Logotype

Projektutveckling Investeringsfastigheter

Inom Projektutveckling utvecklar vi investeringsfastigheter som  hyresrätter, vårdbostäder och övrig samhällsservice för eget ägande eller försäljning till investerare. Verksamheten bedrivs från projektidé och analys till markförvärv, utveckling av koncept och produktion. 

Vi har ett nära samarbete med kommuner, privata vårdgivare och andra hyresgäster för våra projekt i Stockholms län, Uppsala och delar av Mellansverige. 

Att utveckla nyproducerade hyresfastigheter, vårdbostäder och annan samhällsservice skapar ökade fastighets­värden som går att använda för att investera i nya bostads­projekt eller nya fastighets­utvecklings­projekt.