Logotype

Vision och affärsmodell

Genom att vara bäst på att förstå människors behov och drömmar, skapar vi hållbara boendemiljöer för ett bättre liv. 

Vi bygger för en hälsosam livsstil

När vi utvecklar boendemiljör utgår vi från tre fokusområden och styrkor: Vi är en trygg och pålitlig partner, Vi engagerar oss i platsen och Vi bygger för en hälsosam livsstil.  

Att äga hela processen ökar värdet

Besqabs projekt blir lönsamma och genererar fastighets­värden tack vare vår kunskap om vad som krävs för att skapa hem och attraktiva boendemiljöer. Genom att vi äger hela processen, från utformning av projekt via genomförandet till kontakt med slutkund, finns en unik möjlighet att anpassa affären efter den rådande marknaden. Tack vare vår storlek och organisation kan vi få snabb avkastning på processförbättrande insatser, både i produktionsdelen och i försäljningsledet.

Utvecklingen av vårdbostäder, hyresfastigheter och annan samhällsservice genererar ökade fastighets­värden. Fastighets­beståndets värdeutveckling möjliggör ny finansiering i nya bostads­projekt eller nya fastighets­utvecklings­projekt. Framgångsrik uthyrningsverksamhet och effektiv förvaltning skapar stabila kassaflöden från bolagets färdigställda fastighets­bestånd.

Vill du se våra bostads­projekt?

På besqab.se hittar du alla våra pågående och planerade bostads­projekt. 

BESQAB.se

Vår affärsmodell

Vår affärsmodell tillåter oss att i varje steg vara med och påverka såväl 
utformning som värdeskapande genom våra styrkor inom bostads­utveckling.