Logotype

Insynshandel

Enligt tillämplig insiderlagstiftning ska ledamöter i Besqabs styrelse och medlemmar i koncernledningen rapportera transaktioner i finansiella instrument relaterade till Besqab till Finansinspektionen.

För information om styrelseledamöter och koncernledningsmedlemmars aktieinnehav i Besqab se:

Datum Namn Position Instrument Antal Transaktion