Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aktien

Aros Bostad och Besqab har gått samman efter ett uppköpserbjudande till Besqabs aktieägare, vilket skedde 31 januari 2024. Namnet på det sammanslagna bolaget är Besqab. 

Aktiegraf 

Jämför:
Volym, tusental
[{"d":"2024-04-16","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling u.n.ä.t. Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-aros-bostads­utveckling-u-n-a-t-besqab-ab-publ/"},{"d":"2024-04-23","n":"Aros Bostads­utveckling AB (publ) byter namn till Besqab AB (publ) och får nya tickers på Nasdaq First North Growth Market","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/aros-bostads­utveckling-ab-publ-byter-namn-till-besqab-ab-publ-och-far-nya-tickers-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2024-05-02","n":"Kallelse till årsstämma i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2024-05-03","n":"Rättelse: Kallelse till årsstämma i Besqab AB (publ).","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/rattelse-kallelse-till-arsstamma-i-besqab-ab-publ-/"},{"d":"2024-05-15","n":"Besqab varslar om uppsägningar på grund av övertalighet efter samgående","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqab-varslar-om-uppsagningar-pa-grund-av-overtalighet-efter-samgaende/"},{"d":"2024-05-16","n":"Besqabs CFO lämnar för ny roll utanför koncernen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqabs-cfo-lamnar-for-ny-roll-utanfor-koncernen/"},{"d":"2024-05-17","n":"Besqab bjuder in till kapitalmarknadsdag 30 maj 2024","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqab-bjuder-in-till-kapitalmarknadsdag-30-maj-2024/"},{"d":"2024-05-30","n":"Besqabs delårsrapport för jan-mars 2024 visar en hög produktionsvolym och hög försäljningsgrad i pågående produktion","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqabs-delarsrapport-for-jan-mars-2024-visar-en-hog-produktionsvolym-och-hog-forsaljningsgrad-i-pagaende-produktion/"},{"d":"2024-06-03","n":"Kommuniké från årsstämman i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/kommunike-fran-arsstamman-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2024-06-11","n":"Besqab utvecklar fler bostäder på Invernesshöjden i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqab-utvecklar-fler-bostader-pa-invernesshojden-i-danderyd/"},{"d":"2024-06-11","n":"Besqab tecknar entreprenadavtal med TL Bygg för uppförande av 164 nya bostäder i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqab-tecknar-entreprenadavtal-med-tl-bygg-for-uppforande-av-164-nya-bostader-i-sundbyberg/"},{"d":"2024-06-18","n":"Besqabs bostads­projekt Årsta Ljuva färdigställt och slutsålt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqabs-bostads­projekt-arsta-ljuva-fardigstallt-och-slutsalt/"},{"d":"2024-07-05","n":"Besqab förvärvar byggrätter för 60 nya bostäder på Värmdö","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/besqab-forvarvar-byggratter-for-60-nya-bostader-pa-varmdo/"},{"d":"2024-04-12","n":"Aros Bostad publicerar årsredovisning för 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/aros-bostad-publicerar-arsredovisning-for-2023/"},{"d":"2024-04-09","n":"Aros Bostad offentliggör utfallet efter den förlängda acceptperioden i uppköpserbjudandet till aktieägarna i Besqab","u":"/investerare/prospekt-och-erbjudandehandlingar/uppkopserbjudande-besqab/"},{"d":"2024-03-18","n":"Tilltänkt koncernledning efter samgående mellan Aros Bostad och Besqab","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/tilltankt-koncernledning-efter-samgaende-mellan-aros-bostad-och-besqab/"},{"d":"2024-03-15","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2024-03-15","n":"Aros Bostad fullföljer uppköpserbjudandet till aktieägarna i Besqab och förlänger acceptperioden","u":"/investerare/prospekt-och-erbjudandehandlingar/uppkopserbjudande-besqab/"},{"d":"2024-02-19","n":"Aros Bostad offentliggör kombinerat prospekt och erbjudandehandling med anledning av det rekommenderade uppköpserbjudandet till aktieägarna i Besqab","u":"/investerare/prospekt-och-erbjudandehandlingar/uppkopserbjudande-besqab/"},{"d":"2024-02-16","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-aros-bostads­utveckling/"},{"d":"2024-02-09","n":"Aros Bostad rapporterar en fortsatt stabil bostads­utveckling med ökad omsättning och ett bra resultat vid utgången av 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/aros-bostad-rapporterar-en-fortsatt-stabil-bostads­utveckling-med-okad-omsattning-och-ett-bra-resultat-vid-utgangen-av-2023/"},{"d":"2024-01-31","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2024-01-31","n":"Aros Bostad offentliggör ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab – bildar tillsammans en ny ledande bostads­utvecklare","u":"/investerare/prospekt-och-erbjudandehandlingar/uppkopserbjudande-besqab/"},{"d":"2024-01-18","n":"Slutsålt i Aros Bostads­ nyproduktionsprojekt Ektorpsbacken i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2024/slutsalt-i-aros-bostads­-nyproduktionsprojekt-ektorpsbacken-i-nacka/"},{"d":"2023-12-15","n":"Aros Bostad tecknar bankfinansiering för hyresrättsportfölj","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tecknar-bankfinansiering-for-hyresrattsportfolj/"},{"d":"2023-12-05","n":"Rättelse - Konvertering av ALMs konvertibler 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/rattelse--konvertering-av-alms-konvertibler-2023/"},{"d":"2023-12-05","n":"Konvertering av ALMs konvertibler 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/konvertering-av-alms-konvertibler-2023/"},{"d":"2023-12-01","n":"Aros Bostad tillträder andra etappen av hyresrättsprojektet Femöringen i Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tilltrader-andra-etappen-av-hyresrattsprojektet-femoringen-i-solna/"},{"d":"2023-11-30","n":"Aros Bostad byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-byter-likviditetsgarant-och-certified-adviser-till-carnegie-investment-bank-ab/"},{"d":"2023-11-17","n":"Aros Bostad levererar ett stabilt tredje kvartal, ökad omsättning och flera produktionsstarter trots utmanande marknad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-levererar-ett-stabilt-tredje-kvartal-okad-omsattning-och-flera-produktionsstarter-trots-utmanande-marknad/"},{"d":"2023-11-16","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal för Viggby Ängars tredje etapp och startar produktionen av 111 hyreslägenheter i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-for-viggby-angars-tredje-etapp-och-startar-produktionen-av-111-hyreslagenheter-i-taby/"},{"d":"2023-11-10","n":"Aros Bostad tillträder ytterligare två projekt i ALM-portföljen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tilltrader-ytterligare-tva-projekt-i-alm-portfoljen/"},{"d":"2023-10-18","n":"Aros Bostad färdigställer och frånträder hyresrättsprojekt i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-fardigstaller-och-frantrader-hyresrattsprojekt-i-taby/"},{"d":"2023-09-29","n":"Aros Bostad startar produktionen av tre nya bostads­projekt i Stockholm och Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-startar-produktionen-av-tre-nya-bostads­projekt-i-stockholm-och-uppsala/"},{"d":"2023-08-25","n":"Aros Bostads­ delårsrapport för andra kvartalet visar ökad omsättning, god lönsamhet och produktionsstart av projekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostads­-delarsrapport-for-andra-kvartalet-visar-okad-omsattning-god-lonsamhet-och-produktionsstart-av-projekt/"},{"d":"2023-08-24","n":"Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC för uppförande av 170 hyresrättslägenheter i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-har-tecknat-entreprenadavtal-med-ncc-for-uppforande-av-170-hyresrattslagenheter-i-danderyd/"},{"d":"2023-07-14","n":"Aros Bostad tillträder ytterligare ett projekt i ALM-portföljen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tilltrader-ytterligare-ett-projekt-i-alm-portfoljen/"},{"d":"2023-07-06","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med TL Bygg för 156 hyreslägenheter i Huddinge","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-med-tl-bygg-for-156-hyreslagenheter-i-huddinge/"},{"d":"2023-07-03","n":"Aros Bostad har produktionsstartat 170 bostäder i slutsålt projekt i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-har-produktionsstartat-170-bostader-i-slutsalt-projekt-i-danderyd/"},{"d":"2023-06-27","n":"Aros Bostad förvärvar ännu ett bostads­projekt inom Fabriksparken i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-forvarvar-annu-ett-bostads­projekt-inom-fabriksparken-i-sundbyberg/"},{"d":"2023-06-05","n":"Aros Bostad avyttrar mindre fastighet i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-avyttrar-mindre-fastighet-i-taby/"},{"d":"2023-06-01","n":"Kommuniké från årsstämman i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/kommunike-fran-arsstamman-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2023-05-17","n":"Aros Bostad avyttrar mindre bostads­utvecklings­projekt i Salem","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-avyttrar-mindre-bostads­utvecklings­projekt-i-salem/"},{"d":"2023-05-12","n":"Aros Bostads­ delårsrapport visar ett starkt rörelseresultat och ökade produktionsvolymer trots utmanande marknad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostads­-delarsrapport-visar-ett-starkt-rorelseresultat-och-okade-produktionsvolymer-trots-utmanande-marknad/"},{"d":"2023-05-10","n":"Aros Bostad färdigställer och lämnar över Invernesshöjden brf 1","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-fardigstaller-och-lamnar-over-invernesshojden-brf-1/"},{"d":"2023-05-02","n":"Kallelse till årsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2023-04-12","n":"Aros Bostad färdigställer och lämnar över hyresrättsprojekt i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-fardigstaller-och-lamnar-over-hyresrattsprojekt-i-nacka/"},{"d":"2023-04-12","n":"Aros Bostad erhåller markanvisning för cirka 80 bostäder inom Farsta Strand","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-erhaller-markanvisning-for-cirka-80-bostader-inom-farsta-strand/"},{"d":"2023-04-05","n":"Aros Bostad redovisar ett starkt rörelseresultat och hög försäljningsgrad i Årsredovisningen 2022 som publicerats på arosbostad.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-redovisar-ett-starkt-rorelseresultat-och-hog-forsaljningsgrad-i-arsredovisningen-2022-som-publicerats-pa-arosbostad-se/"},{"d":"2023-04-05","n":"Aros Bostad redovisar ett starkt rörelseresultat och hög försäljningsgrad i Årsredovisningen 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-redovisar-ett-starkt-rorelseresultat-och-hog-forsaljningsgrad-i-arsredovisningen-2022/"},{"d":"2023-04-04","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Active Bygg för 15 nya radhus i Huddinge","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-med-active-bygg-for-15-nya-radhus-i-huddinge/"},{"d":"2023-03-13","n":"Aros Bostad tillsätter David Johansson som vice VD och COO","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tillsatter-david-johansson-som-vice-vd-och-coo/"},{"d":"2023-02-23","n":"Aros Bostad tillträder fastigheten Femöringen 2 i Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tilltrader-fastigheten-femoringen-2-i-solna/"},{"d":"2023-02-21","n":"Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant för bolagets preferensaktie","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-har-ingatt-avtal-med-erik-penser-bank-som-likviditetsgarant-for-bolagets-preferensaktie/"},{"d":"2023-02-17","n":"Aros Bostads­ bokslutskommuniké för 2022 visar starkt resultat och hög försäljningsgrad i pågående produktion","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostads­-bokslutskommunike-for-2022-visar-starkt-resultat-och-hog-forsaljningsgrad-i-pagaende-produktion/"},{"d":"2023-02-16","n":"Aros Bostad tillsätter ny CFO och utser finans- och transaktionschef samt chefsjurist","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tillsatter-ny-cfo-och-utser-finans-och-transaktionschef-samt-chefsjurist/"},{"d":"2023-02-16","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med NCC för 213 lägenheter i Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-med-ncc-for-213-lagenheter-i-solna/"},{"d":"2023-02-08","n":"Aros Bostad erhåller bygglov för 22 nya bostäder på Ekerö","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-erhaller-bygglov-for-22-nya-bostader-pa-ekero/"},{"d":"2023-01-19","n":"Aros Bostad erhåller bygglov för 213 nya lägenheter i Solna – planerad byggstart Q1 2023","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2023/aros-bostad-erhaller-bygglov-for-213-nya-lagenheter-i-solna-planerad-byggstart-q1-2023/"},{"d":"2022-12-14","n":"Slutsålt i Aros Bostads­ nyproduktionsprojekt T2 Fabriksparken i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/slutsalt-i-aros-bostads­-nyproduktionsprojekt-t2-fabriksparken-i-sundbyberg/"},{"d":"2022-11-17","n":"Aros Bostad visar en stabil delårsrapport för januari - september 2022 med kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-visar-en-stabil-delarsrapport-for-januari--september-2022-med-kraftigt-okat-rorelseresultat-och-hog-forsaljningsgrad/"},{"d":"2022-10-31","n":"Aros Bostad tillträder ALM-portföljen och välkomnar Joakim Alm till styrelsen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-tilltrader-alm-portfoljen-och-valkomnar-joakim-alm-till-styrelsen/"},{"d":"2022-10-28","n":"Aros Bostads­ CFO och vice VD Ken Wendelin lämnar sin tjänst för en extern roll","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostads­-cfo-och-vice-vd-ken-wendelin-lamnar-sin-tjanst-for-en-extern-roll/"},{"d":"2022-09-23","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2022-09-01","n":"KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AROS BOSTADS­UTVECKLING AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2022-08-26","n":"Aros Bostads­ delårsrapport för januari - juni 2022 uppvisar ett kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad i pågående projekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostads­-delarsrapport-for-januari--juni-2022-uppvisar-ett-kraftigt-okat-rorelseresultat-och-hog-forsaljningsgrad-i-pagaende-projekt/"},{"d":"2022-08-15","n":"Aros Bostad genomför förvärvet av drygt 1 500 byggrätter från ALM Equity och blir en av Storstockholms största bostads­utvecklare","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-genomfor-forvarvet-av-drygt-1-500-byggratter-fran-alm-equity-och-blir-en-av-storstockholms-storsta-bostads­utvecklare/"},{"d":"2022-07-13","n":"Aros Bostad förvärvar bolag med bostads­projekt i Slakthusområdet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-forvarvar-bolag-med-bostads­projekt-i-slakthusomradet/"},{"d":"2022-06-23","n":"Aros Bostad utökar och anställer Johan Bölin som projektchef","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-utokar-och-anstaller-johan-bolin-som-projektchef/"},{"d":"2022-06-17","n":"M2 Asset Management AB slutför tidigare kommunicerat förvärv av stamaktier i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/m2-asset-management-ab-slutfor-tidigare-kommunicerat-forvarv-av-stamaktier-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2022-06-10","n":"Aros Bostad avyttrar hyresrättsportfölj för cirka 3,6 miljarder kronor i årets största fastighets­affär","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-avyttrar-hyresrattsportfolj-for-cirka-3-6-miljarder-kronor-i-arets-storsta-fastighets­affar/"},{"d":"2022-06-08","n":"Kommuniké från årsstämman i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/kommunike-fran-arsstamman-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2022-06-07","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Active Bygg för nya bostäder i Upplands-Bro","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-med-active-bygg-for-nya-bostader-i-upplands-bro/"},{"d":"2022-06-01","n":"Initiativet Bygg i Tid vill korta ledtiderna för ett ökat byggande","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/initiativet-bygg-i-tid-vill-korta-ledtiderna-for-ett-okat-byggande/"},{"d":"2022-05-16","n":"Aros Bostad och ALM Equity bildar Storstockholms ledande bostads­utvecklare","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-och-alm-equity-bildar-storstockholms-ledande-bostads­utvecklare/"},{"d":"2022-05-16","n":"Aros Bostad presenterar ny affärsplan för perioden 2022-2025 med nya finansiella och operativa mål","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-presenterar-ny-affarsplan-for-perioden-2022-2025-med-nya-finansiella-och-operativa-mal/"},{"d":"2022-05-13","n":"Aros Bostad rekryterar Hanna Bodbacka som hållbarhets­chef","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-rekryterar-hanna-bodbacka-som-hallbarhetschef/"},{"d":"2022-05-13","n":"Aros Bostads­ rapport för Q1 2022 visar god försäljning och ett dubblerat rörelseresultat","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostads­-rapport-for-q1-2022-visar-god-forsaljning-och-ett-dubblerat-rorelseresultat/"},{"d":"2022-05-12","n":"Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-har-ingatt-avtal-med-erik-penser-bank-som-likviditetsgarant/"},{"d":"2022-05-09","n":"Kallelse till årsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2022-05-06","n":"Aros Bostad säljstartar nytt småhusprojekt i Upplands-Bro","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-saljstartar-nytt-smahusprojekt-i-upplands-bro/"},{"d":"2022-04-26","n":"Aros Bostad säljstartar bostads­projekt i Huddinge och Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-saljstartar-bostads­projekt-i-huddinge-och-taby/"},{"d":"2022-04-20","n":"Aros Bostad väljer att återlämna AIFM-tillstånd till Finansinspektionen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-valjer-att-aterlamna-aifm-tillstand-till-finansinspektionen/"},{"d":"2022-04-13","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Bygg R1 för nästa etapp av Viggby Ängar i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-med-bygg-r1-for-nasta-etapp-av-viggby-angar-i-taby/"},{"d":"2022-04-12","n":"Aros Bostad bjuder in till kapitalmarknadsdag 16 maj 2022","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-bjuder-in-till-kapitalmarknadsdag-16-maj-2022/"},{"d":"2022-04-08","n":"Aros Bostad summerar ett starkt 2021 i Årsredovisningen som publicerats på arosbostad.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-summerar-ett-starkt-2021-i-arsredovisningen-som-publicerats-pa-arosbostad-se/"},{"d":"2022-03-31","n":"Slutsålt i samtliga etapper av Aros Bostads­ projekt O2 Orminge i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/slutsalt-i-samtliga-etapper-av-aros-bostads­-projekt-o2-orminge-i-nacka/"},{"d":"2022-03-22","n":"Aros Bostad anlitar Lindbäcks för uppförande av ytterligare 104 bostäder i trä i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-anlitar-lindbacks-for-uppforande-av-ytterligare-104-bostader-i-tra-i-nacka/"},{"d":"2022-02-25","n":"Aros Bostads­ bokslutskommuniké visar kraftig resultattillväxt och stora övervärden i byggrättsportföljen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostads­-bokslutskommunike-visar-kraftig-resultattillvaxt-och-stora-overvarden-i-byggrattsportfoljen/"},{"d":"2022-02-24","n":"Aros Bostads­ bjuder in till digital presentation av bokslutskommuniké för 2021, fredag 25 februari kl. 10.00","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostads­-bjuder-in-till-digital-presentation-av-bokslutskommunike-for-2021-fredag-25-februari-kl-10-00/"},{"d":"2022-02-09","n":"Fortsatt hög efterfrågan på nyproduktion och slutsålt i Aros Bostads­ projekt i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/fortsatt-hog-efterfragan-pa-nyproduktion-och-slutsalt-i-aros-bostads­-projekt-i-danderyd/"},{"d":"2022-01-14","n":"Aros Bostad tar steget in på ännu en ny marknad genom förvärv av byggrätter i Strängnäs kommun","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2022/aros-bostad-tar-steget-in-pa-annu-en-ny-marknad-genom-forvarv-av-byggratter-i-strangnas-kommun/"},{"d":"2021-12-22","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med MVB Öst för ytterligare 92 lägenheter i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-med-mvb-ost-for-ytterligare-92-lagenheter-i-sundbyberg/"},{"d":"2021-12-20","n":"Aros Bostad förvärvar sitt första bostads­utvecklings­projekt i Sollentuna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-forvarvar-sitt-forsta-bostads­utvecklings­projekt-i-sollentuna/"},{"d":"2021-12-15","n":"Aros Bostad utvärderar möjligheten att avyttra en större projektportfölj med hyresrättsbostäder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-utvarderar-mojligheten-att-avyttra-en-storre-projektportfolj-med-hyresrattsbostader/"},{"d":"2021-11-26","n":"Aros Bostads­ delårsrapport visar ett starkt rörelseresultat, mycket god försäljning och en ökad produktionsvolym","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostads­-delarsrapport-visar-ett-starkt-rorelseresultat-mycket-god-forsaljning-och-en-okad-produktionsvolym/"},{"d":"2021-11-22","n":"Aros Bostad bjuder in till presentation av rapporten för Q3 2021, fredag 26 november kl. 9.00","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-bjuder-in-till-presentation-av-rapporten-for-q3-2021-fredag-26-november-kl-9-00/"},{"d":"2021-11-18","n":"Aros Bostad tecknar avtal med Moelven och startar nytt bostads­projekt i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-tecknar-avtal-med-moelven-och-startar-nytt-bostads­projekt-i-nacka/"},{"d":"2021-11-16","n":"Aros Bostad tar ett första spadtag för nästa etapp av Invernesshöjden","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-tar-ett-forsta-spadtag-for-nasta-etapp-av-invernesshojden/"},{"d":"2021-11-03","n":"Aros Bostad förvärvar del av ”Femöringen” från NCC – motsvarande 190 nya bostäder i Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-forvarvar-del-av-femoringen-fran-ncc-motsvarande-190-nya-bostader-i-solna/"},{"d":"2021-11-01","n":"Aros Bostad tillträder två bostads­projekt i Huddinge och Upplands-Bro","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-tilltrader-tva-bostads­projekt-i-huddinge-och-upplands-bro/"},{"d":"2021-09-22","n":"Aros Bostad förvärvar ett utvecklings­projekt om 200 bostäder i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-forvarvar-ett-utvecklings­projekt-om-200-bostader-i-uppsala/"},{"d":"2021-08-27","n":"Aros Bostads­ halvårsrapport för januari-juni 2021 visar en fortsatt tillväxtresa med en noterad stamaktie, stark försäljning och ökat rörelseresultat","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostads­-halvarsrapport-for-januari-juni-2021-visar-en-fortsatt-tillvaxtresa-med-en-noterad-stamaktie-stark-forsaljning-och-okat-rorelseresultat/"},{"d":"2021-07-19","n":"Sista dag för handel och avnotering av Aros Bostads­ preferensaktier av serie A","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/sista-dag-for-handel-och-avnotering-av-aros-bostads­-preferensaktier-av-serie-a/"},{"d":"2021-07-18","n":"Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/meddelande-om-stabiliseringsatgarder-avslutande-av-stabiliseringsperiod-och-utnyttjande-av-overtilldelningsoption/"},{"d":"2021-07-13","n":"Meddelande om stabiliseringsåtgärder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/meddelande-om-stabiliseringsatgarder/"},{"d":"2021-07-09","n":"Aros Bostad ingår avtal om försäljning av två bostads­utvecklings­projekt för 850 MSEK","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-ingar-avtal-om-forsaljning-av-tva-bostads­utvecklings­projekt-for-850-msek/"},{"d":"2021-07-09","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med NCC avseende Invernesshöjden i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-med-ncc-avseende-invernesshojden-i-danderyd/"},{"d":"2021-07-06","n":"Aros Bostad beslutar om inlösen och ansöker om avnotering av utestående preferensaktier av serie A","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-beslutar-om-inlosen-och-ansoker-om-avnotering-av-utestaende-preferensaktier-av-serie-a/"},{"d":"2021-07-02","n":"Meddelande om stabiliseringsåtgärder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/meddelande-om-stabiliseringsatgarder/"},{"d":"2021-06-24","n":"Meddelande om stabiliseringsåtgärder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/meddelande-om-stabiliseringsatgarder/"},{"d":"2021-06-16","n":"Aros Bostad offentliggör utfall av erbjudandet av stamaktier inför första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-offentliggor-utfall-av-erbjudandet-av-stamaktier-infor-forsta-dag-for-handel-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2021-06-11","n":"Aros Bostad förvärvar sitt första bostads­projekt i Upplands-Bro","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-forvarvar-sitt-forsta-bostads­projekt-i-upplands-bro/"},{"d":"2021-06-07","n":"Aros Bostads­ projekt Ordonnansen V på Gärdet är slutsålt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostads­-projekt-ordonnansen-v-pa-gardet-ar-slutsalt/"},{"d":"2021-06-04","n":"Aros Bostad offentliggör erbjudande av stamaktier och publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-offentliggor-erbjudande-av-stamaktier-och-publicerar-prospekt-i-samband-med-notering-pa-nasdaq-first-north-growth-market/"},{"d":"2021-06-01","n":"Ny detaljplan medger ännu ett bostads­projekt i Nacka för Aros Bostad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/ny-detaljplan-medger-annu-ett-bostads­projekt-i-nacka-for-aros-bostad/"},{"d":"2021-05-31","n":"Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/kommunike-fran-arsstamman-i-aros-bostad/"},{"d":"2021-05-26","n":"Aros Bostad tillträder två fastigheter inom populära Fabriksparken i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-tilltrader-tva-fastigheter-inom-populara-fabriksparken-i-sundbyberg/"},{"d":"2021-05-25","n":"Aros Bostad avser att notera bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market och emittera nya stamaktier","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-avser-att-notera-bolagets-stamaktie-pa-nasdaq-first-north-growth-market-och-emittera-nya-stamaktier/"},{"d":"2021-05-10","n":"Aros Bostads­ delårsrapport för januari-mars 2021 visar fortsatt god försäljning och förbättrat resultat i en stark bostads­marknad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostads­-delarsrapport-for-januari-mars-2021-visar-fortsatt-god-forsaljning-och-forbattrat-resultat-i-en-stark-bostads­marknad/"},{"d":"2021-04-30","n":"Kallelse till årsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2021-04-22","n":"Slutsålt ett år före färdigställande i Aros Bostads­ första småhusprojekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/slutsalt-ett-ar-fore-fardigstallande-i-aros-bostads­-forsta-smahusprojekt/"},{"d":"2021-04-14","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal för 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-for-99-nya-bostader-i-centrala-sundbyberg/"},{"d":"2021-04-09","n":"Aros Bostads­ årsredovisning för 2020 publicerad på arosbostad.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostads­-arsredovisning-for-2020-publicerad-pa-arosbostad-se/"},{"d":"2021-04-08","n":"Aros Bostad stärker projektteamet med två rekryteringar","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-starker-projektteamet-med-tva-rekryteringar/"},{"d":"2021-03-10","n":"Aros Bostad förvärvar sitt första småhusprojekt i Uppsala","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-forvarvar-sitt-forsta-smahusprojekt-i-uppsala/"},{"d":"2021-02-26","n":"Aros Bostads­ bokslutskommuniké 2020 visar ett starkt resultat, 301 sålda bostäder och sex nya projekt i byggrättsportföljen – notering av stamaktien utreds","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostads­-bokslutskommunike-2020-visar-ett-starkt-resultat-301-salda-bostader-och-sex-nya-projekt-i-byggrattsportfoljen-notering-av-stamaktien-utreds/"},{"d":"2021-01-26","n":"Stor efterfrågan på bostads­rätter i Stockholmsområdet – slutsålt i första delen av Aros Bostads­ projekt i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/stor-efterfragan-pa-bostads­ratter-i-stockholmsomradet-slutsalt-i-forsta-delen-av-aros-bostads­-projekt-i-nacka/"},{"d":"2021-01-20","n":"Slutsålt före färdigställande i Aros Bostads­ projekt i Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/slutsalt-fore-fardigstallande-i-aros-bostads­-projekt-i-solna/"},{"d":"2021-01-15","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal för drygt 100 bostäder i nytt Täbyprojekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2021/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-for-drygt-100-bostader-i-nytt-tabyprojekt/"},{"d":"2020-12-21","n":"Aros Bostad får markanvisning om 95 bostäder i Slakthusområdet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-far-markanvisning-om-95-bostader-i-slakthusomradet/"},{"d":"2020-12-17","n":"Aros Bostad förvärvar utvecklings­projekt om 160 nya bostäder i Huddinge","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-forvarvar-utvecklings­projekt-om-160-nya-bostader-i-huddinge/"},{"d":"2020-12-11","n":"Aros Bostad offentliggör utfall i utbyteserbjudandet och tilldelar aktier i den riktade emissionen","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-offentliggor-utfall-i-utbyteserbjudandet-och-tilldelar-aktier-i-den-riktade-emissionen/"},{"d":"2020-11-24","n":"Aros Bostad offentliggör prospekt med anledning av utbyteserbjudandet till preferensaktieägare","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-offentliggor-prospekt-med-anledning-av-utbyteserbjudandet-till-preferensaktieagare/"},{"d":"2020-11-23","n":"Kommuniké från extra bolagsstämman i Aros Bostad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/kommunike-fran-extra-bolagsstamman-i-aros-bostad/"},{"d":"2020-11-20","n":"Aros Bostads­ rapport för tredje kvartalet 2020 redovisar över 100 sålda bostäder och nettotillskott av drygt 1 000 byggrätter","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostads­-rapport-for-tredje-kvartalet-2020-redovisar-over-100-salda-bostader-och-nettotillskott-av-drygt-1-000-byggratter/"},{"d":"2020-11-05","n":"Slutsålt i Aros Bostads­ projekt Nockebyn i Bromma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/slutsalt-i-aros-bostads­-projekt-nockebyn-i-bromma/"},{"d":"2020-10-22","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB (publ)","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab-publ/"},{"d":"2020-10-22","n":"Aros Bostad avser att genomföra ett garanterat utbyteserbjudande av preferensaktier och en riktad nyemission av preferensaktier om totalt 552 MSEK","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-avser-att-genomfora-ett-garanterat-utbyteserbjudande-av-preferensaktier-och-en-riktad-nyemission-av-preferensaktier-om-totalt-552-msek/"},{"d":"2020-10-09","n":"Aros Bostad bjuder in till kapitalmarknadsdag 3 december 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-bjuder-in-till-kapitalmarknadsdag-3-december-2020/"},{"d":"2020-09-11","n":"Aros Bostad tecknar avtal för 650 byggrätter i Vallentuna samt avbryter utvecklingen av 125 byggrätter i Tyresö","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-tecknar-avtal-for-650-byggratter-i-vallentuna-samt-avbryter-utvecklingen-av-125-byggratter-i-tyreso/"},{"d":"2020-08-28","n":"Aros Bostads­ Delårsrapport januari - juni 2020 redovisar flera produktionsstarter, förvärv av nya byggrätter och stark försäljning","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostads­-delarsrapport-januari--juni-2020-redovisar-flera-produktionsstarter-forvarv-av-nya-byggratter-och-stark-forsaljning/"},{"d":"2020-08-24","n":"Aros Bostad förvärvar cirka 500 bostads­byggrätter i nya stadsdelen Pampas - Ekelund i Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-forvarvar-cirka-500-bostads­byggratter-i-nya-stadsdelen-pampas--ekelund-i-solna/"},{"d":"2020-08-20","n":"Aros Bostad anställer ny projektutvecklings­chef och utökar satsningen på kostnadseffektiva bostäder","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-anstaller-ny-projektutvecklings­chef-och-utokar-satsningen-pa-kostnadseffektiva-bostader/"},{"d":"2020-06-29","n":"Slutsålt i Aros Bostads­ projekt i Uppsala och produktionsstart av 69 nya radhus i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/slutsalt-i-aros-bostads­-projekt-i-uppsala-och-produktionsstart-av-69-nya-radhus-i-taby/"},{"d":"2020-06-24","n":"Aros Bostad startar byggnation av 105 nya lägenheter i Orminge och erhåller Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-startar-byggnation-av-105-nya-lagenheter-i-orminge-och-erhaller-nackas-utmarkelse-for-hallbar-stadsutveckling/"},{"d":"2020-06-18","n":"Aros Bostad förvärvar sitt första bostads­projekt i Sundbyberg genom nytt JV med finländska Varma","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-forvarvar-sitt-forsta-bostads­projekt-i-sundbyberg-genom-nytt-jv-med-finlandska-varma/"},{"d":"2020-06-15","n":"Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/kommunike-fran-arsstamman-i-aros-bostad/"},{"d":"2020-05-29","n":"Aros Bostad Delårsrapport januari - mars 2020","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-delarsrapport-januari--mars-2020/"},{"d":"2020-05-15","n":"Rättelse: Kallelse till årsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/rattelse-kallelse-till-arsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2020-05-15","n":"Kallelse till årsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2020-05-14","n":"Aros Bostad ändrar redovisningsprincip avseende bostads­rätts­föreningar","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-andrar-redovisningsprincip-avseende-bostads­rattsforeningar/"},{"d":"2020-04-29","n":"Aros Bostad säljstartar 105 nya bostäder i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-saljstartar-105-nya-bostader-i-nacka/"},{"d":"2020-04-21","n":"Aros Bostad produktionsstartar 116 lägenheter på Gärdet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-produktionsstartar-116-lagenheter-pa-gardet/"},{"d":"2020-04-08","n":"Aros Bostads­ årsredovisning för 2019 publicerad på arosbostad.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostads­-arsredovisning-for-2019-publicerad-pa-arosbostad-se/"},{"d":"2020-03-27","n":"Aros Bostad tidigarelägger årsredovisningen för 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-tidigarelagger-arsredovisningen-for-2019/"},{"d":"2020-03-18","n":"Aros Bostad tecknar entreprenadavtal för sitt första radhusprojekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-tecknar-entreprenadavtal-for-sitt-forsta-radhusprojekt/"},{"d":"2020-03-10","n":"Aros Bostad utökar teamet genom tre seniora rekryteringar på nyckelpositioner","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-utokar-teamet-genom-tre-seniora-rekryteringar-pa-nyckelpositioner/"},{"d":"2020-02-28","n":"Aros Bostads­ bokslutskommuniké 2019 visar en stark finansiell ställning, flera nya projektstarter och kraftigt ökad försäljning","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostads­-bokslutskommunike-2019-visar-en-stark-finansiell-stallning-flera-nya-projektstarter-och-kraftigt-okad-forsaljning/"},{"d":"2020-02-03","n":"Aros Bostad tecknar avtal med Peab för uppförande av 120 bostäder på Gärdet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-tecknar-avtal-med-peab-for-uppforande-av-120-bostader-pa-gardet/"},{"d":"2020-01-24","n":"Aros Bostads­ projekt på Gärdet slutsålt före färdigställande","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostads­-projekt-pa-gardet-slutsalt-fore-fardigstallande/"},{"d":"2020-01-16","n":"Aros Bostad vinner markanvisning avseende 90 bostads­rätter på Årstafältet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2020/aros-bostad-vinner-markanvisning-avseende-90-bostads­ratter-pa-arstafaltet/"},{"d":"2019-12-27","n":"Aros Bostad väljer att inte fullfölja projektförvärv till följd av förändrade förutsättningar i detaljplanerna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-valjer-att-inte-fullfolja-projektforvarv-till-foljd-av-forandrade-forutsattningar-i-detaljplanerna/"},{"d":"2019-12-12","n":"Aros Bostad startar produktionen av sitt hittills största bostads­projekt, Invernesshöjden i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-startar-produktionen-av-sitt-hittills-storsta-bostads­projekt-invernesshojden-i-danderyd/"},{"d":"2019-11-28","n":"Aros Bostads­ delårsrapport januari – september 2019 redovisar kraftig ökning av antalet sålda bostäder samt Första AP-fonden som ny storägare","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostads­-delarsrapport-januari-september-2019-redovisar-kraftig-okning-av-antalet-salda-bostader-samt-forsta-ap-fonden-som-ny-storagare/"},{"d":"2019-10-17","n":"Aros Bostads­utveckling slutför nyemission och Första AP-fonden tillträder förvärv av stamaktier","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostads­utveckling-slutfor-nyemission-och-forsta-ap-fonden-tilltrader-forvarv-av-stamaktier/"},{"d":"2019-10-10","n":"Aros Bostad bjuder in till kapitalmarknadsdag den 3 december","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-bjuder-in-till-kapitalmarknadsdag-den-3-december/"},{"d":"2019-09-18","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostad","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-aros-bostad/"},{"d":"2019-09-02","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2019-09-02","n":"Första AP-fonden ny storägare i Aros Bostads­utveckling","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/forsta-ap-fonden-ny-storagare-i-aros-bostads­utveckling/"},{"d":"2019-08-30","n":"Aros Bostads­ delårsrapport visar på fortsatt god försäljning och produktionsstart av nya bostads­projekt","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostads­-delarsrapport-visar-pa-fortsatt-god-forsaljning-och-produktionsstart-av-nya-bostads­projekt/"},{"d":"2019-06-14","n":"Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad, en ny styrelseledamot invald","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/kommunike-fran-arsstamman-i-aros-bostad-en-ny-styrelseledamot-invald/"},{"d":"2019-06-03","n":"Aros Bostads­utveckling AB (publ) genomför nyemission av preferensaktier om cirka 45 miljoner kronor","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostads­utveckling-ab-publ-genomfor-nyemission-av-preferensaktier-om-cirka-45-miljoner-kronor/"},{"d":"2019-06-03","n":"Aros Bostad ger kunderna ökad trygghet genom att införa garanti vid försening","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-ger-kunderna-okad-trygghet-genom-att-infora-garanti-vid-forsening/"},{"d":"2019-05-29","n":"Aros Bostad delårsrapport januari - mars 2019","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-delarsrapport-januari--mars-2019/"},{"d":"2019-05-27","n":"Aros Bostad startar produktionen av nya bostäder i Link Järva Krog","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-startar-produktionen-av-nya-bostader-i-link-jarva-krog/"},{"d":"2019-05-24","n":"Aros Bostad utsett till näst bästa IPO-bolag under 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-utsett-till-nast-basta-ipo-bolag-under-2018/"},{"d":"2019-05-20","n":"Aros Bostad startar byggnationen av nya bostäder i Bromma, Stockholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-startar-byggnationen-av-nya-bostader-i-bromma-stockholm/"},{"d":"2019-05-16","n":"Aros Bostads­ årsredovisning publicerad på arosbostad.se","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostads­-arsredovisning-publicerad-pa-arosbostad-se/"},{"d":"2019-05-15","n":"Kallelse till årsstämma i Aros Bostads­utveckling AB","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/kallelse-till-arsstamma-i-aros-bostads­utveckling-ab/"},{"d":"2019-03-07","n":"Aros Bostad tillträder markanvisning och tecknar entreprenadavtal för drygt 50 bostäder i Bromma, Stockholm","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-tilltrader-markanvisning-och-tecknar-entreprenadavtal-for-drygt-50-bostader-i-bromma-stockholm/"},{"d":"2019-02-28","n":"Aros Bostads­ bokslutskommuniké 2018 – stark finansiell ställning och fortsatt projektutveckling enligt plan","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostads­-bokslutskommunike-2018-stark-finansiell-stallning-och-fortsatt-projektutveckling-enligt-plan/"},{"d":"2019-02-28","n":"Aros Bostad förvärvar nio fastigheter i Björknäs, Nacka kommun","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-forvarvar-nio-fastigheter-i-bjorknas-nacka-kommun/"},{"d":"2019-02-11","n":"Aros Bostad växer och rekryterar till projektledning och säljteam","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-vaxer-och-rekryterar-till-projektledning-och-saljteam/"},{"d":"2019-01-03","n":"Aros Bostad tecknar avtal med NCC för uppförande av 86 bostads­rätter i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2019/aros-bostad-tecknar-avtal-med-ncc-for-uppforande-av-86-bostads­ratter-i-danderyd/"},{"d":"2018-11-30","n":"Aros Bostad delårsrapport januari - september 2018","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/aros-bostad-delarsrapport-januari--september-2018/"},{"d":"2018-11-19","n":"Handeln i Aros Bostads­ preferensaktie inleds idag på Nasdaq First North","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/handeln-i-aros-bostads­-preferensaktie-inleds-idag-pa-nasdaq-first-north/"},{"d":"2018-11-13","n":"Aros Bostads­utveckling AB (publ) erbjudande av preferensaktier kraftigt övertecknat","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/aros-bostads­utveckling-ab-publ-erbjudande-av-preferensaktier-kraftigt-overtecknat/"},{"d":"2018-11-08","n":"Aros Bostad säljstartar nytt bostads­projekt vid Järva Krog i Solna","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/aros-bostad-saljstartar-nytt-bostads­projekt-vid-jarva-krog-i-solna/"},{"d":"2018-09-07","n":"Aros Bostad förvärvar byggrätter för par- och radhus i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/aros-bostad-forvarvar-byggratter-for-par-och-radhus-i-taby/"},{"d":"2018-08-29","n":"Aros Bostad påbörjar byggnation av nya bostads­rätter i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/aros-bostad-paborjar-byggnation-av-nya-bostads­ratter-i-danderyd/"},{"d":"2018-08-22","n":"Aros Bostad utvecklar 280 nya bostads­rätts­lägenheter i Nacka","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/aros-bostad-utvecklar-280-nya-bostads­rattslagenheter-i-nacka/"},{"d":"2018-05-03","n":"Aros Bostad utvecklar det första bostads­projektet i det nya Järva Krog tillsammans med NCC","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/aros-bostad-utvecklar-det-forsta-bostads­projektet-i-det-nya-jarva-krog-tillsammans-med-ncc/"},{"d":"2018-03-08","n":"Aros Bostad lanserar trygghetspaket","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2018/aros-bostad-lanserar-trygghetspaket/"},{"d":"2017-11-13","n":"Aros Bostad tecknar avtal om att förvärva tre fastigheter i Täby","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/aros-bostad-tecknar-avtal-om-att-forvarva-tre-fastigheter-i-taby/"},{"d":"2017-11-09","n":"Aros Bostad utökar ledningsgruppen och flyttar huvudkontoret","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/aros-bostad-utokar-ledningsgruppen-och-flyttar-huvudkontoret/"},{"d":"2017-11-06","n":"Aros Bostad och Zengun inleder samarbete i projektet Ordonnansen V på Gärdet","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/aros-bostad-och-zengun-inleder-samarbete-i-projektet-ordonnansen-v-pa-gardet/"},{"d":"2017-10-25","n":"Aros Bostad och NCC ingår samarbete för utförande av 400 bostäder i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/aros-bostad-och-ncc-ingar-samarbete-for-utforande-av-400-bostader-i-danderyd/"},{"d":"2017-10-24","n":"Aros Bostad får klartecken för ny detaljplan avseende 400 bostäder i Danderyd","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/aros-bostad-far-klartecken-for-ny-detaljplan-avseende-400-bostader-i-danderyd/"},{"d":"2017-10-17","n":"Aros Bostad tillsätter ny ledning","u":"/press­-och-media/press­meddelanden/2017/aros-bostad-tillsatter-ny-ledning/"},{"d":"2024-04-09","n":"Besqab produktionsstartar bostäder i populära Gröndal","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/besqab-produktionsstartar-bostader-i-populara-grondal/"},{"d":"2024-03-28","n":"Besqab AB (publ) avnoteras och sista dag för handel är den 11 april 2024","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/besqab-ab-publ-avnoteras-och-sista-dag-for-handel-ar-den-11-april-2024/"},{"d":"2024-03-26","n":"Besqab AB (publ) ansöker om avnotering och utser ny VD","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/besqab-ab-publ-ansoker-om-avnotering-och-utser-ny-vd/"},{"d":"2024-03-15","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-besqab/"},{"d":"2024-03-15","n":"Förändring av styrelse samt namnbyte i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/forandring-av-styrelse-samt-namnbyte-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2024-02-09","n":"Besqab får utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostads­kunder för tredje året i rad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/besqab-far-utmarkelsen-sveriges-nojdaste-bostads­kunder-for-tredje-aret-i-rad/"},{"d":"2024-02-02","n":"Besqabs bokslutskommuniké 2023","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/besqabs-bokslutskommunike-2023/"},{"d":"2024-01-31","n":"Uttalande från styrelsen i Besqab med anledning av Aros Bostads­ offentliga uppköpserbjudande","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/uttalande-fran-styrelsen-i-besqab-med-anledning-av-aros-bostads­-offentliga-uppkopserbjudande/"},{"d":"2024-01-30","n":"Besqab säljer samhällsfastigheter för 770 Mkr","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/besqab-saljer-samhallsfastigheter-for-770-mkr/"},{"d":"2024-01-10","n":"Besqab produktionsstartar 48 bostäder i attraktivt läge i Hägersten","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2024/besqab-produktionsstartar-48-bostader-i-attraktivt-lage-i-hagersten/"},{"d":"2023-12-29","n":"Besqab säljer fastigheter i Tyresö, Stockholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-saljer-fastigheter-i-tyreso-stockholm/"},{"d":"2023-11-02","n":"Besqab och Solna stad överens om byggrättsaffärer","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-och-solna-stad-overens-om-byggrattsaffarer/"},{"d":"2023-10-25","n":"Delårsrapport januari–september 2023","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/delarsrapport-januariseptember-2023/"},{"d":"2023-09-20","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2024","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2024/"},{"d":"2023-07-07","n":"Besqabs delårsrapport januari–juni 2023","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqabs-delarsrapport-januarijuni-2023/"},{"d":"2023-06-19","n":"Besqab varslar om uppsägningar","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-varslar-om-uppsagningar/"},{"d":"2023-06-15","n":"Besqab förlänger inte avtal för byggrätter i Lövholmen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-forlanger-inte-avtal-for-byggratter-i-lovholmen/"},{"d":"2023-05-31","n":"Ökat antal aktier och röster i Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/okat-antal-aktier-och-roster-i-besqab/"},{"d":"2023-05-31","n":"Besqabs delårsrapport januari–mars 2023","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqabs-delarsrapport-januarimars-2023/"},{"d":"2023-05-24","n":"Genomförd förtida inlösen av Besqabs gröna obligationer","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/genomford-fortida-inlosen-av-besqabs-grona-obligationer/"},{"d":"2023-05-05","n":"Förtida inlösen av Besqabs obligationer (ISIN: SE0015950233) förklaras ovillkorad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/fortida-inlosen-av-besqabs-obligationer-isin-se0015950233-forklaras-ovillkorad/"},{"d":"2023-05-04","n":"Besqab utser ny CFO","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-utser-ny-cfo/"},{"d":"2023-04-27","n":"Kommuniké från årsstämma i Besqab AB","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/kommunike-fran-arsstamma-i-besqab-ab/"},{"d":"2023-04-26","n":"Besqab kommer att påkalla villkorad förtida inlösen av dess seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr med ordinarie förfall den 14 maj 2024","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-kommer-att-pakalla-villkorad-fortida-inlosen-av-dess-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer-om-800-mkr-med-ordinarie-forfall-den-14-maj-2024/"},{"d":"2023-04-25","n":"Besqab offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-offentliggor-slutligt-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-04-21","n":"Besqab offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-offentliggor-preliminart-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-03-30","n":"Besqab offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-offentliggor-prospektet-avseende-foretradesemissionen/"},{"d":"2023-03-30","n":"Besqab och Täby kommun inviger nya bostads­kvarteret Ella Allé","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-och-taby-kommun-inviger-nya-bostads­kvarteret-ella-alle/"},{"d":"2023-03-29","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-besqab/"},{"d":"2023-03-27","n":"Besqab offentliggör villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 833 Mkr","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-offentliggor-villkor-for-den-fullt-garanterade-foretradesemissionen-om-cirka-833-mkr/"},{"d":"2023-03-24","n":"Besqabs Års- och hållbarhets­redovisning 2022","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqabs-ars-och-hallbarhetsredovisning-2022/"},{"d":"2023-03-24","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2023","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-03-09","n":"Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023 i Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/valberedningens-forslag-till-beslut-infor-arsstamman-2023-i-besqab/"},{"d":"2023-02-24","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-besqab/"},{"d":"2023-02-24","n":"Styrelsen för Besqab har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 825 Mkr, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/styrelsen-for-besqab-har-beslutat-om-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-cirka-825-mkr-villkorat-av-extra-bolagsstammas-godkannande/"},{"d":"2023-02-09","n":"Besqab får återigen utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostads­kunder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-far-aterigen-utmarkelsen-sveriges-nojdaste-bostads­kunder/"},{"d":"2023-02-07","n":"Besqab AB (publ) - Meddelande om utfall i skriftligt förfarande avseende obligationslån","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-ab-publ--meddelande-om-utfall-i-skriftligt-forfarande-avseende-obligationslan/"},{"d":"2023-02-01","n":"Besqab uppfyller inte vissa nyckeltal under obligationslån","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-uppfyller-inte-vissa-nyckeltal-under-obligationslan/"},{"d":"2023-02-01","n":"Besqabs bokslutskommuniké 2022","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqabs-bokslutskommunike-2022/"},{"d":"2023-01-27","n":"Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-inleder-skriftligt-forfarande-avseende-obligationslan/"},{"d":"2023-01-25","n":"Besqab gör icke kassaflödespåverkande avsättning och nedskrivning samt avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2023/besqab-gor-icke-kassaflodespaverkande-avsattning-och-nedskrivning-samt-avser-att-genomfora-en-fullt-garanterad-foretradesemission/"},{"d":"2022-10-20","n":"Delårsrapport januari–september 2022","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/delarsrapport-januariseptember-2022/"},{"d":"2022-09-15","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2023","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2023/"},{"d":"2022-09-03","n":"Nu startar utvecklingen av Uppsalas nya område Skeppskajen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/nu-startar-utvecklingen-av-uppsalas-nya-omrade-skeppskajen/"},{"d":"2022-08-30","n":"Besqab produktionsstartar 116 nya bostäder i Solna Centrum","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/besqab-produktionsstartar-116-nya-bostader-i-solna-centrum/"},{"d":"2022-07-07","n":"Delårsrapport januari–juni 2022","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/delarsrapport-januarijuni-2022/"},{"d":"2022-06-08","n":"Klart för Besqab att utveckla 450 nya bostäder centralt i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/klart-for-besqab-att-utveckla-450-nya-bostader-centralt-i-uppsala/"},{"d":"2022-05-06","n":"Ett första spadtag för nya bostäder i populära Årsta","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/ett-forsta-spadtag-for-nya-bostader-i-populara-arsta/"},{"d":"2022-04-29","n":"Besqab och Stockholms stad tar spadtag för nya bostäder i Midsommarkransen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/besqab-och-stockholms-stad-tar-spadtag-for-nya-bostader-i-midsommarkransen/"},{"d":"2022-04-28","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma/"},{"d":"2022-04-28","n":"Delårsrapport januari–mars 2022","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/delarsrapport-januarimars-2022/"},{"d":"2022-03-30","n":"Besqab startar sista etappen av unikt bostads­projekt i Bromma","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/besqab-startar-sista-etappen-av-unikt-bostads­projekt-i-bromma/"},{"d":"2022-03-29","n":"Besqab och Sollentuna kommun tog ett första spadtag för nya bostäder i Häggvik","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/besqab-och-sollentuna-kommun-tog-ett-forsta-spadtag-for-nya-bostader-i-haggvik/"},{"d":"2022-03-28","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2022","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-03-25","n":"Besqab publicerar årsredovisning för 2021","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/besqab-publicerar-arsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-02-11","n":"Besqab får utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostads­kunder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/besqab-far-utmarkelsen-sveriges-nojdaste-bostads­kunder/"},{"d":"2022-02-08","n":"Besqab produktionsstartar 47 bostäder i Midsommarkransen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/besqab-produktionsstartar-47-bostader-i-midsommarkransen/"},{"d":"2022-02-04","n":"Bokslutskommuniké januari–december 2021","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/bokslutskommunike-januaridecember-2021/"},{"d":"2022-01-11","n":"Besqab förvärvar ytterligare byggrätter för småhus i Fullerö i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2022/besqab-forvarvar-ytterligare-byggratter-for-smahus-i-fullero-i-uppsala/"},{"d":"2021-12-21","n":"Besqab förvärvar utvecklings­fastighet i Eskilstuna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-forvarvar-utvecklings­fastighet-i-eskilstuna/"},{"d":"2021-12-20","n":"Besqab startar produktionen av unikt bostads­projekt i Bromma","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-startar-produktionen-av-unikt-bostads­projekt-i-bromma/"},{"d":"2021-12-17","n":"Besqab får markanvisning för upp till 85 hyresrätter i Bromma","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-far-markanvisning-for-upp-till-85-hyresratter-i-bromma/"},{"d":"2021-12-16","n":"Besqab produktionsstartar nya bostäder på Norrberget i Vaxholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-produktionsstartar-nya-bostader-pa-norrberget-i-vaxholm/"},{"d":"2021-12-16","n":"Fredrik Jonsson ansluter till Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/fredrik-jonsson-ansluter-till-besqab/"},{"d":"2021-12-15","n":"Besqab och Solna stad tar första spadtag för nya bostads­kvarter invid Solna Centrum","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-och-solna-stad-tar-forsta-spadtag-for-nya-bostads­kvarter-invid-solna-centrum/"},{"d":"2021-12-10","n":"Besqab har tecknat avtal om att förvärva fastighet i Hägersten","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-har-tecknat-avtal-om-att-forvarva-fastighet-i-hagersten/"},{"d":"2021-12-03","n":"Besqab AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av gröna obligationer på Nasdaq Stockholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-offentliggor-prospekt-och-ansoker-om-notering-av-grona-obligationer-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-10-28","n":"Första spadtag för Besqabs nya kvarter på Kapellgärdet i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/forsta-spadtag-for-besqabs-nya-kvarter-pa-kapellgardet-i-uppsala/"},{"d":"2021-10-28","n":"Besqab AB (publ) emitterar ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 300 Mkr","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-emitterar-ytterligare-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer-om-300-mkr/"},{"d":"2021-10-25","n":"Besqab AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-undersoker-mojligheten-att-emittera-ytterligare-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer/"},{"d":"2021-10-20","n":"Delårsrapport januari–september 2021","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/delarsrapport-januariseptember-2021/"},{"d":"2021-10-15","n":"Besqab får ny markanvisning om 100 bostäder i Årsta","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-far-ny-markanvisning-om-100-bostader-i-arsta/"},{"d":"2021-10-05","n":"Besqab produktionsstartar bostäder i Solna och Sollentuna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-produktionsstartar-bostader-i-solna-och-sollentuna/"},{"d":"2021-09-30","n":"Besqab fortsätter att bidra till Tyresös samhällsutveckling","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-fortsatter-att-bidra-till-tyresos-samhallsutveckling/"},{"d":"2021-09-27","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2022","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2022/"},{"d":"2021-09-01","n":"Besqab förvärvar utvecklings­fastighet i Huddinge","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-forvarvar-utvecklings­fastighet-i-huddinge/"},{"d":"2021-07-09","n":"Delårsrapport januari–juni 2021","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/delarsrapport-januarijuni-2021/"},{"d":"2021-07-07","n":"Besqab produktionsstartar bostäder i Nacka strand och Täby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-produktionsstartar-bostader-i-nacka-strand-och-taby/"},{"d":"2021-06-22","n":"Klart för Besqab att utveckla 100 nya bostäder vid Ulriksdals station","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/klart-for-besqab-att-utveckla-100-nya-bostader-vid-ulriksdals-station/"},{"d":"2021-06-11","n":"Besqab AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av icke-säkerställda gröna obligationer på Nasdaq Stockholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-offentliggor-prospekt-och-ansoker-om-notering-av-icke-sakerstallda-grona-obligationer-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-06","n":"Besqab AB (publ) emitterar seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 000 000","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-emitterar-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer-om-sek-500-000-000/"},{"d":"2021-05-04","n":"Besqabs bostads­projekt Vackra Vägen nominerat till Årets byggnad i Sundbybergs stad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqabs-bostads­projekt-vackra-vagen-nominerat-till-arets-byggnad-i-sundbybergs-stad/"},{"d":"2021-04-29","n":"Besqab AB (publ) undersöker möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-ab-publ-undersoker-mojligheten-att-emittera-seniora-icke-sakerstallda-grona-obligationer/"},{"d":"2021-04-27","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma/"},{"d":"2021-04-27","n":"Delårsrapport januari–mars 2021","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/delarsrapport-januarimars-2021/"},{"d":"2021-04-23","n":"Besqab utvecklar naturskönt småhusområde i Fullerö i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-utvecklar-naturskont-smahusomrade-i-fullero-i-uppsala/"},{"d":"2021-03-31","n":"Besqab produktionsstartar bostads­projekt i Hagastaden","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-produktionsstartar-bostads­projekt-i-hagastaden/"},{"d":"2021-03-31","n":"Besqab utökar byggrättsportföljen med 280 bostäder i Huvudsta","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-utokar-byggrattsportfoljen-med-280-bostader-i-huvudsta/"},{"d":"2021-03-26","n":"Besqab publicerar årsredovisning för 2020","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-publicerar-arsredovisning-for-2020/"},{"d":"2021-03-25","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2021","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2021/"},{"d":"2021-03-04","n":"Besqab förvärvar 50 procent av Byggnadsfirman Erik Wallin AB","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-forvarvar-50-procent-av-byggnadsfirman-erik-wallin-ab/"},{"d":"2021-02-11","n":"Besqab får utmärkelsen Topp3 för branschens nöjdaste kunder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-far-utmarkelsen-topp3-for-branschens-nojdaste-kunder/"},{"d":"2021-02-05","n":"Bokslutskommuniké januari–december 2020","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/bokslutskommunike-januaridecember-2020/"},{"d":"2021-01-13","n":"Besqab och Unibail-Rodamco-Westfield utvecklar Solna Centrum","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2021/besqab-och-unibail-rodamco-westfield-utvecklar-solna-centrum/"},{"d":"2020-12-23","n":"Besqab förvärvar attraktivt bostads­projekt i Mariehäll i Bromma","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-forvarvar-attraktivt-bostads­projekt-i-mariehall-i-bromma/"},{"d":"2020-12-21","n":"Stort steg i utvecklingen av nya området Skeppskajen i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/stort-steg-i-utvecklingen-av-nya-omradet-skeppskajen-i-uppsala/"},{"d":"2020-12-18","n":"Besqabs projekt BRF ZickZack i Kärrtorp blir en av de första föreningar som får kvalitetsstämpeln Trygg BRF","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqabs-projekt-brf-zickzack-i-karrtorp-blir-en-av-de-forsta-foreningar-som-far-kvalitetsstampeln-trygg-brf/"},{"d":"2020-12-14","n":"Besqab produktionsstartar fler bostäder i Nacka strand","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-produktionsstartar-fler-bostader-i-nacka-strand/"},{"d":"2020-12-10","n":"Besqab produktionsstartar nytt bostads­kvarter för eget ägande","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-produktionsstartar-nytt-bostads­kvarter-for-eget-agande/"},{"d":"2020-12-02","n":"Besqab presenterar nya finansiella och operativa mål","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-presenterar-nya-finansiella-och-operativa-mal/"},{"d":"2020-11-13","n":"Besqab produktionsstartar 97 ägarlägenheter i Hagastaden","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-produktionsstartar-97-agarlagenheter-i-hagastaden/"},{"d":"2020-11-12","n":"Historiskt spadtag – här byggs Sveriges första RAW-bostäder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/historiskt-spadtag-har-byggs-sveriges-forsta-raw-bostader/"},{"d":"2020-11-09","n":"Besqab satsar på egenutvecklade förvaltnings­fastigheter","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-satsar-pa-egenutvecklade-forvaltningsfastigheter/"},{"d":"2020-10-21","n":"Delårsrapport januari–september 2020","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/delarsrapport-januariseptember-2020/"},{"d":"2020-09-29","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2021","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2021/"},{"d":"2020-09-23","n":"Besqab bygger nya bostads­kvarter centralt i Täby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-bygger-nya-bostads­kvarter-centralt-i-taby/"},{"d":"2020-09-22","n":"Besqab och Stockholms stad tog idag ett ”första spadtag” för ägarlägenheter i Hagastaden","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-och-stockholms-stad-tog-idag-ett-forsta-spadtag-for-agarlagenheter-i-hagastaden/"},{"d":"2020-09-18","n":"Besqab och Nacka kommun tar första spadtag för nya bostäder i Nacka strand","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-och-nacka-kommun-tar-forsta-spadtag-for-nya-bostader-i-nacka-strand/"},{"d":"2020-07-09","n":"Delårsrapport januari–juni 2020","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/delarsrapport-januarijuni-2020/"},{"d":"2020-06-26","n":"Klart för Besqab att bygga 240 bostäder i Vaxholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/klart-for-besqab-att-bygga-240-bostader-i-vaxholm/"},{"d":"2020-06-23","n":"Sveriges första RAW-projekt produktionsstartas i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/sveriges-forsta-raw-projekt-produktionsstartas-i-uppsala/"},{"d":"2020-06-04","n":"Besqab utökar byggrättsportföljen med två nya markanvisningar i Järfälla","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-utokar-byggrattsportfoljen-med-tva-nya-markanvisningar-i-jarfalla/"},{"d":"2020-04-29","n":"Bra marknadskontakt för Besqab möjliggör produktionsstart för fler bostäder i Nacka strand","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/bra-marknadskontakt-for-besqab-mojliggor-produktionsstart-for-fler-bostader-i-nacka-strand/"},{"d":"2020-04-28","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2020-04-27","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 27 april 2020","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-27-april-2020/"},{"d":"2020-04-27","n":"Delårsrapport januari–mars 2020","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/delarsrapport-januarimars-2020/"},{"d":"2020-04-17","n":"Besqab förvärvar del av RAW Property AB","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-forvarvar-del-av-raw-property-ab/"},{"d":"2020-04-08","n":"Besqab ändrar redovisningsprincip avseende bostads­utveckling genom bostads­rätts­föreningar","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-andrar-redovisningsprincip-avseende-bostads­utveckling-genom-bostads­rattsforeningar/"},{"d":"2020-03-27","n":"Besqabs årsredovisning 2019 publicerad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqabs-arsredovisning-2019-publicerad/"},{"d":"2020-03-23","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2020","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2020/"},{"d":"2020-03-12","n":"Styrelsen i Besqab har utsett Carola Lavén till ny VD","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/styrelsen-i-besqab-har-utsett-carola-laven-till-ny-vd/"},{"d":"2020-02-14","n":"Besqab förvärvar fastigheter i Aspudden","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/besqab-forvarvar-fastigheter-i-aspudden/"},{"d":"2020-02-14","n":"Bokslutskommuniké 2019","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2020/bokslutskommunike-2019/"},{"d":"2019-12-19","n":"Besqab avslutar året med att produktionsstarta tre nya bostads­projekt i attraktiva lägen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/besqab-avslutar-aret-med-att-produktionsstarta-tre-nya-bostads­projekt-i-attraktiva-lagen/"},{"d":"2019-12-18","n":"Besqab och Stockholms stad tar ett första spadtag för nya bostäder i Årstaberg","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/besqab-och-stockholms-stad-tar-ett-forsta-spadtag-for-nya-bostader-i-arstaberg/"},{"d":"2019-12-04","n":"Anette Frumerie slutar som vd för Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/anette-frumerie-slutar-som-vd-for-besqab/"},{"d":"2019-11-08","n":"Delårsrapport januari-september 2019","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/delarsrapport-januari-september-2019/"},{"d":"2019-10-18","n":"Besqabs nya hemsida vinner Svenska Designpriset 2019","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/besqabs-nya-hemsida-vinner-svenska-designpriset-2019/"},{"d":"2019-10-18","n":"Ett första spadtag för nya hyresrätter i Ultuna Trädgårdsstad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/ett-forsta-spadtag-for-nya-hyresratter-i-ultuna-tradgardsstad/"},{"d":"2019-09-24","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2020","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2020/"},{"d":"2019-08-27","n":"Sofia Ljungdahl blir Besqabs nya regionchef i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/sofia-ljungdahl-blir-besqabs-nya-regionchef-i-uppsala/"},{"d":"2019-08-26","n":"Ett äppelträd fick symbolisera nya yteffektiva lägenheter i Hökarängen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/ett-appeltrad-fick-symbolisera-nya-yteffektiva-lagenheter-i-hokarangen/"},{"d":"2019-07-17","n":"Delårsrapport januari–juni 2019","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/delarsrapport-januarijuni-2019/"},{"d":"2019-06-10","n":"Invigning av nytt äldreboende i Spånga","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/invigning-av-nytt-aldreboende-i-spanga/"},{"d":"2019-05-23","n":"Besqab uppför och säljer hyresrättsprojekt i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/besqab-uppfor-och-saljer-hyresrattsprojekt-i-uppsala/"},{"d":"2019-05-17","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2019-05-17","n":"Delårsrapport januari–mars 2019","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/delarsrapport-januarimars-2019/"},{"d":"2019-05-03","n":"En första grundgjutning för nya lägenheter på Vackra vägen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/en-forsta-grundgjutning-for-nya-lagenheter-pa-vackra-vagen/"},{"d":"2019-05-02","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 2 maj 2019","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-2-maj-2019/"},{"d":"2019-04-01","n":"Besqab produktionsstartar småhus i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/besqab-produktionsstartar-smahus-i-uppsala/"},{"d":"2019-03-28","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2019","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2019/"},{"d":"2019-03-25","n":"Besqabs årsredovisning 2018 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/besqabs-arsredovisning-2018-publicerad-pa-besqab-se/"},{"d":"2019-02-21","n":"Bokslutskommuniké 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/bokslutskommunike-2018/"},{"d":"2019-02-18","n":"Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs bokslutskommuniké","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/inbjudan-till-telefonkonferens-med-webbpresentation-i-samband-med-besqabs-bokslutskommunike/"},{"d":"2019-02-07","n":"Ett första spadtag för nytt vårdboende i Ultuna Trädgårdsstad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/ett-forsta-spadtag-for-nytt-vardboende-i-ultuna-tradgardsstad/"},{"d":"2019-01-22","n":"Första spadtag för Besqabs nya radhus i Tyresö","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2019/forsta-spadtag-for-besqabs-nya-radhus-i-tyreso/"},{"d":"2018-12-17","n":"Besqab produktionsstartar nya bostäder i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/besqab-produktionsstartar-nya-bostader-i-sundbyberg/"},{"d":"2018-11-20","n":"Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostads­rätts­projekt","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/branschen-infor-kvalitetsmarkning-av-trygga-bostads­rattsprojekt/"},{"d":"2018-11-14","n":"Delårsrapport januari–september 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/delarsrapport-januariseptember-2018/"},{"d":"2018-11-13","n":"Besqab uppför vårdboende i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/besqab-uppfor-vardboende-i-ultuna-tradgardsstad-i-uppsala/"},{"d":"2018-11-07","n":"Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs delårsrapport för januari–september 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/inbjudan-till-telefonkonferens-med-webbpresentation-i-samband-med-besqabs-delarsrapport-for-januariseptember-2018/"},{"d":"2018-10-01","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2019","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2019/"},{"d":"2018-09-13","n":"Besqab lanserar konceptet Vi Älskar Vardag","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/besqab-lanserar-konceptet-vi-alskar-vardag/"},{"d":"2018-08-24","n":"Besqab får markanvisning i Hagastaden","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/besqab-far-markanvisning-i-hagastaden/"},{"d":"2018-07-20","n":"Delårsrapport januari–juni 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/delarsrapport-januarijuni-2018/"},{"d":"2018-07-16","n":"Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs delårsrapport för januari–juni 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/inbjudan-till-telefonkonferens-med-webbpresentation-i-samband-med-besqabs-delarsrapport-for-januarijuni-2018/"},{"d":"2018-06-07","n":"Första spadtag för Besqabs nya bostäder ZickZack i Kärrtorp Centrum","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/forsta-spadtag-for-besqabs-nya-bostader-zickzack-i-karrtorp-centrum/"},{"d":"2018-06-04","n":"Karin Wanngård invigde Besqabs bostads­projekt i Norra Djurgårdsstaden","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/karin-wanngard-invigde-besqabs-bostads­projekt-i-norra-djurgardsstaden/"},{"d":"2018-05-18","n":"PRESS­MEDDELANDE 2018-05-18Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/press­meddelande-2018-05-18besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2018-05-18","n":"PRESS­MEDDELANDE 2018-05-18Besqab delårsrapport januari–mars 2018Stark finansiell ställning i avvaktande marknad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/press­meddelande-2018-05-18besqab-delarsrapport-januarimars-2018stark-finansiell-stallning-i-avvaktande-marknad/"},{"d":"2018-05-14","n":"Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Besqabs delårsrapport för januari–mars 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/inbjudan-till-telefonkonferens-med-webbpresentation-i-samband-med-besqabs-delarsrapport-for-januarimars-2018/"},{"d":"2018-04-26","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 26 april 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-26-april-2018/"},{"d":"2018-04-13","n":"Besqab och Ikano Bostad utvecklar Skeppskajen i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/besqab-och-ikano-bostad-utvecklar-skeppskajen-i-uppsala/"},{"d":"2018-03-28","n":"Besqabs årsredovisning 2017 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/besqabs-arsredovisning-2017-publicerad-pa-besqab-se/"},{"d":"2018-03-23","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2018/"},{"d":"2018-02-26","n":"Besqab flyttar huvudkontoret","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/besqab-flyttar-huvudkontoret/"},{"d":"2018-02-23","n":"Bokslutskommuniké 2017 Stark tillväxt och finansiell styrka","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/bokslutskommunike-2017-stark-tillvaxt-och-finansiell-styrka/"},{"d":"2018-02-15","n":"Inbjudan till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/inbjudan-till-telefonkonferens-med-anledning-av-bokslutskommunike/"},{"d":"2018-02-08","n":"Sveriges nöjdaste bostads­kunder bor i Besqabs radhus Seglarbyn i Gustavsberg","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2018/sveriges-nojdaste-bostads­kunder-bor-i-besqabs-radhus-seglarbyn-i-gustavsberg/"},{"d":"2017-11-20","n":"Besqab, Nacka kommun och Ersta diakoni invigde visningslägenheten i nya äldreboendet Sarahemmet i Älta","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-nacka-kommun-och-ersta-diakoni-invigde-visningslagenheten-i-nya-aldreboendet-sarahemmet-i-alta/"},{"d":"2017-11-14","n":"Besqab rekryterar Magnus Ekström som ny CFO","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-rekryterar-magnus-ekstrom-som-ny-cfo/"},{"d":"2017-11-10","n":"Delårsrapport januari-september 2017 - Tillväxt med god lönsamhet","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/delarsrapport-januari-september-2017--tillvaxt-med-god-lonsamhet/"},{"d":"2017-11-09","n":"Besqab och Upplands Väsby kommun tog ett gemensamt första spadtag för Eds Ängar","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-och-upplands-vasby-kommun-tog-ett-gemensamt-forsta-spadtag-for-eds-angar/"},{"d":"2017-11-01","n":"Inbjudan till telefonkonferens med anledning av delårsrapport","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/inbjudan-till-telefonkonferens-med-anledning-av-delarsrapport/"},{"d":"2017-10-20","n":"Besqab avyttrar vårdboendet Silverpark i Täby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-avyttrar-vardboendet-silverpark-i-taby/"},{"d":"2017-10-06","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2018","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2018/"},{"d":"2017-07-21","n":"Delårsrapport januari-juni 2017 Stabil bostads­marknad och ökat antal produktionsstarter","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/delarsrapport-januari-juni-2017-stabil-bostads­marknad-och-okat-antal-produktionsstarter/"},{"d":"2017-07-03","n":"Besqab förvärvar mark på Kapellgärdet i Uppsala – förlänger staden med cirka 150 bostäder och förskola","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-forvarvar-mark-pa-kapellgardet-i-uppsala-forlanger-staden-med-cirka-150-bostader-och-forskola/"},{"d":"2017-06-19","n":"Besqab förvärvar i Täby – planerar cirka 200 bostäder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-forvarvar-i-taby-planerar-cirka-200-bostader/"},{"d":"2017-05-18","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2017-05-18","n":"Delårsrapport januari-mars 2017God lönsamhet och stabil efterfrågan inleder 2017","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/delarsrapport-januari-mars-2017god-lonsamhet-och-stabil-efterfragan-inleder-2017/"},{"d":"2017-05-15","n":"Besqab planerar 300 bostäder på Norrberget i Vaxholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-planerar-300-bostader-pa-norrberget-i-vaxholm/"},{"d":"2017-04-28","n":"Besqab bygger bostäder med naturskönt läge i nya Södra staden","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-bygger-bostader-med-naturskont-lage-i-nya-sodra-staden/"},{"d":"2017-04-26","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 26 april 2017","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-26-april-2017/"},{"d":"2017-04-20","n":"Besqab bygger nya bostäder i Stureby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-bygger-nya-bostader-i-stureby/"},{"d":"2017-04-18","n":"Besqab byter visuell identitet","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqab-byter-visuell-identitet/"},{"d":"2017-04-05","n":"Lägenheter för unga byggs i Blackeberg","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/lagenheter-for-unga-byggs-i-blackeberg/"},{"d":"2017-04-05","n":"Besqabs årsredovisning2016 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/besqabs-arsredovisning2016-publicerad-pa-besqab-se/"},{"d":"2017-03-27","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma den 26 april 2017","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/kallelse-till-besqabs-arsstamma-den-26-april-2017/"},{"d":"2017-03-23","n":"Valberedningens förslag till Besqabs årsstämma 26 april 2017","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/valberedningens-forslag-till-besqabs-arsstamma-26-april-2017/"},{"d":"2017-02-22","n":"Bokslutskommuniké 2016 Besqabs bästa helårsresultat hittills","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2017/bokslutskommunike-2016-besqabs-basta-helarsresultat-hittills/"},{"d":"2016-12-27","n":"Besqab förvärvar drygt 300 byggrätter vid Solna Centrum","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-forvarvar-drygt-300-byggratter-vid-solna-centrum/"},{"d":"2016-12-12","n":"Besqab anställer ny kommunikationschef","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-anstaller-ny-kommunikationschef/"},{"d":"2016-11-10","n":"Fortsatt hög lönsamhet på en stabil bostads­marknad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/fortsatt-hog-lonsamhet-pa-en-stabil-bostads­marknad/"},{"d":"2016-10-25","n":"Besqab rekryterar affärsutvecklare för vårdfastigheter","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-rekryterar-affarsutvecklare-for-vardfastigheter/"},{"d":"2016-10-19","n":"Valberedning inför årsstämman 2017 i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/valberedning-infor-arsstamman-2017-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2016-10-14","n":"Vardaga och Besqab uppför nytt äldreboende i Spånga","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/vardaga-och-besqab-uppfor-nytt-aldreboende-i-spanga/"},{"d":"2016-09-06","n":"Ett första spadtag för nya smålägenheter i Bagarmossen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/ett-forsta-spadtag-for-nya-smalagenheter-i-bagarmossen/"},{"d":"2016-08-29","n":"Besqab och Värmdö kommun invigde byggstarten av nytt radhusområde i Gustavsbergs hamn","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-och-varmdo-kommun-invigde-byggstarten-av-nytt-radhusomrade-i-gustavsbergs-hamn/"},{"d":"2016-07-22","n":"Delårsrapport januari–juni 2016  Ett starkt första halvår för Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/delarsrapport-januarijuni-2016-ett-starkt-forsta-halvar-for-besqab/"},{"d":"2016-06-02","n":"Besqab och Sundbybergs stad tog idag första spadtaget för Järva Kulle","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-och-sundbybergs-stad-tog-idag-forsta-spadtaget-for-jarva-kulle/"},{"d":"2016-06-01","n":"Besqab får toppbetyg av sina medarbetare","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-far-toppbetyg-av-sina-medarbetare/"},{"d":"2016-05-12","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-aterkoper-egna-aktier/"},{"d":"2016-05-12","n":"Besqab Delårsrapport januari–mars 2016 Hög lönsamhet och stor efterfrågan på Besqabs bostäder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-delarsrapport-januarimars-2016-hog-lonsamhet-och-stor-efterfragan-pa-besqabs-bostader/"},{"d":"2016-04-27","n":"PRESS­MEDDELANDE 2016-04-27Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 27 april 2016","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/press­meddelande-2016-04-27kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-27-april-2016/"},{"d":"2016-04-01","n":"Besqabs årsredovisning 2015 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqabs-arsredovisning-2015-publicerad-pa-besqab-se/"},{"d":"2016-03-22","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma den 27 april 2016","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/kallelse-till-besqabs-arsstamma-den-27-april-2016/"},{"d":"2016-03-18","n":"Besqab och Upplands Väsby kommun tog idag första spadtaget för bostads­området Eds Allé","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-och-upplands-vasby-kommun-tog-idag-forsta-spadtaget-for-bostads­omradet-eds-alle/"},{"d":"2016-03-10","n":"Besqab har stor efterfrågan på sina bostäder vid årets inledande säljstarter och fyller på byggrättsportföljen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-har-stor-efterfragan-pa-sina-bostader-vid-arets-inledande-saljstarter-och-fyller-pa-byggrattsportfoljen/"},{"d":"2016-03-08","n":"Valberedningens förslag till Besqabs årstämma 27 april 2016","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/valberedningens-forslag-till-besqabs-arstamma-27-april-2016/"},{"d":"2016-03-08","n":"Besqab växer och flyttar huvudkontoret","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-vaxer-och-flyttar-huvudkontoret/"},{"d":"2016-02-26","n":"Besqab återköper egna aktier","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-aterkoper-egna-aktier-2016-02-26/"},{"d":"2016-02-26","n":"Bokslutskommuniké 2015","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/bokslutskommunike-2015/"},{"d":"2016-02-09","n":"Besqab har Sveriges nöjdaste bostads­kunder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/besqab-har-sveriges-nojdaste-bostads­kunder/"},{"d":"2016-01-22","n":"Sofia Ljungdahl ny medlem i Besqabs koncernledning","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2016/sofia-ljungdahl-ny-medlem-i-besqabs-koncernledning/"},{"d":"2015-12-21","n":"Besqab förvärvar ca 220 byggrätter i Nacka strand","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-forvarvar-ca-220-byggratter-i-nacka-strand/"},{"d":"2015-12-09","n":"Besqab och Ersta diakoni uppför vårdboende i Nacka","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-och-ersta-diakoni-uppfor-vardboende-i-nacka/"},{"d":"2015-12-03","n":"Besqab förvärvar ca 650 byggrätter i centrala Uppsala och Årstaberg, Stockholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-forvarvar-ca-650-byggratter-i-centrala-uppsala-och-arstaberg-stockholm/"},{"d":"2015-11-18","n":"Delårsrapport januari-september 2015","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/delarsrapport-januari-september-2015/"},{"d":"2015-10-19","n":"Besqab, Vardaga och Täby kommun invigde Silverpark - ett nytt äldreboende vid Täby Centrum","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-vardaga-och-taby-kommun-invigde-silverpark--ett-nytt-aldreboende-vid-taby-centrum/"},{"d":"2015-10-14","n":"Nya bostäder i Råsunda - Besqab och Solna stad tog idag första spadtaget för Charlottenburgsparken","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/nya-bostader-i-rasunda--besqab-och-solna-stad-tog-idag-forsta-spadtaget-for-charlottenburgsparken/"},{"d":"2015-09-24","n":"Valberedning inför årsstämman 2016 i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/valberedning-infor-arsstamman-2016-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2015-08-25","n":"Besqab och Täby kommun tog första spadtaget i Näsbypark","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-och-taby-kommun-tog-forsta-spadtaget-i-nasbypark/"},{"d":"2015-07-21","n":"Delårsrapport januari-juni 2015. Tillväxt och ökad lönsamhet på stark bostads­marknad.","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/delarsrapport-januari-juni-2015-tillvaxt-och-okad-lonsamhet-pa-stark-bostads­marknad-/"},{"d":"2015-06-30","n":"Besqab tecknar avtal med Akademiska Hus om förvärv av bostads­byggrätter i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-tecknar-avtal-med-akademiska-hus-om-forvarv-av-bostads­byggratter-i-uppsala/"},{"d":"2015-05-06","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 6 maj 2015","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-6-maj-2015/"},{"d":"2015-05-06","n":"Delårsrapport januari-mars 2015 Bra försäljning på stark bostads­marknad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/delarsrapport-januari-mars-2015-bra-forsaljning-pa-stark-bostads­marknad/"},{"d":"2015-04-09","n":"Besqabs årsredovisning 2014 publicerad på besqab.se","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqabs-arsredovisning-2014-publicerad-pa-besqab-se/"},{"d":"2015-04-02","n":"Besqab tillträder fastighet i attraktivt läge i Liljeholmen och säljstartar flera bostads­projekt med gott resultat","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-tilltrader-fastighet-i-attraktivt-lage-i-liljeholmen-och-saljstartar-flera-bostads­projekt-med-gott-resultat/"},{"d":"2015-04-01","n":"Kallelse till Besqabs årsstämma 2015","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/kallelse-till-besqabs-arsstamma-2015/"},{"d":"2015-03-23","n":"Besqab rekryterar affärschef med lång erfarenhet från bostads­marknaden","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-rekryterar-affarschef-med-lang-erfarenhet-fran-bostads­marknaden/"},{"d":"2015-02-20","n":"Besqabs Bokslutskommuniké 2014 - Tillväxt med stärkt lönsamhet","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqabs-bokslutskommunike-2014--tillvaxt-med-starkt-lonsamhet/"},{"d":"2015-02-19","n":"Besqab är bland de bostads­utvecklings­företag som har branschens nöjdaste kunder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-ar-bland-de-bostads­utvecklings­foretag-som-har-branschens-nojdaste-kunder/"},{"d":"2015-02-16","n":"Stor efterfrågan på Besqabs bostäder vid årets inledande säljstarter","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/stor-efterfragan-pa-besqabs-bostader-vid-arets-inledande-saljstarter/"},{"d":"2015-02-03","n":"Besqab tillträder fastighet för 129 lägenheter i Råsunda, Solna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2015/besqab-tilltrader-fastighet-for-129-lagenheter-i-rasunda-solna/"},{"d":"2014-12-22","n":"Besqab tecknar avtal om förvärv av byggrätter i Liljeholmen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-tecknar-avtal-om-forvarv-av-byggratter-i-liljeholmen/"},{"d":"2014-12-10","n":"Besqab förvärvar byggrätter i Sundbyberg och hösten fortsatte med fler lyckade säljstarter","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-forvarvar-byggratter-i-sundbyberg-och-hosten-fortsatte-med-fler-lyckade-saljstarter/"},{"d":"2014-12-04","n":"Besqab bygger smålägenheter i Uppsala - idag togs första spadtaget för Brf Living","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-bygger-smalagenheter-i-uppsala--idag-togs-forsta-spadtaget-for-brf-living/"},{"d":"2014-11-21","n":"Delårsrapport januari–september 2014","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/delarsrapport-januariseptember-2014/"},{"d":"2014-10-27","n":"Succé när Besqab säljstartade 37 nya lägenheter i Hammarby Sjöstad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/succe-nar-besqab-saljstartade-37-nya-lagenheter-i-hammarby-sjostad/"},{"d":"2014-10-01","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2015","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2015/"},{"d":"2014-09-30","n":"Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/forandring-av-det-totala-antalet-aktier-och-roster-i-besqab-ab-publ/"},{"d":"2014-09-24","n":"Första spadtaget för lägenheterna i Brf Tegnér i Luthagen, Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/forsta-spadtaget-for-lagenheterna-i-brf-tegner-i-luthagen-uppsala/"},{"d":"2014-09-08","n":"Första spadtaget för smålägenheterna Brf Estrid i Täby Centrum","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/forsta-spadtaget-for-smalagenheterna-brf-estrid-i-taby-centrum/"},{"d":"2014-08-29","n":"Besqab får markanvisning för vård- och omsorgsbostäder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-far-markanvisning-for-vard-och-omsorgsbostader/"},{"d":"2014-08-28","n":"Delårsrapport Besqab januari–juni 2014","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/delarsrapport-besqab-januarijuni-2014/"},{"d":"2014-08-19","n":"Inbjudan till presentation av Besqabs delårsrapport för perioden januari-juni 2014","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/inbjudan-till-presentation-av-besqabs-delarsrapport-for-perioden-januari-juni-2014/"},{"d":"2014-07-04","n":"Besqab tecknar tre nya CM-uppdrag","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-tecknar-tre-nya-cm-uppdrag/"},{"d":"2014-06-30","n":"Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/forandring-av-det-totala-antalet-aktier-och-roster-i-besqab-ab-publ-2014-06-30/"},{"d":"2014-06-12","n":"Priset i börsnoteringen av Besqab fastställt till 73 kronor per aktie – handeln på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/priset-i-borsnoteringen-av-besqab-faststallt-till-73-kronor-per-aktie-handeln-pa-nasdaq-omx-stockholm-inleds-idag/"},{"d":"2014-05-27","n":"Besqab offentliggör prospekt","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-offentliggor-prospekt/"},{"d":"2014-05-27","n":"Besqab till börsen – prisintervall i erbjudandet fastställt","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-till-borsen-prisintervall-i-erbjudandet-faststallt/"},{"d":"2014-05-22","n":"Besqab bygger smålägenheter i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-bygger-smalagenheter-i-uppsala/"},{"d":"2014-05-07","n":"Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 7 maj 2014","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/kommunike-fran-besqab-abs-arsstamma-den-7-maj-2014/"},{"d":"2014-05-07","n":"Besqabs delårsrapport januari­ – mars 2014","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqabs-delarsrapport-januari-mars-2014/"},{"d":"2014-03-17","n":"Besqab förvärvar byggrätter i Solna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-forvarvar-byggratter-i-solna/"},{"d":"2014-03-14","n":"Bokslutskommuniké 2013 för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/bokslutskommunike-2013-for-besqabkoncernen/"},{"d":"2014-02-17","n":"Besqab anpassar organisationen för ökad tillväxt","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2014/besqab-anpassar-organisationen-for-okad-tillvaxt/"},{"d":"2013-12-11","n":"Valberedning inför Besqabs årsstämma 2014","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/valberedning-infor-besqabs-arsstamma-2014/"},{"d":"2013-11-21","n":"Delårsrapport jan-sep 2013","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/delarsrapport-jan-sep-2013/"},{"d":"2013-11-18","n":"Stort intresse för projektet Tegnér i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/stort-intresse-for-projektet-tegner-i-uppsala/"},{"d":"2013-09-06","n":"Delårsrapport jan-jun 2013","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/delarsrapport-jan-jun-2013/"},{"d":"2013-08-06","n":"Besqab säljer Linaberg till Atlasmuren","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/besqab-saljer-linaberg-till-atlasmuren/"},{"d":"2013-06-04","n":"Freddie Norvell lämnar tjänsten som vice VD","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/freddie-norvell-lamnar-tjansten-som-vice-vd/"},{"d":"2013-05-30","n":"Besqab förvärvar mark vid Rindö Hamn i Vaxholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/besqab-forvarvar-mark-vid-rindo-hamn-i-vaxholm/"},{"d":"2013-05-15","n":"Inbjudan till invigning av Brf Maskrosen i Roslags Näsby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/inbjudan-till-invigning-av-brf-maskrosen-i-roslags-nasby/"},{"d":"2013-05-02","n":"Besqab köper och säljer fastigheter i Täby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/besqab-koper-och-saljer-fastigheter-i-taby/"},{"d":"2013-04-23","n":"Kallelse till Årsstämma","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2013-04-12","n":"Besqab startar försäljningen av Parkhusen Strandängarna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/besqab-startar-forsaljningen-av-parkhusen-strandangarna/"},{"d":"2013-03-21","n":"Bokslutskommuniké 201","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/bokslutskommunike-201/"},{"d":"2013-03-05","n":"Besqab säljer kontorsfastighet i Täby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/besqab-saljer-kontorsfastighet-i-taby/"},{"d":"2013-02-11","n":"Besqab och Familjebostäder i gemensamt spadtag inför byggstarten av stadsradhusen vid Telefonplan","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/besqab-och-familjebostader-i-gemensamt-spadtag-infor-byggstarten-av-stadsradhusen-vid-telefonplan/"},{"d":"2013-01-15","n":"Besqab startar försäljningen av 39 nya ungdomslägenheter i Upplands Väsby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2013/besqab-startar-forsaljningen-av-39-nya-ungdomslagenheter-i-upplands-vasby/"},{"d":"2012-12-03","n":"Besqab säljer hyresfastighet i Uppsala till Diligentia","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/besqab-saljer-hyresfastighet-i-uppsala-till-diligentia/"},{"d":"2012-12-03","n":"Besqab säljer hyresfastighet i Uppsala till Diligentia","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/besqab-saljer-hyresfastighet-i-uppsala-till-diligentia-2012-12-03/"},{"d":"2012-08-29","n":"Anette Frumerie ny VD för Besqab - Strategi för fortsatt lönsam tillväxt","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/anette-frumerie-ny-vd-for-besqab--strategi-for-fortsatt-lonsam-tillvaxt/"},{"d":"2012-08-26","n":"Anette Frumerie ny VD för Besqab - Strategi för fortsatt lönsam tillväxt","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/anette-frumerie-ny-vd-for-besqab--strategi-for-fortsatt-lonsam-tillvaxt-2012-08-26/"},{"d":"2012-08-17","n":"Besqab samarbetar med Design By Leftovers och Loft inför bomässan i Annedal2012","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/besqab-samarbetar-med-design-by-leftovers-och-loft-infor-bomassan-i-annedal2012/"},{"d":"2012-08-17","n":"Besqab samarbetar med Design By Leftovers och Loft inför bomässan i Annedal2012","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/besqab-samarbetar-med-design-by-leftovers-och-loft-infor-bomassan-i-annedal2012-2012-08-17/"},{"d":"2012-06-08","n":"Inbjudan till förhandstitt i Annedal den 9 maj kl 12.00","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/inbjudan-till-forhandstitt-i-annedal-den-9-maj-kl-12-00/"},{"d":"2012-05-08","n":"Inbjudan till förhandstitt i Annedal den 9 maj kl 12.00","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/inbjudan-till-forhandstitt-i-annedal-den-9-maj-kl-12-00-2012-05-08/"},{"d":"2012-04-23","n":"Årsstämma 2012","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/arsstamma-2012-2012-04-23/"},{"d":"2012-04-23","n":"Årsstämma 2012","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/arsstamma-2012/"},{"d":"2012-03-29","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen/"},{"d":"2012-03-29","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen-2012-03-29/"},{"d":"2012-03-15","n":"Besqab startar försäljningen av 32 lgh i Roslags Näsby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/besqab-startar-forsaljningen-av-32-lgh-i-roslags-nasby/"},{"d":"2012-03-15","n":"Besqab startar försäljningen av 32 lgh i Roslags Näsby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/besqab-startar-forsaljningen-av-32-lgh-i-roslags-nasby-2012-03-15/"},{"d":"2012-01-26","n":"Säljstart i etapp 2, Strandängarna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/saljstart-i-etapp-2-strandangarna/"},{"d":"2012-01-26","n":"Säljstart i etapp 2, Strandängarna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2012/saljstart-i-etapp-2-strandangarna-2012-01-26/"},{"d":"2011-12-01","n":"Resultatprognos 2011-11-30","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/resultatprognos-2011-11-30/"},{"d":"2011-12-01","n":"Resultatprognos 2011-11-30","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/resultatprognos-2011-11-30-2011-12-01/"},{"d":"2011-11-24","n":"Besqab säljer vårdfastigheter i Täby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/besqab-saljer-vardfastigheter-i-taby/"},{"d":"2011-11-24","n":"Besqab säljer vårdfastigheter i Täby","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/besqab-saljer-vardfastigheter-i-taby-2011-11-24/"},{"d":"2011-11-10","n":"Nu startar Besqab försäljningen av lägenheter i Täby C","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/nu-startar-besqab-forsaljningen-av-lagenheter-i-taby-c-2011-11-10/"},{"d":"2011-11-10","n":"Nu startar Besqab försäljningen av lägenheter i Täby C","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/nu-startar-besqab-forsaljningen-av-lagenheter-i-taby-c/"},{"d":"2011-09-22","n":"Nu startar Besqab försäljningen av småhus i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/nu-startar-besqab-forsaljningen-av-smahus-i-uppsala/"},{"d":"2011-09-20","n":"Resultatprognos 2011","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/resultatprognos-2011/"},{"d":"2011-09-01","n":"Säljstart för etapp 3 i succéprojektet Margretetro","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/saljstart-for-etapp-3-i-succeprojektet-margretetro/"},{"d":"2011-08-22","n":"Stadsbyggnadsborgarrådet inviger Brf Båtsman i Annedal","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/stadsbyggnadsborgarradet-inviger-brf-batsman-i-annedal/"},{"d":"2011-05-27","n":"Säljstart av villor i Vallentuna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/saljstart-av-villor-i-vallentuna/"},{"d":"2011-05-20","n":"FastPartner och Besqab samarbetar i nytt bostads­projekt","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/fastpartner-och-besqab-samarbetar-i-nytt-bostads­projekt/"},{"d":"2011-05-19","n":"Nu startar försäljningen av bostäder i Strandängarna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/nu-startar-forsaljningen-av-bostader-i-strandangarna/"},{"d":"2011-03-31","n":"Besqab redovisar sitt bästa resultat någonsin","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/besqab-redovisar-sitt-basta-resultat-nagonsin/"},{"d":"2011-02-16","n":"Nu startar försäljningen av bostäder vid kanalen i Södertälje","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/nu-startar-forsaljningen-av-bostader-vid-kanalen-i-sodertalje/"},{"d":"2011-01-28","n":"Säljstart av lägenheter i Margretero","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2011/saljstart-av-lagenheter-i-margretero/"},{"d":"2010-12-17","n":"Besqab och Silverhemmen bygger äldreboende på Lidingö","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/besqab-och-silverhemmen-bygger-aldreboende-pa-lidingo/"},{"d":"2010-12-03","n":"Resultatprognos 2010","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/resultatprognos-2010/"},{"d":"2010-11-25","n":"Ny huvudägare i Besqab Projekt och Fastigheter AB","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/ny-huvudagare-i-besqab-projekt-och-fastigheter-ab/"},{"d":"2010-11-19","n":"Besqab bygger nytt i Rydbo","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/besqab-bygger-nytt-i-rydbo/"},{"d":"2010-10-26","n":"Vinnare på Täby Företagarträff","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/vinnare-pa-taby-foretagartraff/"},{"d":"2010-10-18","n":"Nytt bostads­område skapas i Uppsala","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/nytt-bostads­omrade-skapas-i-uppsala/"},{"d":"2010-09-09","n":"Resultatprognos 2010","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/resultatprognos-2010-2010-09-09/"},{"d":"2010-08-19","n":"Besqab först ut i Lilla Sköndal","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/besqab-forst-ut-i-lilla-skondal/"},{"d":"2010-05-19","n":"Årsstämma Besqab Projekt och Fastigheter AB","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/arsstamma-besqab-projekt-och-fastigheter-ab/"},{"d":"2010-05-03","n":"Första gjutning på Brf Silvergjutaren","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/forsta-gjutning-pa-brf-silvergjutaren/"},{"d":"2010-04-07","n":"Nyhetsbrev, april 2010","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/nyhetsbrev-april-2010/"},{"d":"2010-03-29","n":"Besqab ökade bostads­byggandet 2009","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/besqab-okade-bostads­byggandet-2009/"},{"d":"2010-03-26","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen/"},{"d":"2010-03-26","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen 2009","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen-2009/"},{"d":"2010-03-10","n":"Säljstart av etapp 2 - Trädgårdsstaden i Vallentuna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/saljstart-av-etapp-2--tradgardsstaden-i-vallentuna/"},{"d":"2010-03-09","n":"Besqabbrev, Mars 2010","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/besqabbrev-mars-2010/"},{"d":"2010-02-04","n":"Besqab bygger stora bostäder centralt i Sundbyberg","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/besqab-bygger-stora-bostader-centralt-i-sundbyberg/"},{"d":"2010-01-21","n":"Besqab firar lönsamt jubileumsår med framåtblickande idéskrift","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2010/besqab-firar-lonsamt-jubileumsar-med-framatblickande-ideskrift/"},{"d":"2009-11-11","n":"Besqab och Einar Mattsson i samarbete","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2009/besqab-och-einar-mattsson-i-samarbete/"},{"d":"2009-10-22","n":"Besqab får Ekkronans Stora Boendepris","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2009/besqab-far-ekkronans-stora-boendepris/"},{"d":"2009-06-15","n":"Säljsuccé för ungdomslägenheter","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2009/saljsucce-for-ungdomslagenheter/"},{"d":"2008-12-02","n":"Besqab har utsett rebecca prytz till tjänsten som marknadschef","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2008/besqab-har-utsett-rebecca-prytz-till-tjansten-som-marknadschef/"},{"d":"2008-11-21","n":"Besqab bygger hyresrätter och bostads­rätter i kombinationsprojekt","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2008/besqab-bygger-hyresratter-och-bostads­ratter-i-kombinationsprojekt/"},{"d":"2008-05-07","n":"Besqab uppför ungdomslägenheter med en boendekostnad under 3900 kr/mån","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2008/besqab-uppfor-ungdomslagenheter-med-en-boendekostnad-under-3900-krman/"},{"d":"2008-04-03","n":"Besqab fortsätter sin positiva utveckling","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2008/besqab-fortsatter-sin-positiva-utveckling/"},{"d":"2008-03-26","n":"Lotta Niland ny affärschef på Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2008/lotta-niland-ny-affarschef-pa-besqab/"},{"d":"2008-02-11","n":"Besqab färdigställer bostäder i Mariehäll med unika lösningar för trafikbuller","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2008/besqab-fardigstaller-bostader-i-mariehall-med-unika-losningar-for-trafikbuller/"},{"d":"2007-11-23","n":"Nu startar Besqab produktionen av 30 nya äldrebostäder vid Edsby slott","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2007/nu-startar-besqab-produktionen-av-30-nya-aldrebostader-vid-edsby-slott/"},{"d":"2007-05-25","n":"Besqab bygger bostäder i Täby Centrum","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2007/besqab-bygger-bostader-i-taby-centrum/"},{"d":"2007-05-23","n":"Nu startar Besqab och Svenska Bostäder produktionen av 115 nya lägenheter vid Liljeholmen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2007/nu-startar-besqab-och-svenska-bostader-produktionen-av-115-nya-lagenheter-vid-liljeholmen/"},{"d":"2007-05-16","n":"Årstämma i Besqab Projekt och Fastigheter AB - förändringar i styrelsen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2007/arstamma-i-besqab-projekt-och-fastigheter-ab--forandringar-i-styrelsen/"},{"d":"2007-03-30","n":"Rekordresultat av Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2007/rekordresultat-av-besqab/"},{"d":"2006-11-24","n":"Nya tuffa tiovånings hus i Nybohov, Liljeholmen med hänförande utsikt över Stockholms stad","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2006/nya-tuffa-tiovanings-hus-i-nybohov-liljeholmen-med-hanforande-utsikt-over-stockholms-stad/"},{"d":"2006-11-20","n":"Besqab utsedd till vinnare i markanvisningstävlingen Strandängarna, Tyresö","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2006/besqab-utsedd-till-vinnare-i-markanvisningstavlingen-strandangarna-tyreso/"},{"d":"2006-10-17","n":"Modern och annorlunda arkitektur på bostads­hus i Mariehäll","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2006/modern-och-annorlunda-arkitektur-pa-bostads­hus-i-mariehall/"},{"d":"2006-10-04","n":"Sapphos döttrar utsmyckar Besqabs nya bostads­hus i Midsommarkransen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2006/sapphos-dottrar-utsmyckar-besqabs-nya-bostads­hus-i-midsommarkransen/"},{"d":"2006-08-24","n":"Besqab har fått ett uppdrag att uppföra hyreslägenheter på Lidingö samt vunnit en markanvisningstävling i Rydbo, Österåkers kommun.","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2006/besqab-har-fatt-ett-uppdrag-att-uppfora-hyreslagenheter-pa-lidingo-samt-vunnit-en-markanvisningstavling-i-rydbo-osterakers-kommun-/"},{"d":"2006-03-31","n":"Besqab startar ytterligare två bostads­projekt med ca 130 lägenheter i Stockholm","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2006/besqab-startar-ytterligare-tva-bostads­projekt-med-ca-130-lagenheter-i-stockholm/"},{"d":"2006-03-23","n":"Bokslutsinformation för Besqabkoncernen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2006/bokslutsinformation-for-besqabkoncernen/"},{"d":"2006-02-20","n":"Hägerstensområdet kompletteras med två nya bostads­projekt som omfattar mer 100 lägenheter.","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2006/hagerstensomradet-kompletteras-med-tva-nya-bostads­projekt-som-omfattar-mer-100-lagenheter-/"},{"d":"2005-12-14","n":"Py Börjeson och Leif Rönngren invigde visningslägenheten i de nya bostads­husen på Kirunagatan i Vällingby.","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/py-borjeson-och-leif-ronngren-invigde-visningslagenheten-i-de-nya-bostads­husen-pa-kirunagatan-i-vallingby-/"},{"d":"2005-11-24","n":"Acer väljer Besqabs fastighet Linaberg i Mariehäll","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/acer-valjer-besqabs-fastighet-linaberg-i-mariehall/"},{"d":"2005-11-04","n":"Shurgard och Besqab samarbetar igen – nytt lagerhotell i Nacka","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/shurgard-och-besqab-samarbetar-igen-nytt-lagerhotell-i-nacka/"},{"d":"2005-10-25","n":"Hyreslägenheter i Fruängen - nytt samarbete mellan Besqab och Familjebostäder","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/hyreslagenheter-i-fruangen--nytt-samarbete-mellan-besqab-och-familjebostader/"},{"d":"2005-10-13","n":"Efter många turer är det nu dags för byggstart av de femton lägenheterna i Brf Macken i Midsommarkransen.","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/efter-manga-turer-ar-det-nu-dags-for-byggstart-av-de-femton-lagenheterna-i-brf-macken-i-midsommarkransen-/"},{"d":"2005-06-28","n":"Nya markanvisningar och bygguppdrag till Besqab","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/nya-markanvisningar-och-bygguppdrag-till-besqab/"},{"d":"2005-05-13","n":"Bolagsstämma på Besqab Projekt och Fastigheter den 12 maj 2005","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/bolagsstamma-pa-besqab-projekt-och-fastigheter-den-12-maj-2005/"},{"d":"2005-03-29","n":"Stort intresse för nya radhus i Brf Kvarnbo äng intill Fyris Park","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/stort-intresse-for-nya-radhus-i-brf-kvarnbo-ang-intill-fyris-park/"},{"d":"2005-03-02","n":"Nu bebyggs en av de sista tomterna i Ritorp, Solna","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/nu-bebyggs-en-av-de-sista-tomterna-i-ritorp-solna/"},{"d":"2005-02-18","n":"Nya lägenheter vid Vällingby centrum.","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/nya-lagenheter-vid-vallingby-centrum-/"},{"d":"2005-02-10","n":"Nya bostäder i populära Midsommarkransen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2005/nya-bostader-i-populara-midsommarkransen/"},{"d":"2004-10-19","n":"Nytt Developmentuppdrag","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2004/nytt-developmentuppdrag/"},{"d":"2004-06-20","n":"Besqab bygger om skolbyggnad, Kv Träspånet i Gubbängen","u":"/press­-och-media/besqabs-tidigare-press­meddelanden/2004/besqab-bygger-om-skolbyggnad-kv-traspanet-i-gubbangen/"}]
Ladda ner som Excel

Orderdjup

Transaktioner

Pris Volym Köpare Säljare Tidpunkt
Köp Volym     Volym Sälj

Aktiedata

Aktiekalkylator

Se hur ditt innehav har förändrats över tid.

Ange tidsperiod

Ange antal aktier ELLER investerat värde