Logotype

Aktien

Jämför:
Volym, tusental
[{"d":"2024-01-10","n":"Besqab produktionsstartar 48 bostäder i attraktivt läge i Hägersten","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqab-produktionsstartar-48-bostader-i-attraktivt-lage-i-hagersten/"},{"d":"2024-01-30","n":"Besqab säljer samhällsfastigheter för 770 Mkr","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqab-saljer-samhallsfastigheter-for-770-mkr/"},{"d":"2024-01-31","n":"Uttalande från styrelsen i Besqab med anledning av Aros Bostads­ offentliga uppköpserbjudande","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/uttalande-fran-styrelsen-i-besqab-med-anledning-av-aros-bostads­-offentliga-uppkopserbjudande/"},{"d":"2024-02-02","n":"Besqabs bokslutskommuniké 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqabs-bokslutskommunike-2023/"},{"d":"2024-02-09","n":"Besqab får utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostads­kunder för tredje året i rad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqab-far-utmarkelsen-sveriges-nojdaste-bostads­kunder-for-tredje-aret-i-rad/"},{"d":"2023-01-25","n":"Besqab gör icke kassaflödespåverkande avsättning och nedskrivning samt avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-gor-icke-kassaflodespaverkande-avsattning-och-nedskrivning-samt-avser-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission/"},{"d":"2023-01-27","n":"Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-inleder-skriftligt-forfarande-avseende-obligationslan/"},{"d":"2023-02-01","n":"Besqabs bokslutskommuniké 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqabs-bokslutskommunike-2022/"},{"d":"2023-02-01","n":"Besqab uppfyller inte vissa nyckeltal under obligationslån","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-uppfyller-inte-vissa-nyckeltal-under-obligationslan/"},{"d":"2023-02-07","n":"Besqab AB (publ) - Meddelande om utfall i skriftligt förfarande avseende obligationslån","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-ab-publ---meddelande-om-utfall-i-skriftligt-forfarande-avseende-obligationslan/"},{"d":"2023-02-09","n":"Besqab får återigen utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostads­kunder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-far-aterigen-utmarkelsen-sveriges-nojdaste-bostads­kunder/"},{"d":"2023-02-24","n":"Styrelsen för Besqab har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 825 Mkr, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/styrelsen-for-besqab-har-beslutat-om-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-cirka-825-mkr-villkorat-av-extra-bolagsstammas-godkannande/"},{"d":"2023-02-24","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-besqab/"},{"d":"2023-03-09","n":"Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023 i Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/valberedningens-forslag-till-beslut-infor-arsstamman-2023-i-besqab/"},{"d":"2023-03-24","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-03-24","n":"Besqabs Års- och hållbarhets­redovisning 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqabs-ars--och-hallbarhetsredovisning-2022/"},{"d":"2023-03-27","n":"Besqab offentliggör villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 833 Mkr","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-offentliggor-villkor-for-den-fullt-garanterade-foretradesemissionen-om-cirka-833-mkr/"},{"d":"2023-03-29","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-besqab/"},{"d":"2023-03-30","n":"Besqab och Täby kommun inviger nya bostads­kvarteret Ella Allé","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-och-taby-kommun-inviger-nya-bostads­kvarteret-ella-alle/"},{"d":"2023-03-30","n":"Besqab offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-offentliggor-prospektet-avseende-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-04-21","n":"Besqab offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-offentliggor-preliminart-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-04-25","n":"Besqab offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-offentliggor-slutligt-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-04-26","n":"Besqab kommer att påkalla villkorad förtida inlösen av dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr med ordinarie förfall den 14 maj 2024","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-kommer-att-pakalla-villkorad-fortida-inlosen-av-dess-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer-om-800-mkr-med-ordinarie-forfall-den-14-maj-2024/"},{"d":"2023-04-27","n":"Kommuniké från årsstämma i Besqab AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/kommunike-fran-arsstamma-i-besqab-ab/"},{"d":"2023-05-04","n":"Besqab utser ny CFO","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-utser-ny-cfo/"},{"d":"2023-05-05","n":"Förtida inlösen av Besqabs obligationer (ISIN: SE0015950233) förklaras ovillkorad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/fortida-inlosen-av-besqabs-obligationer-isin-se0015950233-forklaras-ovillkorad/"},{"d":"2023-05-24","n":"Genomförd förtida inlösen av Besqabs gröna obligationer","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/genomford-fortida-inlosen-av-besqabs-grona-obligationer/"},{"d":"2023-05-31","n":"Besqabs delårsrapport januari–mars 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqabs-delarsrapport-januarimars-2023/"},{"d":"2023-05-31","n":"Ökat antal aktier och röster i Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/okat-antal-aktier-och-roster-i-besqab/"},{"d":"2023-06-15","n":"Besqab förlänger inte avtal för byggrätter i Lövholmen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-forlanger-inte-avtal-for-byggratter-i-lovholmen/"},{"d":"2023-06-19","n":"Besqab varslar om uppsägningar","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-varslar-om-uppsagningar/"},{"d":"2023-07-07","n":"Besqabs delårsrapport januari–juni 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqabs-delarsrapport-januarijuni-2023/"},{"d":"2023-09-20","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2024","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2024/"},{"d":"2023-10-25","n":"Delårsrapport januari–september 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/delarsrapport-januariseptember-2023/"},{"d":"2023-11-02","n":"Besqab och Solna stad överens om byggrättsaffärer","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-och-solna-stad-overens-om-byggrattsaffarer/"},{"d":"2023-12-29","n":"Besqab säljer fastigheter i Tyresö, Stockholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/besqab-saljer-fastigheter-i-tyreso-stockholm/"},{"d":"2022-05-06","n":"Ett första spadtag för nya bostäder i populära Årsta","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/ett-forsta-spadtag-for-nya-bostader-i-populara-arsta/"},{"d":"2022-06-08","n":"Klart för Besqab att utveckla 450 nya bostäder centralt i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/klart-for-besqab-att-utveckla-450-nya-bostader-centralt-i-uppsala/"},{"d":"2022-07-07","n":"Delårsrapport januari–juni 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/delarsrapport-januarijuni-2022/"},{"d":"2022-08-30","n":"Besqab produktionsstartar 116 nya bostäder i Solna Centrum","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/besqab-produktionsstartar-116-nya-bostader-i-solna-centrum/"},{"d":"2022-09-03","n":"Nu startar utvecklingen av Uppsalas nya område Skeppskajen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/nu-startar-utvecklingen-av-uppsalas-nya-omrade-skeppskajen/"},{"d":"2022-09-15","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2023/"},{"d":"2022-10-20","n":"Delårsrapport januari–september 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/delarsrapport-januariseptember-2022/"},{"d":"2022-04-29","n":"Besqab och Stockholms stad tar spadtag för nya bostäder i Midsommarkransen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/besqab-och-stockholms-stad-tar-spadtag-for-nya-bostader-i-midsommarkransen/"},{"d":"2022-04-28","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma/"},{"d":"2022-04-28","n":"Delårsrapport januari–mars 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/delarsrapport-januarimars-2022/"},{"d":"2022-03-30","n":"Besqab startar sista etappen av unikt bostads­projekt i Bromma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/besqab-startar-sista-etappen-av-unikt-bostads­projekt-i-bromma/"},{"d":"2022-03-29","n":"Besqab och Sollentuna kommun tog ett första spadtag för nya bostäder i Häggvik","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/besqab-och-sollentuna-kommun-tog-ett-forsta-spadtag-for-nya-bostader-i-haggvik/"},{"d":"2022-02-04","n":"Bokslutskommuniké januari–december 2021","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/bokslutskommunike-januaridecember-2021/"},{"d":"2022-03-28","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-01-11","n":"Besqab förvärvar ytterligare byggrätter för småhus i Fullerö i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/besqab-forvarvar-ytterligare-byggratter-for-smahus-i-fullero-i-uppsala/"},{"d":"2022-03-25","n":"Besqab publicerar årsredovisning för 2021","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/besqab-publicerar-arsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-02-11","n":"Besqab får utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostads­kunder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/besqab-far-utmarkelsen-sveriges-nojdaste-bostads­kunder/"},{"d":"2022-02-08","n":"Besqab produktionsstartar 47 bostäder i Midsommarkransen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/besqab-produktionsstartar-47-bostader-i-midsommarkransen/"},{"d":"2021-12-21","n":"Besqab förvärvar utvecklings­fastighet i Eskilstuna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-forvarvar-utvecklings­fastighet-i-eskilstuna/"},{"d":"2021-12-20","n":"Besqab startar produktionen av unikt bostads­projekt i Bromma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-startar-produktionen-av-unikt-bostads­projekt-i-bromma/"},{"d":"2021-12-17","n":"Besqab får markanvisning för upp till 85 hyresrätter i Bromma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-far-markanvisning-for-upp-till-85-hyresratter-i-bromma/"},{"d":"2021-12-16","n":"Besqab produktionsstartar nya bostäder på Norrberget i Vaxholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-produktionsstartar-nya-bostader-pa-norrberget-i-vaxholm/"},{"d":"2021-12-16","n":"Fredrik Jonsson ansluter till Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/fredrik-jonsson-ansluter-till-besqab/"},{"d":"2021-12-15","n":"Besqab och Solna stad tar första spadtag för nya bostads­kvarter invid Solna Centrum","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-och-solna-stad-tar-forsta-spadtag-for-nya-bostads­kvarter-invid-solna-centrum/"},{"d":"2021-12-10","n":"Besqab har tecknat avtal om att förvärva fastighet i Hägersten","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-har-tecknat-avtal-om-att-forvarva-fastighet-i-hagersten/"},{"d":"2021-12-03","n":"Besqab AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av gröna obligationer på Nasdaq Stockholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-offentliggor-prospekt-och-ansoker-om-notering-av-grona-obligationer-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-10-28","n":"Första spadtag för Besqabs nya kvarter på Kapellgärdet i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/forsta-spadtag-for-besqabs-nya-kvarter-pa-kapellgardet-i-uppsala/"},{"d":"2021-10-28","n":"Besqab AB (publ) emitterar ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 300 Mkr","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-emitterar-ytterligare-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer-om-300-mkr/"},{"d":"2021-10-25","n":"Besqab AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-undersoker-mojligheten-att-emittera-ytterligare-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer/"},{"d":"2021-10-20","n":"Delårsrapport januari–september 2021","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/delarsrapport-januariseptember-2021/"},{"d":"2021-10-15","n":"Besqab får ny markanvisning om 100 bostäder i Årsta","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-far-ny-markanvisning-om-100-bostader-i-arsta/"},{"d":"2021-10-05","n":"Besqab produktionsstartar bostäder i Solna och Sollentuna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-produktionsstartar-bostader-i-solna-och-sollentuna/"},{"d":"2021-09-30","n":"Besqab fortsätter att bidra till Tyresös samhällsutveckling","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-fortsatter-att-bidra-till-tyresos-samhallsutveckling/"},{"d":"2021-09-27","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2022/"},{"d":"2021-09-01","n":"Besqab förvärvar utvecklings­fastighet i Huddinge","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-forvarvar-utvecklings­fastighet-i-huddinge/"},{"d":"2021-07-09","n":"Delårsrapport januari–juni 2021","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/delarsrapport-januarijuni-2021/"},{"d":"2021-07-07","n":"Besqab produktionsstartar bostäder i Nacka strand och Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-produktionsstartar-bostader-i-nacka-strand-och-taby/"},{"d":"2021-06-22","n":"Klart för Besqab att utveckla 100 nya bostäder vid Ulriksdals station","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/klart-for-besqab-att-utveckla-100-nya-bostader-vid-ulriksdals-station/"},{"d":"2021-06-11","n":"Besqab AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av icke-säkerställda gröna obligationer på Nasdaq Stockholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-offentliggor-prospekt-och-ansoker-om-notering-av-icke-sakerstallda-grona-obligationer-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-06","n":"Besqab AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 000 000","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-emitterar-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer-om-sek-500-000-000/"},{"d":"2021-05-04","n":"Besqabs bostads­projekt Vackra Vägen nominerat till Årets byggnad i Sundbybergs stad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqabs-bostads­projekt-vackra-vagen-nominerat-till-arets-byggnad-i-sundbybergs-stad/"},{"d":"2021-04-29","n":"Besqab AB (publ) undersöker möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-undersoker-mojligheten-att-emittera-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer/"},{"d":"2021-04-27","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma/"},{"d":"2021-04-27","n":"Delårsrapport januari–mars 2021","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/delarsrapport-januarimars-2021/"},{"d":"2021-04-23","n":"Besqab utvecklar naturskönt småhusområde i Fullerö i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-utvecklar-naturskont-smahusomrade-i-fullero-i-uppsala/"},{"d":"2021-03-31","n":"Besqab produktionsstartar bostads­projekt i Hagastaden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-produktionsstartar-bostads­projekt-i-hagastaden/"},{"d":"2021-03-31","n":"Besqab utökar byggrättsportföljen med 280 bostäder i Huvudsta","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-utokar-byggrattsportfoljen-med-280-bostader-i-huvudsta/"},{"d":"2021-03-26","n":"Besqab publicerar årsredovisning för 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-publicerar-arsredovisning-for-2020/"},{"d":"2021-03-25","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2021","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2021/"},{"d":"2021-03-04","n":"Besqab förvärvar 50 procent av Byggnadsfirman Erik Wallin AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-forvarvar-50-procent-av-byggnadsfirman-erik-wallin-ab/"},{"d":"2021-02-11","n":"Besqab får utmärkelsen Topp3 för branschens nöjdaste kunder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-far-utmarkelsen-topp3-for-branschens-nojdaste-kunder/"},{"d":"2021-02-05","n":"Bokslutskommuniké januari–december 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/bokslutskommunike-januaridecember-2020/"},{"d":"2021-01-13","n":"Besqab och Unibail-Rodamco-Westfield utvecklar Solna Centrum","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/besqab-och-unibail-rodamco-westfield-utvecklar-solna-centrum/"},{"d":"2020-03-27","n":"Besqabs årsredovisning 2019 publicerad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqabs-arsredovisning-2019-publicerad/"},{"d":"2020-04-27","n":"Delårsrapport januari–mars 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/delarsrapport-januarimars-2020/"},{"d":"2020-12-23","n":"Besqab förvärvar attraktivt bostads­projekt i Mariehäll i Bromma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-forvarvar-attraktivt-bostads­projekt-i-mariehall-i-bromma/"},{"d":"2020-12-21","n":"Stort steg i utvecklingen av nya området Skeppskajen i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/stort-steg-i-utvecklingen-av-nya-omradet-skeppskajen-i-uppsala/"},{"d":"2020-12-18","n":"Besqabs projekt BRF ZickZack i Kärrtorp blir en av de första föreningar som får kvalitetsstämpeln Trygg BRF","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqabs-projekt-brf-zickzack-i-karrtorp-blir-en-av-de-forsta-foreningar-som-far-kvalitetsstampeln-trygg-brf/"},{"d":"2020-12-14","n":"Besqab produktionsstartar fler bostäder i Nacka strand","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-produktionsstartar-fler-bostader-i-nacka-strand/"},{"d":"2020-12-10","n":"Besqab produktionsstartar nytt bostads­kvarter för eget ägande","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-produktionsstartar-nytt-bostads­kvarter-for-eget-agande/"},{"d":"2020-12-02","n":"Besqab presenterar nya finansiella och operativa mål","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-presenterar-nya-finansiella-och-operativa-mal/"},{"d":"2020-11-13","n":"Besqab produktionsstartar 97 ägarlägenheter i Hagastaden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-produktionsstartar-97-agarlagenheter-i-hagastaden/"},{"d":"2020-11-12","n":"Historiskt spadtag – här byggs Sveriges första RAW-bostäder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/historiskt-spadtag--har-byggs-sveriges-forsta-raw-bostader/"},{"d":"2020-11-09","n":"Besqab satsar på egenutvecklade förvaltnings­fastigheter","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-satsar-pa-egenutvecklade-forvaltningsfastigheter/"},{"d":"2020-10-21","n":"Delårsrapport januari–september 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/delarsrapport-januariseptember-2020/"},{"d":"2020-09-29","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2021","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2021/"},{"d":"2020-09-23","n":"Besqab bygger nya bostads­kvarter centralt i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-bygger-nya-bostads­kvarter-centralt-i-taby/"},{"d":"2020-09-22","n":"Besqab och Stockholms stad tog idag ett ”första spadtag” för ägarlägenheter i Hagastaden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-och-stockholms-stad-tog-idag-ett-forsta-spadtag-for-agarlagenheter-i-hagastaden/"},{"d":"2020-09-18","n":"Besqab och Nacka kommun tar första spadtag för nya bostäder i Nacka strand","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-och-nacka-kommun-tar-forsta-spadtag-for-nya-bostader-i-nacka-strand/"},{"d":"2020-07-09","n":"Delårsrapport januari–juni 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/delarsrapport-januarijuni-2020/"},{"d":"2020-06-26","n":"Klart för Besqab att bygga 240 bostäder i Vaxholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/klart-for-besqab-att-bygga-240-bostader-i-vaxholm/"},{"d":"2020-06-23","n":"Sveriges första RAW-projekt produktionsstartas i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/sveriges-forsta-raw-projekt-produktionsstartas-i-uppsala/"},{"d":"2020-06-04","n":"Besqab utökar byggrättsportföljen med två nya markanvisningar i Järfälla","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-utokar-byggrattsportfoljen-med-tva-nya-markanvisningar-i-jarfalla/"},{"d":"2020-04-29","n":"Bra marknadskontakt för Besqab möjliggör produktionsstart för fler bostäder i Nacka strand","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/bra-marknadskontakt-for-besqab-mojliggor-produktionsstart-for-fler-bostader-i-nacka-strand/"},{"d":"2020-04-28","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2020-04-27","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 27 april 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-27-april-2020/"},{"d":"2020-04-17","n":"Besqab förvärvar del av RAW Property AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-forvarvar-del-av-raw-property-ab/"},{"d":"2020-04-08","n":"Besqab ändrar redovisningsprincip avseende bostads­utveckling genom bostads­rätts­föreningar","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-andrar-redovisningsprincip-avseende-bostads­utveckling-genom-bostads­rattsforeningar/"},{"d":"2020-03-23","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2020/"},{"d":"2020-03-12","n":"Styrelsen i Besqab har utsett Carola Lavén till ny VD","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/styrelsen-i-besqab-har-utsett-carola-laven-till-ny-vd/"},{"d":"2020-02-14","n":"Besqab förvärvar fastigheter i Aspudden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/besqab-forvarvar-fastigheter-i-aspudden/"},{"d":"2020-02-14","n":"Bokslutskommuniké 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/bokslutskommunike-2019/"},{"d":"2019-12-19","n":"Besqab avslutar året med att produktionsstarta tre nya bostads­projekt i attraktiva lägen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/besqab-avslutar-aret-med-att-produktionsstarta-tre-nya-bostads­projekt-i-attraktiva-lagen/"},{"d":"2019-12-18","n":"Besqab och Stockholms stad tar ett första spadtag för nya bostäder i Årstaberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/besqab-och-stockholms-stad-tar-ett-forsta-spadtag-for-nya-bostader-i-arstaberg/"},{"d":"2019-12-04","n":"Anette Frumerie slutar som vd för Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/anette-frumerie-slutar-som-vd-for-besqab/"},{"d":"2019-11-08","n":"Delårsrapport januari-september 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/delarsrapport-januari-september-2019/"},{"d":"2019-10-18","n":"Besqabs nya hemsida vinner Svenska Designpriset 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/besqabs-nya-hemsida-vinner-svenska-designpriset-2019/"},{"d":"2019-10-18","n":"Ett första spadtag för nya hyresrätter i Ultuna Trädgårdsstad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/ett-forsta-spadtag-for-nya-hyresratter-i-ultuna-tradgardsstad/"},{"d":"2019-09-24","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2020/"},{"d":"2019-08-27","n":"Sofia Ljungdahl blir Besqabs nya regionchef i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/sofia-ljungdahl-blir-besqabs-nya-regionchef-i-uppsala/"},{"d":"2019-08-26","n":"Ett äppelträd fick symbolisera nya yteffektiva lägenheter i Hökarängen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/ett-appeltrad-fick-symbolisera-nya-yteffektiva-lagenheter-i-hokarangen/"},{"d":"2019-07-17","n":"Delårsrapport januari–juni 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/delarsrapport-januarijuni-2019/"},{"d":"2019-06-10","n":"Invigning av nytt äldreboende i Spånga","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/invigning-av-nytt-aldreboende-i-spanga/"},{"d":"2019-05-23","n":"Besqab uppför och säljer hyresrättsprojekt i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/besqab-uppfor-och-saljer-hyresrattsprojekt-i-uppsala/"},{"d":"2019-05-17","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2019-05-17","n":"Delårsrapport januari–mars 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/delarsrapport-januarimars-2019/"},{"d":"2019-05-03","n":"En första grundgjutning för nya lägenheter på Vackra vägen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/en-forsta-grundgjutning-for-nya-lagenheter-pa-vackra-vagen/"},{"d":"2019-05-02","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 2 maj 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-2-maj-2019/"},{"d":"2019-04-01","n":"Besqab produktionsstartar småhus i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/besqab-produktionsstartar-smahus-i-uppsala/"},{"d":"2019-03-28","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2019/"},{"d":"2019-03-25","n":"Besqabs årsredovisning 2018 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/besqabs-arsredovisning-2018-publicerad-pa-besqabse/"},{"d":"2019-02-21","n":"Bokslutskommuniké 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/bokslutskommunike-2018/"},{"d":"2019-02-18","n":"Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs bokslutskommuniké","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/inbjudan-till-telefonkonferens-med-webbpresentation-i-samband-med-besqabs-bokslutskommunike/"},{"d":"2019-02-07","n":"Ett första spadtag för nytt vårdboende i Ultuna Trädgårdsstad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/ett-forsta-spadtag-for-nytt-vardboende-i-ultuna-tradgardsstad/"},{"d":"2019-01-22","n":"Första spadtag för Besqabs nya radhus i Tyresö","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/forsta-spadtag-for-besqabs-nya-radhus-i-tyreso/"},{"d":"2018-12-17","n":"Besqab produktionsstartar nya bostäder i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/besqab-produktionsstartar-nya-bostader-i-sundbyberg/"},{"d":"2018-11-20","n":"Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostads­rätts­projekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/branschen-infor-kvalitetsmarkning-av-trygga-bostads­rattsprojekt/"},{"d":"2018-11-14","n":"Delårsrapport januari–september 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/delarsrapport-januariseptember-2018/"},{"d":"2018-11-13","n":"Besqab uppför vårdboende i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/besqab-uppfor-vardboende-i-ultuna-tradgardsstad-i-uppsala/"},{"d":"2018-11-07","n":"Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs delårsrapport för januari–september 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/inbjudan-till-telefonkonferens-med-webbpresentation-i-samband-med-besqabs-delarsrapport-for-januariseptember-2018/"},{"d":"2018-10-01","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2019/"},{"d":"2018-09-13","n":"Besqab lanserar konceptet Vi Älskar Vardag","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/besqab-lanserar-konceptet-vi-alskar-vardag/"},{"d":"2018-08-24","n":"Besqab får markanvisning i Hagastaden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/besqab-far-markanvisning-i-hagastaden/"},{"d":"2018-07-20","n":"Delårsrapport januari–juni 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/delarsrapport-januarijuni-2018/"},{"d":"2018-07-16","n":"Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs delårsrapport för januari–juni 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/inbjudan-till-telefonkonferens-med-webbpresentation-i-samband-med-besqabs-delarsrapport-for-januarijuni-2018/"},{"d":"2018-06-07","n":"Första spadtag för Besqabs nya bostäder ZickZack i Kärrtorp Centrum","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/forsta-spadtag-for-besqabs-nya-bostader-zickzack-i-karrtorp-centrum/"},{"d":"2018-06-04","n":"Karin Wanngård invigde Besqabs bostads­projekt i Norra Djurgårdsstaden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/karin-wanngard-invigde-besqabs-bostads­projekt-i-norra-djurgardsstaden/"},{"d":"2018-05-18","n":"PRESS­MEDDELANDE 2018-05-18Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/press­meddelande-2018-05-18besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2018-05-18","n":"PRESS­MEDDELANDE 2018-05-18Besqab delårsrapport januari–mars 2018Stark finansiell ställning i avvaktande marknad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/press­meddelande-2018-05-18besqab-delarsrapport-januarimars-2018stark-finansiell-stallning-i-avvaktande-marknad/"},{"d":"2018-05-14","n":"Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs delårsrapport för januari–mars 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/inbjudan-till-telefonkonferens-med-webbpresentation-i-samband-med-besqabs-delarsrapport-for-januarimars-2018/"},{"d":"2018-04-26","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 26 april 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-26-april-2018/"},{"d":"2018-04-13","n":"Besqab och Ikano Bostad utvecklar Skeppskajen i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/besqab-och-ikano-bostad-utvecklar-skeppskajen-i-uppsala/"},{"d":"2018-03-28","n":"Besqabs årsredovisning 2017 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/besqabs-arsredovisning-2017-publicerad-pa-besqabse/"},{"d":"2018-03-23","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2018/"},{"d":"2018-02-26","n":"Besqab flyttar huvudkontoret","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/besqab-flyttar-huvudkontoret/"},{"d":"2018-02-23","n":"Bokslutskommuniké 2017 Stark tillväxt och finansiell styrka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/bokslutskommunike-2017-stark-tillvaxt-och-finansiell-styrka/"},{"d":"2018-02-15","n":"Inbjudan till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/inbjudan-till-telefonkonferens-med-anledning-av-bokslutskommunike/"},{"d":"2018-02-08","n":"Sveriges nöjdaste bostads­kunder bor i Besqabs radhus Seglarbyn i Gustavsberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/sveriges-nojdaste-bostads­kunder-bor-i-besqabs-radhus-seglarbyn-i-gustavsberg/"},{"d":"2017-11-20","n":"Besqab, Nacka kommun och Ersta diakoni invigde visningslägenheten i nya äldreboendet Sarahemmet i Älta","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-nacka-kommun-och-ersta-diakoni-invigde-visningslagenheten-i-nya-aldreboendet-sarahemmet-i-alta/"},{"d":"2017-11-14","n":"Besqab rekryterar Magnus Ekström som ny CFO","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-rekryterar-magnus-ekstrom-som-ny-cfo/"},{"d":"2017-11-10","n":"Delårsrapport januari-september 2017 - Tillväxt med god lönsamhet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/delarsrapport-januari-september-2017---tillvaxt-med-god-lonsamhet/"},{"d":"2017-11-09","n":"Besqab och Upplands Väsby kommun tog ett gemensamt första spadtag för Eds Ängar","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-och-upplands-vasby-kommun-tog-ett-gemensamt-forsta-spadtag-for-eds-angar/"},{"d":"2017-11-01","n":"Inbjudan till telefonkonferens med anledning av delårsrapport","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/inbjudan-till-telefonkonferens-med-anledning-av-delarsrapport/"},{"d":"2017-10-20","n":"Besqab avyttrar vårdboendet Silverpark i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-avyttrar-vardboendet-silverpark-i-taby/"},{"d":"2017-10-06","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2018/"},{"d":"2017-07-21","n":"Delårsrapport januari-juni 2017 Stabil bostads­marknad och ökat antal produktionsstarter","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/delarsrapport-januari-juni-2017-stabil-bostads­marknad-och-okat-antal-produktionsstarter/"},{"d":"2017-07-03","n":"Besqab förvärvar mark på Kapellgärdet i Uppsala – förlänger staden med cirka 150 bostäder och förskola","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-forvarvar-mark-pa-kapellgardet-i-uppsala--forlanger-staden-med-cirka-150-bostader-och-forskola/"},{"d":"2017-06-19","n":"Besqab förvärvar i Täby – planerar cirka 200 bostäder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-forvarvar-i-taby--planerar-cirka-200-bostader/"},{"d":"2017-05-18","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2017-05-18","n":"Delårsrapport januari-mars 2017God lönsamhet och stabil efterfrågan inleder 2017","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/delarsrapport-januari-mars-2017god-lonsamhet-och-stabil-efterfragan-inleder-2017/"},{"d":"2017-05-15","n":"Besqab planerar 300 bostäder på Norrberget i Vaxholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-planerar-300-bostader-pa-norrberget-i-vaxholm/"},{"d":"2017-04-28","n":"Besqab bygger bostäder med naturskönt läge i nya Södra staden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-bygger-bostader-med-naturskont-lage-i-nya-sodra-staden/"},{"d":"2017-04-26","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 26 april 2017","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-26-april-2017/"},{"d":"2017-04-20","n":"Besqab bygger nya bostäder i Stureby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-bygger-nya-bostader-i-stureby/"},{"d":"2017-04-18","n":"Besqab byter visuell identitet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqab-byter-visuell-identitet/"},{"d":"2017-04-05","n":"Lägenheter för unga byggs i Blackeberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/lagenheter-for-unga-byggs-i-blackeberg/"},{"d":"2017-04-05","n":"Besqabs årsredovisning2016 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/besqabs-arsredovisning2016-publicerad-pa-besqabse/"},{"d":"2017-03-27","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma den 26 april 2017","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/kallelse-till-besqabs-arsstamma-den-26-april-2017/"},{"d":"2017-03-23","n":"Valberedningens förslag till Besqabs årsstämma 26 april 2017","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/valberedningens-forslag-till-besqabs-arsstamma-26-april-2017/"},{"d":"2017-02-22","n":"Bokslutskommuniké 2016 Besqabs bästa helårsresultat hittills","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/bokslutskommunike-2016-besqabs-basta-helarsresultat-hittills/"},{"d":"2016-12-27","n":"Besqab förvärvar drygt 300 byggrätter vid Solna Centrum","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-forvarvar-drygt-300-byggratter-vid-solna-centrum/"},{"d":"2016-12-12","n":"Besqab anställer ny kommunikationschef","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-anstaller-ny-kommunikationschef/"},{"d":"2016-11-10","n":"Fortsatt hög lönsamhet på en stabil bostads­marknad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/fortsatt-hog-lonsamhet-pa-en-stabil-bostads­marknad/"},{"d":"2016-10-25","n":"Besqab rekryterar affärsutvecklare för vårdfastigheter","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-rekryterar-affarsutvecklare-for-vardfastigheter/"},{"d":"2016-10-19","n":"Valberedning inför årsstämman 2017 i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/valberedning-infor-arsstamman-2017-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2016-10-14","n":"Vardaga och Besqab uppför nytt äldreboende i Spånga","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/vardaga-och-besqab-uppfor-nytt-aldreboende-i-spanga/"},{"d":"2016-09-06","n":"Ett första spadtag för nya smålägenheter i Bagarmossen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/ett-forsta-spadtag-for-nya-smalagenheter-i-bagarmossen/"},{"d":"2016-08-29","n":"Besqab och Värmdö kommun invigde byggstarten av nytt radhusområde i Gustavsbergs hamn","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-och-varmdo-kommun-invigde-byggstarten-av-nytt-radhusomrade-i-gustavsbergs-hamn/"},{"d":"2016-07-22","n":"Delårsrapport januari–juni 2016  Ett starkt första halvår för Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/delarsrapport-januarijuni-2016--ett-starkt-forsta-halvar-for-besqab/"},{"d":"2016-06-02","n":"Besqab och Sundbybergs stad tog idag första spadtaget för Järva Kulle","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-och-sundbybergs-stad-tog-idag-forsta-spadtaget-for-jarva-kulle/"},{"d":"2016-06-01","n":"Besqab får toppbetyg av sina medarbetare","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-far-toppbetyg-av-sina-medarbetare/"},{"d":"2016-05-12","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2016-05-12","n":"Besqab Delårsrapport januari–mars 2016 Hög lönsamhet och stor efterfrågan på Besqabs bostäder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-delarsrapport-januarimars-2016-hog-lonsamhet-och-stor-efterfragan-pa-besqabs-bostader/"},{"d":"2016-04-27","n":"PRESS­MEDDELANDE 2016-04-27Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 27 april 2016","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/press­meddelande-2016-04-27kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-27-april-2016/"},{"d":"2016-04-01","n":"Besqabs årsredovisning 2015 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqabs-arsredovisning-2015-publicerad-pa-besqabse/"},{"d":"2016-03-22","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma den 27 april 2016","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/kallelse-till-besqabs-arsstamma-den-27-april-2016/"},{"d":"2016-03-18","n":"Besqab och Upplands Väsby kommun tog idag första spadtaget för bostads­området Eds Allé","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-och-upplands-vasby-kommun-tog-idag-forsta-spadtaget-for-bostads­omradet-eds-alle/"},{"d":"2016-03-10","n":"Besqab har stor efterfrågan på sina bostäder vid årets inledande säljstarter och fyller på byggrättsportföljen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-har-stor-efterfragan-pa-sina-bostader-vid-arets-inledande-saljstarter-och-fyller-pa-byggrattsportfoljen/"},{"d":"2016-03-08","n":"Valberedningens förslag till Besqabs årstämma 27 april 2016","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/valberedningens-forslag-till-besqabs-arstamma-27-april-2016/"},{"d":"2016-03-08","n":"Besqab växer och flyttar huvudkontoret","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-vaxer-och-flyttar-huvudkontoret/"},{"d":"2016-02-26","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-aterkoper-egna-aktier-2016-02-26/"},{"d":"2016-02-26","n":"Bokslutskommuniké 2015","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/bokslutskommunike-2015/"},{"d":"2016-02-09","n":"Besqab har Sveriges nöjdaste bostads­kunder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/besqab-har-sveriges-nojdaste-bostads­kunder/"},{"d":"2016-01-22","n":"Sofia Ljungdahl ny medlem i Besqabs koncernledning","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2016/sofia-ljungdahl-ny-medlem-i-besqabs-koncernledning/"},{"d":"2015-12-21","n":"Besqab förvärvar ca 220 byggrätter i Nacka strand","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-forvarvar-ca-220-byggratter-i-nacka-strand/"},{"d":"2015-12-09","n":"Besqab och Ersta diakoni uppför vårdboende i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-och-ersta-diakoni-uppfor-vardboende-i-nacka/"},{"d":"2015-12-03","n":"Besqab förvärvar ca 650 byggrätter i centrala Uppsala och Årstaberg, Stockholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-forvarvar-ca-650-byggratter-i-centrala-uppsala-och-arstaberg-stockholm/"},{"d":"2015-11-18","n":"Delårsrapport januari-september 2015","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/delarsrapport-januari-september-2015/"},{"d":"2015-10-19","n":"Besqab, Vardaga och Täby kommun invigde Silverpark - ett nytt äldreboende vid Täby Centrum","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-vardaga-och-taby-kommun-invigde-silverpark---ett-nytt-aldreboende-vid-taby-centrum/"},{"d":"2015-10-14","n":"Nya bostäder i Råsunda - Besqab och Solna stad tog idag första spadtaget för Charlottenburgsparken","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/nya-bostader-i-rasunda---besqab-och-solna-stad-tog-idag-forsta-spadtaget-for-charlottenburgsparken/"},{"d":"2015-09-24","n":"Valberedning inför årsstämman 2016 i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/valberedning-infor-arsstamman-2016-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2015-08-25","n":"Besqab och Täby kommun tog första spadtaget i Näsbypark","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-och-taby-kommun-tog-forsta-spadtaget-i-nasbypark/"},{"d":"2015-07-21","n":"Delårsrapport januari-juni 2015. Tillväxt och ökad lönsamhet på stark bostads­marknad.","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/delarsrapport-januari-juni-2015-tillvaxt-och-okad-lonsamhet-pa-stark-bostads­marknad/"},{"d":"2015-06-30","n":"Besqab tecknar avtal med Akademiska Hus om förvärv av bostads­byggrätter i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-tecknar-avtal-med-akademiska-hus-om-forvarv-av-bostads­byggratter-i-uppsala/"},{"d":"2015-05-06","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 6 maj 2015","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-6-maj-2015/"},{"d":"2015-05-06","n":"Delårsrapport januari-mars 2015 Bra försäljning på stark bostads­marknad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/delarsrapport-januari-mars-2015-bra-forsaljning-pa-stark-bostads­marknad/"},{"d":"2015-04-09","n":"Besqabs årsredovisning 2014 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqabs-arsredovisning-2014-publicerad-pa-besqabse/"},{"d":"2015-04-02","n":"Besqab tillträder fastighet i attraktivt läge i Liljeholmen och säljstartar flera bostads­projekt med gott resultat","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-tilltrader-fastighet-i-attraktivt-lage-i-liljeholmen-och-saljstartar-flera-bostads­projekt-med-gott-resultat/"},{"d":"2015-04-01","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2015","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2015/"},{"d":"2015-03-23","n":"Besqab rekryterar affärschef med lång erfarenhet från bostads­marknaden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-rekryterar-affarschef-med-lang-erfarenhet-fran-bostads­marknaden/"},{"d":"2015-02-20","n":"Besqabs Bokslutskommuniké 2014 - Tillväxt med stärkt lönsamhet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqabs-bokslutskommunike-2014---tillvaxt-med-starkt-lonsamhet/"},{"d":"2015-02-19","n":"Besqab är bland de bostads­utvecklings­företag som har branschens nöjdaste kunder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-ar-bland-de-bostads­utvecklings­foretag-som-har-branschens-nojdaste-kunder/"},{"d":"2015-02-16","n":"Stor efterfrågan på Besqabs bostäder vid årets inledande säljstarter","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/stor-efterfragan-pa-besqabs-bostader-vid-arets-inledande-saljstarter/"},{"d":"2015-02-03","n":"Besqab tillträder fastighet för 129 lägenheter i Råsunda, Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2015/besqab-tilltrader-fastighet-for-129-lagenheter-i-rasunda-solna/"},{"d":"2014-12-22","n":"Besqab tecknar avtal om förvärv av byggrätter i Liljeholmen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-tecknar-avtal-om-forvarv-av-byggratter-i-liljeholmen/"},{"d":"2014-12-10","n":"Besqab förvärvar byggrätter i Sundbyberg och hösten fortsatte med fler lyckade säljstarter","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-forvarvar-byggratter-i-sundbyberg-och-hosten-fortsatte-med-fler-lyckade-saljstarter/"},{"d":"2014-12-04","n":"Besqab bygger smålägenheter i Uppsala - idag togs första spadtaget för Brf Living","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-bygger-smalagenheter-i-uppsala---idag-togs-forsta-spadtaget-for-brf-living/"},{"d":"2014-11-21","n":"Delårsrapport januari–september 2014","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/delarsrapport-januariseptember-2014/"},{"d":"2014-10-27","n":"Succé när Besqab säljstartade 37 nya lägenheter i Hammarby Sjöstad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/succe-nar-besqab-saljstartade-37-nya-lagenheter-i-hammarby-sjostad/"},{"d":"2014-10-01","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2015","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2015/"},{"d":"2014-09-30","n":"Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/forandring-av-det-totala-antalet-aktier-och-roster-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2014-09-24","n":"Första spadtaget för lägenheterna i Brf Tegnér i Luthagen, Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/forsta-spadtaget-for-lagenheterna-i-brf-tegner-i-luthagen-uppsala/"},{"d":"2014-09-08","n":"Första spadtaget för smålägenheterna Brf Estrid i Täby Centrum","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/forsta-spadtaget-for-smalagenheterna-brf-estrid-i-taby-centrum/"},{"d":"2014-08-29","n":"Besqab får markanvisning för vård- och omsorgsbostäder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-far-markanvisning-for-vard--och-omsorgsbostader/"},{"d":"2014-08-28","n":"Delårsrapport Besqab januari–juni 2014","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/delarsrapport-besqab-januarijuni-2014/"},{"d":"2014-08-19","n":"Inbjudan till presentation av Besqabs delårsrapport för perioden januari-juni 2014","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/inbjudan-till-presentation-av-besqabs-delarsrapport-for-perioden-januari-juni-2014/"},{"d":"2014-07-04","n":"Besqab tecknar tre nya CM-uppdrag","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-tecknar-tre-nya-cm-uppdrag/"},{"d":"2014-06-30","n":"Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/forandring-av-det-totala-antalet-aktier-och-roster-i-besqab-ab-publ-2014-06-30/"},{"d":"2014-06-12","n":"Priset i börsnoteringen av Besqab fastställt till 73 kronor per aktie – handeln på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/priset-i-borsnoteringen-av-besqab-faststallt-till-73-kronor-per-aktie--handeln-pa-nasdaq-omx-stockholm-inleds-idag/"},{"d":"2014-05-27","n":"Besqab offentliggör prospekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-offentliggor-prospekt/"},{"d":"2014-05-27","n":"Besqab till börsen – prisintervall i erbjudandet fastställt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-till-borsen--prisintervall-i-erbjudandet-faststallt/"},{"d":"2014-05-22","n":"Besqab bygger smålägenheter i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-bygger-smalagenheter-i-uppsala/"},{"d":"2014-05-07","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 7 maj 2014","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-7-maj-2014/"},{"d":"2014-05-07","n":"Besqabs delårsrapport januari­ – mars 2014","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqabs-delarsrapport-januari--mars-2014/"},{"d":"2014-03-17","n":"Besqab förvärvar byggrätter i Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-forvarvar-byggratter-i-solna/"},{"d":"2014-03-14","n":"Bokslutskommuniké 2013 för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/bokslutskommunike-2013-for-besqabkoncernen/"},{"d":"2014-02-17","n":"Besqab anpassar organisationen för ökad tillväxt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2014/besqab-anpassar-organisationen-for-okad-tillvaxt/"},{"d":"2013-12-11","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2014","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2014/"},{"d":"2013-11-21","n":"Delårsrapport jan-sep 2013","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/delarsrapport-jan-sep-2013/"},{"d":"2013-11-18","n":"Stort intresse för projektet Tegnér i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/stort-intresse-for-projektet-tegner-i-uppsala/"},{"d":"2013-09-06","n":"Delårsrapport jan-jun 2013","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/delarsrapport-jan-jun-2013/"},{"d":"2013-08-06","n":"Besqab säljer Linaberg till Atlasmuren","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/besqab-saljer-linaberg-till-atlasmuren/"},{"d":"2013-06-04","n":"Freddie Norvell lämnar tjänsten som vice VD","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/freddie-norvell-lamnar-tjansten-som-vice-vd/"},{"d":"2013-05-30","n":"Besqab förvärvar mark vid Rindö Hamn i Vaxholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/besqab-forvarvar-mark-vid-rindo-hamn-i-vaxholm/"},{"d":"2013-05-15","n":"Inbjudan till invigning av Brf Maskrosen i Roslags Näsby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/inbjudan-till-invigning-av-brf-maskrosen-i-roslags-nasby/"},{"d":"2013-05-02","n":"Besqab köper och säljer fastigheter i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/besqab-koper-och-saljer-fastigheter-i-taby/"},{"d":"2013-04-23","n":"Kallelse till Årsstämma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2013-04-12","n":"Besqab startar försäljningen av Parkhusen Strandängarna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/besqab-startar-forsaljningen-av-parkhusen-strandangarna/"},{"d":"2013-03-21","n":"Bokslutskommuniké 201","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/bokslutskommunike-201/"},{"d":"2013-03-05","n":"Besqab säljer kontorsfastighet i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/besqab-saljer-kontorsfastighet-i-taby/"},{"d":"2013-02-11","n":"Besqab och Familjebostäder i gemensamt spadtag inför byggstarten av stadsradhusen vid Telefonplan","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/besqab-och-familjebostader-i-gemensamt-spadtag-infor-byggstarten-av-stadsradhusen-vid-telefonplan/"},{"d":"2013-01-15","n":"Besqab startar försäljningen av 39 nya ungdomslägenheter i Upplands Väsby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2013/besqab-startar-forsaljningen-av-39-nya-ungdomslagenheter-i-upplands-vasby/"},{"d":"2012-12-03","n":"Besqab säljer hyresfastighet i Uppsala till Diligentia","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/besqab-saljer-hyresfastighet-i-uppsala-till-diligentia/"},{"d":"2012-12-03","n":"Besqab säljer hyresfastighet i Uppsala till Diligentia","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/besqab-saljer-hyresfastighet-i-uppsala-till-diligentia-2012-12-03/"},{"d":"2012-08-29","n":"Anette Frumerie ny VD för Besqab - Strategi för fortsatt lönsam tillväxt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/anette-frumerie-ny-vd-for-besqab---strategi-for-fortsatt-lonsam-tillvaxt/"},{"d":"2012-08-26","n":"Anette Frumerie ny VD för Besqab - Strategi för fortsatt lönsam tillväxt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/anette-frumerie-ny-vd-for-besqab---strategi-for-fortsatt-lonsam-tillvaxt-2012-08-26/"},{"d":"2012-08-17","n":"Besqab samarbetar med Design By Leftovers och Loft inför bomässan i Annedal2012","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/besqab-samarbetar-med-design-by-leftovers-och-loft-infor-bomassan-i-annedal2012/"},{"d":"2012-08-17","n":"Besqab samarbetar med Design By Leftovers och Loft inför bomässan i Annedal2012","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/besqab-samarbetar-med-design-by-leftovers-och-loft-infor-bomassan-i-annedal2012-2012-08-17/"},{"d":"2012-06-08","n":"Inbjudan till förhandstitt i Annedal den 9 maj kl 12.00","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/inbjudan-till-forhandstitt-i-annedal-den-9-maj-kl-1200/"},{"d":"2012-05-08","n":"Inbjudan till förhandstitt i Annedal den 9 maj kl 12.00","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/inbjudan-till-forhandstitt-i-annedal-den-9-maj-kl-1200-2012-05-08/"},{"d":"2012-04-23","n":"Årsstämma 2012","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/arsstamma-2012/"},{"d":"2012-04-23","n":"Årsstämma 2012","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/arsstamma-2012-2012-04-23/"},{"d":"2012-03-29","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen/"},{"d":"2012-03-29","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen-2012-03-29/"},{"d":"2012-03-15","n":"Besqab startar försäljningen av 32 lgh i Roslags Näsby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/besqab-startar-forsaljningen-av-32-lgh-i-roslags-nasby/"},{"d":"2012-03-15","n":"Besqab startar försäljningen av 32 lgh i Roslags Näsby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/besqab-startar-forsaljningen-av-32-lgh-i-roslags-nasby-2012-03-15/"},{"d":"2012-01-26","n":"Säljstart i etapp 2, Strandängarna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/saljstart-i-etapp-2-strandangarna/"},{"d":"2012-01-26","n":"Säljstart i etapp 2, Strandängarna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2012/saljstart-i-etapp-2-strandangarna-2012-01-26/"},{"d":"2011-12-01","n":"Resultatprognos 2011-11-30","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/resultatprognos-2011-11-30/"},{"d":"2011-12-01","n":"Resultatprognos 2011-11-30","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/resultatprognos-2011-11-30-2011-12-01/"},{"d":"2011-11-24","n":"Besqab säljer vårdfastigheter i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/besqab-saljer-vardfastigheter-i-taby/"},{"d":"2011-11-24","n":"Besqab säljer vårdfastigheter i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/besqab-saljer-vardfastigheter-i-taby-2011-11-24/"},{"d":"2011-11-10","n":"Nu startar Besqab försäljningen av lägenheter i Täby C","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/nu-startar-besqab-forsaljningen-av-lagenheter-i-taby-c/"},{"d":"2011-11-10","n":"Nu startar Besqab försäljningen av lägenheter i Täby C","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/nu-startar-besqab-forsaljningen-av-lagenheter-i-taby-c-2011-11-10/"},{"d":"2011-09-22","n":"Nu startar Besqab försäljningen av småhus i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/nu-startar-besqab-forsaljningen-av-smahus-i-uppsala/"},{"d":"2011-09-20","n":"Resultatprognos 2011","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/resultatprognos-2011/"},{"d":"2011-09-01","n":"Säljstart för etapp 3 i succéprojektet Margretetro","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/saljstart-for-etapp-3-i-succeprojektet-margretetro/"},{"d":"2011-08-22","n":"Stadsbyggnadsborgarrådet inviger Brf Båtsman i Annedal","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/stadsbyggnadsborgarradet-inviger-brf-batsman-i-annedal/"},{"d":"2011-05-27","n":"Säljstart av villor i Vallentuna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/saljstart-av-villor-i-vallentuna/"},{"d":"2011-05-20","n":"FastPartner och Besqab samarbetar i nytt bostads­projekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/fastpartner-och-besqab-samarbetar-i-nytt-bostads­projekt/"},{"d":"2011-05-19","n":"Nu startar försäljningen av bostäder i Strandängarna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/nu-startar-forsaljningen-av-bostader-i-strandangarna/"},{"d":"2011-03-31","n":"Besqab redovisar sitt bästa resultat någonsin","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/besqab-redovisar-sitt-basta-resultat-nagonsin/"},{"d":"2011-02-16","n":"Nu startar försäljningen av bostäder vid kanalen i Södertälje","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/nu-startar-forsaljningen-av-bostader-vid-kanalen-i-sodertalje/"},{"d":"2011-01-28","n":"Säljstart av lägenheter i Margretero","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2011/saljstart-av-lagenheter-i-margretero/"},{"d":"2010-12-17","n":"Besqab och Silverhemmen bygger äldreboende på Lidingö","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/besqab-och-silverhemmen-bygger-aldreboende-pa-lidingo/"},{"d":"2010-12-03","n":"Resultatprognos 2010","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/resultatprognos-2010/"},{"d":"2010-11-25","n":"Ny huvudägare i Besqab Projekt och Fastigheter AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/ny-huvudagare-i-besqab-projekt-och-fastigheter-ab/"},{"d":"2010-11-19","n":"Besqab bygger nytt i Rydbo","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/besqab-bygger-nytt-i-rydbo/"},{"d":"2010-10-26","n":"Vinnare på Täby Företagarträff","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/vinnare-pa-taby-foretagartraff/"},{"d":"2010-10-18","n":"Nytt bostads­område skapas i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/nytt-bostads­omrade-skapas-i-uppsala/"},{"d":"2010-09-09","n":"Resultatprognos 2010","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/resultatprognos-2010-2010-09-09/"},{"d":"2010-08-19","n":"Besqab först ut i Lilla Sköndal","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/besqab-forst-ut-i-lilla-skondal/"},{"d":"2010-05-19","n":"Årsstämma Besqab Projekt och Fastigheter AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/arsstamma-besqab-projekt-och-fastigheter-ab/"},{"d":"2010-05-03","n":"Första gjutning på Brf Silvergjutaren","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/forsta-gjutning-pa-brf-silvergjutaren/"},{"d":"2010-04-07","n":"Nyhetsbrev, april 2010","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/nyhetsbrev-april-2010/"},{"d":"2010-03-29","n":"Besqab ökade bostads­byggandet 2009","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/besqab-okade-bostads­byggandet-2009/"},{"d":"2010-03-26","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen/"},{"d":"2010-03-26","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen 2009","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen-2009/"},{"d":"2010-03-10","n":"Säljstart av etapp 2 - Trädgårdsstaden i Vallentuna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/saljstart-av-etapp-2---tradgardsstaden-i-vallentuna/"},{"d":"2010-03-09","n":"Besqabbrev, Mars 2010","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/besqabbrev-mars-2010/"},{"d":"2010-02-04","n":"Besqab bygger stora bostäder centralt i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/besqab-bygger-stora-bostader-centralt-i-sundbyberg/"},{"d":"2010-01-21","n":"Besqab firar lönsamt jubileumsår med framåtblickande idéskrift","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2010/besqab-firar-lonsamt-jubileumsar-med-framatblickande-ideskrift/"},{"d":"2009-11-11","n":"Besqab och Einar Mattsson i samarbete","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2009/besqab-och-einar-mattsson-i-samarbete/"},{"d":"2009-10-22","n":"Besqab får Ekkronans Stora Boendepris","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2009/besqab-far-ekkronans-stora-boendepris/"},{"d":"2009-06-15","n":"Säljsuccé för ungdomslägenheter","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2009/saljsucce-for-ungdomslagenheter/"},{"d":"2008-12-02","n":"Besqab har utsett rebecca prytz till tjänsten som marknadschef","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2008/besqab-har-utsett-rebecca-prytz-till-tjansten-som-marknadschef/"},{"d":"2008-11-21","n":"Besqab bygger hyresrätter och bostads­rätter i kombinationsprojekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2008/besqab-bygger-hyresratter-och-bostads­ratter-i-kombinationsprojekt/"},{"d":"2008-05-07","n":"Besqab uppför ungdomslägenheter med en boendekostnad under 3900 kr/mån","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2008/besqab-uppfor-ungdomslagenheter-med-en-boendekostnad-under-3900-krman/"},{"d":"2008-04-03","n":"Besqab fortsätter sin positiva utveckling","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2008/besqab-fortsatter-sin-positiva-utveckling/"},{"d":"2008-03-26","n":"Lotta Niland ny affärschef på Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2008/lotta-niland-ny-affarschef-pa-besqab/"},{"d":"2008-02-11","n":"Besqab färdigställer bostäder i Mariehäll med unika lösningar för trafikbuller","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2008/besqab-fardigstaller-bostader-i-mariehall-med-unika-losningar-for-trafikbuller/"},{"d":"2007-11-23","n":"Nu startar Besqab produktionen av 30 nya äldrebostäder vid Edsby slott","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2007/nu-startar-besqab-produktionen-av-30-nya-aldrebostader-vid-edsby-slott/"},{"d":"2007-05-25","n":"Besqab bygger bostäder i Täby Centrum","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2007/besqab-bygger-bostader-i-taby-centrum/"},{"d":"2007-05-23","n":"Nu startar Besqab och Svenska Bostäder produktionen av 115 nya lägenheter vid Liljeholmen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2007/nu-startar-besqab-och-svenska-bostader-produktionen-av-115-nya-lagenheter-vid-liljeholmen/"},{"d":"2007-05-16","n":"Årstämma i Besqab Projekt och Fastigheter AB - förändringar i styrelsen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2007/arstamma-i-besqab-projekt-och-fastigheter-ab---forandringar-i-styrelsen/"},{"d":"2007-03-30","n":"Rekordresultat av Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2007/rekordresultat-av-besqab/"},{"d":"2006-11-24","n":"Nya tuffa tiovånings hus i Nybohov, Liljeholmen med hänförande utsikt över Stockholms stad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2006/nya-tuffa-tiovanings-hus-i-nybohov-liljeholmen-med-hanforande-utsikt-over-stockholms-stad/"},{"d":"2006-11-20","n":"Besqab utsedd till vinnare i markanvisningstävlingen Strandängarna, Tyresö","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2006/besqab-utsedd-till-vinnare-i-markanvisningstavlingen-strandangarna-tyreso/"},{"d":"2006-10-17","n":"Modern och annorlunda arkitektur på bostads­hus i Mariehäll","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2006/modern-och-annorlunda-arkitektur-pa-bostads­hus-i-mariehall/"},{"d":"2006-10-04","n":"Sapphos döttrar utsmyckar Besqabs nya bostads­hus i Midsommarkransen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2006/sapphos-dottrar-utsmyckar-besqabs-nya-bostads­hus-i-midsommarkransen/"},{"d":"2006-08-24","n":"Besqab har fått ett uppdrag att uppföra hyreslägenheter på Lidingö samt vunnit en markanvisningstävling i Rydbo, Österåkers kommun.","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2006/besqab-har-fatt-ett-uppdrag-att-uppfora-hyreslagenheter-pa-lidingo-samt-vunnit-en-markanvisningstavling-i-rydbo-osterakers-kommun/"},{"d":"2006-03-31","n":"Besqab startar ytterligare två bostads­projekt med ca 130 lägenheter i Stockholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2006/besqab-startar-ytterligare-tva-bostads­projekt-med-ca-130-lagenheter-i-stockholm/"},{"d":"2006-03-23","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2006/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen/"},{"d":"2006-02-20","n":"Hägerstensområdet kompletteras med två nya bostads­projekt som omfattar mer 100 lägenheter.","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2006/hagerstensomradet-kompletteras-med-tva-nya-bostads­projekt-som-omfattar-mer-100-lagenheter/"},{"d":"2005-12-14","n":"Py Börjeson och Leif Rönngren invigde visningslägenheten i de nya bostads­husen på Kirunagatan i Vällingby.","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/py-borjeson-och-leif-ronngren-invigde-visningslagenheten-i-de-nya-bostads­husen-pa-kirunagatan-i-vallingby/"},{"d":"2005-11-24","n":"Acer väljer Besqabs fastighet Linaberg i Mariehäll","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/acer-valjer-besqabs-fastighet-linaberg-i-mariehall/"},{"d":"2005-11-04","n":"Shurgard och Besqab samarbetar igen – nytt lagerhotell i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/shurgard-och-besqab-samarbetar-igen--nytt-lagerhotell-i-nacka/"},{"d":"2005-10-25","n":"Hyreslägenheter i Fruängen - nytt samarbete mellan Besqab och Familjebostäder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/hyreslagenheter-i-fruangen---nytt-samarbete-mellan-besqab-och-familjebostader/"},{"d":"2005-10-13","n":"Efter många turer är det nu dags för byggstart av de femton lägenheterna i Brf Macken i Midsommarkransen.","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/efter-manga-turer-ar-det-nu-dags-for-byggstart-av-de-femton-lagenheterna-i-brf-macken-i-midsommarkransen/"},{"d":"2005-06-28","n":"Nya markanvisningar och bygguppdrag till Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/nya-markanvisningar-och-bygguppdrag-till-besqab/"},{"d":"2005-05-13","n":"Bolagsstämma på Besqab Projekt och Fastigheter den 12 maj 2005","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/bolagsstamma-pa-besqab-projekt-och-fastigheter-den-12-maj-2005/"},{"d":"2005-03-29","n":"Stort intresse för nya radhus i Brf Kvarnbo äng intill Fyris Park","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/stort-intresse-for-nya-radhus-i-brf-kvarnbo-ang-intill-fyris-park/"},{"d":"2005-03-02","n":"Nu bebyggs en av de sista tomterna i Ritorp, Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/nu-bebyggs-en-av-de-sista-tomterna-i-ritorp-solna/"},{"d":"2005-02-18","n":"Nya lägenheter vid Vällingby centrum.","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/nya-lagenheter-vid-vallingby-centrum/"},{"d":"2005-02-10","n":"Nya bostäder i populära Midsommarkransen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2005/nya-bostader-i-populara-midsommarkransen/"},{"d":"2004-10-19","n":"Nytt Developmentuppdrag","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2004/nytt-developmentuppdrag/"},{"d":"2004-06-20","n":"Besqab bygger om skolbyggnad, Kv Träspånet i Gubbängen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2004/besqab-bygger-om-skolbyggnad-kv-traspanet-i-gubbangen/"}]

Orderbok

Transaktioner

Pris Volym Köpare Säljare Tidpunkt
Köp Volym     Volym Sälj

Aktiedata

Aktiekalkylator

Se hur ditt innehav har förändrats över tid.

Ange tidsperiod

Ange antal aktier ELLER investerat värde