 96,6 procent och den 15 mars 2024 meddelade Aros Bostad därför att bolaget fullföljer uppköpserbjudandet. Aros Bostad har också meddelat avsikten att det nya bolaget ska heta Besqab AB (publ) samt offentliggjort ett förslag till ny styrelse som ska ledas av Per Rutegård som ordförande.

Vid offentliggörandet av uppköpserbjudandet kommunicerades att tilltänkt VD för det sammanslagna bolaget är Magnus Andersson från Aros Bostad och tilltänkt CFO är Anna Jepson från Besqab. Idag offentliggörs hela den tilltänkta koncernledningen för det sammanslagna bolaget, vilken består av medlemmar från både Aros Bostads­ och Besqabs nuvarande ledningsgrupper enligt nedan (i bokstavsordning):
 

-          Magnus Andersson, VD

-          Daniel Bergström, CIO

-          Hanna Bodbacka, hållbarhetschef

-          Emmy Fredenklo, chefsjurist

-          Anna Jepson, CFO

-          David Johansson, COO

-          David Lundgren, produktionschef

-          Charlotte Roempke, HR-chef

-          Anna Slåtteby, försäljnings- och marknadschef

-          Andreas Wik, affärsutvecklings­chef

-          Anna Åkerlund, chef IR och kommunikation

 

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Vi är väldigt glada över det starka stödet för samgåendet och att anslutningsgraden i erbjudandet överskrider 96 procent. Med våra kombinerade styrkor inom affärsmässighet, hållbarhet och kundnöjdhet har vi mycket goda förutsättningar för att utveckla marknadens mest attraktiva boendemiljöer och bygga ett långsiktigt och lönsamt bolag. Jag är övertygad om att den koncernledning som vi presenterar i dag har den bredd, kompetens och erfarenhet som behövs för att ta positionen som en ledande bostads­utvecklare i Storstockholm och Uppsala.”

 

Kort sammanfattning av respektive persons erfarenhet och utbildning följer nedan.

 

Magnus Andersson, VD (född 1972)
VD i Aros Bostad sedan 2017. Magnus Andersson har lång erfarenhet från bygg- och fastighets­branschen genom JM, Skanska och Oscar Properties, bland annat som VD för Skanskas bostads­utvecklings­verksamhet i Storbritannien och COO för Oscar Properties. Civilingenjör väg- och vattenbyggnad från Luleå Tekniska Universitet och civilekonom med inriktning finansiering från Stockholms Universitet, samt kompletterande ledarskapsutbildning från IMD i Lausanne, Schweiz.

Daniel Bergström, CIO (född 1986)
Finans- och transaktionschef i Aros Bostad sedan 2023. Daniel Bergström har innehaft positionen som transaktionsansvarig mellan 2014 och 2022 hos Aros Bostad och har tidigare arbetat på Svenska Hyreshus AB som transaktionsansvarig samt på Ebab AB med inriktning mot projektledning. Byggnadsingenjörsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan och Nackademin.

Hanna Bodbacka, hållbarhetschef (född 1981)
Hållbarhetschef i Aros Bostad sedan 2022. Hanna Bodbacka har tidigare arbetat som verksamhetscontroller på Statens fastighets­verk, som seniorkonsult och utvecklings­ansvarig på Goodpoint AB samt bedrivit egen konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling med fokus på integrering av hållbarhet. Kandidatexamen i konstvetenskap från Uppsala Universitet.

Emmy Fredenklo, chefsjurist (född 1992)
Chefsjurist på Aros Bostad sedan 2022. Emmy Fredenklo har innehaft positionen som bolagsjurist hos Aros Bostad mellan 2021 och 2022 och har tidigare arbetat som chefsjurist på Tessin Nordic Holding AB (publ) och som biträdande jurist på Skierfe Advokatfirma respektive Roschier Advokatbyrå med inriktning mot fastighets­transaktioner. Juristexamen från Stockholms Universitet.

Anna Jepson, CFO (född 1983)
CFO i Besqab sedan 2023. Anna Jepson har en bakgrund som CFO på Svenska Handelsfastigheter, CFO på Exerton, ekonomichef på Granen Fastighets­utveckling och Chef Business Control på Skanska Nya Hem. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

David Johansson, COO (född 1972)
Vice VD/COO i Aros Bostad sedan 2023. David Johansson har tidigare varit projektchef och fastighets­chef på Humlegården Fastigheter samt regionchef på Fastighets­ AB Balder. Civilingenjör väg- och vattenbyggnad från Kungliga Tekniska Högskolan samt Executive Management Program IFL, Handelshögskolan i Stockholm.

David Lundgren, produktionschef (född 1970)
Chef produktion på Besqab sedan 2022. David Lundgren har tidigare varit Chef produktion på Bonava Sverige och innehaft olika befattningar såsom regionchef, projektutvecklare och platschef på Småa AB och platschef på NCC Anläggning. Högskoleingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Charlotte Roempke, HR-chef (född 1968)
HR-ansvarig i Besqab sedan 2022. Charlotte Roempke har en bakgrund som HR-chef på Roslagens Sparbank, HR-konsult på större och mindre bolag samt HR-chef och Senior HR Business Partner inom NCC-koncernen. Kandidatexamen personal- och arbetslivsfrågor från Uppsala Universitet.

Anna Slåtteby, försäljnings- och marknadschef (född 1975)
Chef försäljning & kunderbjudande på Besqab sedan 2020. Anna Slåtteby har arbetat som VD på Gysinge Centrum för Byggnadsvård och har tidigare innehaft olika befattningar på Besqab under åren 2008-2013 samt återigen från 2017, bland annat som projektledare och affärschef. Civilingenjör industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan.

Andreas Wik, affärsutvecklings­chef (född 1980)
Chef projektutveckling och förvaltningsfastigheter på Besqab sedan 2021. Andreas Wik har tidigare varit Head of Asset Management på Artmax, regionchef Stockholm på NCC Property Development och affärsområdeschef på Castellum. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Anna Åkerlund, chef IR och kommunikation (född 1975)
Kommunikations- och IR-chef i Aros Bostad sedan 2018. Anna Åkerlund har tidigare innehaft ett flertal ledningspositioner inom Skanskas bostads­- respektive kommersiella utvecklings­enheter, varit kommunikations och IR-chef för Sveafastigheter samt haft olika kommunikations- och HR-roller inom Brunswick Real Estate. Civilingenjör med inriktning fastighets­ekonomi från Lunds Tekniska Högskola.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

 

Om Aros Bostad 
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 december 2023 driver bolaget 61 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 100 bostäder. Aros Bostad är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se 

 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, telefon: +46 73 856 42 65