Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad - med start i Västerås

Aros Bostad började från grunden år 2006, med en liten organisation och en bra idé om att konvertera kommersiella fastigheter till bostäder. Precis som namnet antyder låg det första projektet i Västerås.

Resan fortsatte till nyproduktion av takradhus på Gärdet, exklusiva bostäder vid vattnet i Gröndal, etagelägenheter i Uppsala och mindre tegelhus i en skogsbacke i Bromma. Efter femton år hade bolaget vuxit till att vara en av de större bostads­utvecklarna i Storstockholm.

Under många år finansierades projektverksamheten genom fondstrukturer med starka investerare. 2018 noterades preferensaktien på Nasdaq First North och strategin lades om mot projekt i egen regi eller JV:n. 2021 noterades även Aros Bostads­ stamaktie på Nasdaq First North Growth Market.