Logotype

Vision och affärsmodell

Besqabs vision är att alla människor ska bo i sina drömhem. Vägen dit går via förmågan att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer och förståelse för hur människor vill leva sina liv. Detta arbete sträcker sig från idé, markförvärv och produktion till förvaltning av nyckelfärdiga bostäder.

Lyhördhet och passion skapar hållbara boendemiljöer

Besqab utvecklar och bygger hållbara, välplanerade och funktionella bostäder och samhällsfastigheter av hög kvalitet. Med starkt personligt engagemang och gedigen byggmästarbakgrund vill vi förenkla vardagen för människor i deras boendemiljöer samt skapa trivsamma områden att trivas i. När vi börjar planera och skissa på våra bostäder utgår vi alltid från människorna som ska leva och bo i dem. Var i livet befinner de sig, hur ser deras behov ut och vilka förväntningar har de på en ny bostad? Välplanerade bostäder är ett måste, att ytorna utnyttjas maximalt så att varje del av bostaden fyller en funktion och att den hänger samman på ett naturligt sätt. Genomtänkta och hållbara materialval och ett bra inomhusklimat är en självklarhet.

Våra vårdboenden och fastigheter för samhällsservice ska erbjuda hälsosamma och trivsamma arbetsplatser för våra hyresgäster och deras medarbetare. Varje enskilt bostads­projekt­ har många involverade intressenter och det ställer extra stora krav på vår lyhördhet, samarbetsvilja och flexibilitet. Det är genom ett sömlöst och engagerat samarbete och en vilja att ständigt förbättras som vi kan nå som längst. 

Att äga hela processen ökar värdet

Besqabs projekt­ blir lönsamma och genererar fastighets­värden tack vare vår kunskap om vad som krävs för att skapa hem och attraktiva boendemiljöer. Genom att vi äger hela processen, från utformning av projekt­ via genomförandet till kontakt med slutkund, finns en unik möjlighet att anpassa affären efter den rådande marknaden. Tack vare vår storlek och organisation kan vi få snabb avkastning på processförbättrande insatser, både i produktionsdelen och i försäljningsledet.

Utvecklingen av vårdbostäder, hyresfastigheter och annan samhällsservice genererar ökade fastighets­värden. Fastighets­beståndets värdeutveckling möjliggör ny finansiering i nya bostads­projekt­ eller nya fastighets­utvecklingsprojekt­. Framgångsrik uthyrningsverksamhet och effektiv förvaltning skapar stabila kassaflöden från bolagets färdigställda fastighets­bestånd.

Vill du se våra bostads­projekt­?

På besqab.se hittar du alla våra pågående och planerade bostads­projekt­. 

BESQAB.se