Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Två bolag blir ett

Dagens Besqab formades så sent som under våren 2024, då de två bolagen Aros Bostad och Besqab slogs samman. Bolagen har varit verksamma på samma geografiska marknad, med liknande produkterbjudande – att utveckla långsiktigt hållbara bostäder och attraktiva livsmiljöer genom kunskap om hur människor vill leva och bo.

Bolagen gick samman för att skapa ett nytt bolag med en ännu starkare marknadsposition och en bredare portfölj av utvecklings­projekt och förvaltnings­fastigheter, vilket i sin tur ger förutsättningar för ökade produktionsvolymer, stabila kassaflöden och nya affärsmöjligheter.

Besqab grundades 1989 och Aros Bostad grundades 2006. Båda bolagen startades i liten skala av entreprenöriella affärsbekanta och flera av grundarna finns fortfarande med som stora ägare. Under åren växte verksamheterna till börsnoterade företag med utveckling av bostäder, och bostads­relaterade samhällsfastigheter, över hela Storstockholm och Uppsala. 

Läs mer om Besqabs historia här

Läs mer om Aros Bostads­ historia här