Logotype

Incitaments­program

På Besqab är långsiktiga aktierelaterade incitaments­program en integrerad del av den totala ersättningen och syftar till att belöna ett framgångsrikt genomförande av bolagets strategi och skapande av ett långsiktigt aktieägarvärde.

Målet är att förena aktieägares och medarbetares långsiktiga intressen samt skapa möjlighet att attrahera och behålla medarbetare. Deltagande i programmen förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med Besqab.

Aktiva program

Konvertibelprogram 2022/2026

Konvertibelprogram 2021/2025

Aktiesparprogram - LTI 2020