Logotype

Affärsmodell

Besqab utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen.

Vi lägger stor vikt vid att definiera den mest relevanta bostads­produkten för varje utvald marknad och målgrupp. Genom att förstå hur människor vill leva och bo kan vi skapa vi trivsamma hem och hälsosamma boendemiljöer, åt nöjda köpare och hyresgäster.

Som bostads­utvecklare har vi stor påverkan på människor, miljö och samhälle. Vi arbetar för att bidra positivt med resurs- och klimateffektiva byggnader i trygga, gröna och tillgängliga områden. Våra bostäder ska vara funktionella och genomtänkta, med sunda materialval som håller över tid. 

Som ett komplement till utveckling av bostads­-, hyres- och äganderätter arbetar vi med utveckling och förvaltning av vårdbostäder, hyresfastigheter och annan samhällsservice. Detta ger stabilitet och kassaflöden över tid, vilket bidrar till en starkare finansiell ställning som möjliggör nya projekt och vidareutveckling av verksamheten.

Eftersom vi äger hela projektprocessen kan vi anpassa produkten och affären till marknaden. Vi kan välja produktionsmetod utifrån projekt och förutsättning, genom upphandling av totalentreprenad eller med egen genomförandekompetens i delad entreprenad.

Genom att kombinera ett starkt affärsmannaskap med ett strukturerat genomförande säkerställs värdeskapande och kvalitet, vilket skapar trygghet för både bostads­köpare, investerare och samarbetspartners.

Vill du se våra bostads­projekt?

På besqab.se hittar du alla våra pågående och planerade bostads­projekt. 

BESQAB.se

Vår affärsmodell

Vår affärsmodell tillåter oss att i varje steg vara med och påverka såväl 
utformning som värdeskapande genom våra styrkor inom bostads­utveckling.