Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Projektutveckling Investeringsfastigheter

Inom Projektutveckling utvecklar vi investeringsfastigheter som  hyresrätter, vårdbostäder och övrig samhällsservice för eget ägande eller försäljning till investerare. Verksamheten bedrivs från projektidé och analys till markförvärv, utveckling av koncept och produktion. 

Vi utvecklar investeringsfastigheter i form av hyresrätter, vårdbostäder och övrig samhällsservice i nära samarbete med kommuner, privata vårdgivare och andra tilltänkta hyresgäster. Verksamheten bedrivs från projektidé och analys till markförvärv, utveckling av koncept och produktion.

Vissa projekt utvecklas för eget ägande och andra säljs till investerare, vilket kan ske vid olika tidpunkter under processen. Nyproduktion av hyresfastigheter, vårdbostäder och annan samhällsservice skapar ökade fastighets­värden som vi kan återinvestera i nya utvecklings­projekt.