Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska Besqabs styrelse bestå av åtta ledamöter. Styrelsens medlemmar väljs årligen på årsstämman för en period fram till nästa årsstämma.

Styrelsens arbete

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som bland annat innehåller regler för antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt ordförandens uppgifter.
Läs mer om Styrelsens arbete

Per Rutegård
Styrelseordförande

Grundare och styrelseledamot i Aros Bostad sedan 2006. Styrelsens ordförande sedan 2023.

Född: 1972

Utbildning: Högskoleexamen i ekonomi (civilekonom) vid Vrije Universitet i Bryssel.

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets­ och finansbranschen, bland annat medgrundare av Aros Bostad och styrelseordförande i Revelop AB, Mine Storage International AB och Vidden Bostad AB. 

Innehav: Privat och via bolag, 4 773 689 stamaktier och 51 356 preferensaktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen: Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Olle Nordström
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan april 2024.

Född: 1958

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i Besqab 2015-2024, partner Skirner AB, tidigare VD i Humlegården Fastigheter AB och FFNS Grippen AB 

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Skirner AB, styrelseledamot i Tilia Fastigheter AB 

Innehav: Familjen Nordström privat och via bolag; 17 968 350 stamaktier samt 1 197 657 preferensaktier av serie B. 

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Zdravko Markovski
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Besqab sedan 2015

Född: 1964

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, KTH

Arbetslivserfarenhet: Tidigare uppdrag som styrelseledamot i Castellum AB och Backastad AB. VD och koncernchef för Svevia AB. Gedigen erfarenhet från bostads­- och fastighets­utveckling samt byggverksamhet i ett flertal ledande befattningar i JM AB, bland annat affärsenhetschef för JM Fastighets­utveckling, JM Produktion och JM Bostad Stockholm. 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Rikshem AB.

Innehav: 18 698 stamaktier och 1 246 preferensaktier av serie B.  

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Johan A Gustavsson
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006. 

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare till Aros Bostad, grundare samt ordförande i Vencom Group, Albator och närstående bolag. Även medgrundare och styrelseledamot i Artificial Solutions. Tidigare uppdrag utgörs bland annat av ordförande i Hop Lun International Ltd samt Naturkompaniet AB.

Innehav: Privat eller via bolag,  7 372 189 stamaktier och 56 406 preferensaktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Sara Mindus
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Besqab sedan 2017

Född: 1972

Utbildning: Juris kandidat och civilekonom, Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet: Advokat och delägare Hannes Snellman Advokatbyrå 2009-2017, biträdande jurist och advokat Advokatfirman Vinge 1997-2009

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Sara Mindus AB. Styrelseledamot i K-Fast Holding AB (publ), TF Bank AB (publ), Dreams AB, Colibri Ventures AB och Faboss Invest AB. Styrelsesuppleant i ett flertal bolag i Mindustri-koncernen.

Innehav: 77 910 stamaktier, 5 193 preferensaktier av serie B.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Alexander Alm-Pandeya
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Besqab sedan 2024.

Född: 1995

Utbildning: Bachelor of arts in Applied Mathematics & Statistics, Johns Hopkins University Whiting School of Engineering, Master of Arts in International Economics and Economic Relations, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, USA

Arbetslivserfarenhet: Senior Associate, Stonecourt Capital PL, tidigare uppdrag som Analyst, Credit Suisse Securities (USA) LLC

Innehav: 200 stamaktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Andreas Philipson
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Besqab sedan 2016

Född: 1958

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola

Arbetslivserfarenhet: Grundare och senior rådgivare TAM Group AB, tidigare VD TAM Group AB 2004–2021, VD Catena AB 2011–2013, VD Tyréns Temaplan 2006–2007, VD Temaplan AB 1999–2004, fastighets­direktör Näckebro AB 1997–1998

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i TAM Group AB, dotterbolag inom TAM Group och Stendörren Fastigheter AB

Innehav: 20 776 stamaktier och 1 384 preferensaktier av serie B, via Philipson Capital AB

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Samir Taha
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2006. 

Född: 1970

Utbildning: Ekonomiexamen från Uppsala Universitet, diplomerad Planner från RMI Berghs

Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av fastighets­branschen, primärt inom projektutveckling och transaktion, medgrundare av Aros Bostads­utveckling, erfarenhet från reklam- och kommunikationsbranschen, tidigare arbetat som Senior Consultant på Arthur Andersen och är idag aktiv som privatinvesterare inom ett dussintal bolag inom tech, inklusive PropTech. Även verksam som partner och Senior Advisor för investeringsplattformen PropTech Farm samt ägare och styrelseordförande i de noterade bolagen Nordic LEVEL Group (publ) samt Awardit AB (publ).

Innehav: Privat eller via bolag, 6 180 500 stamaktier och 80 000 preferensaktier av serie B.

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Beroende i förhållande till större aktieägare.