Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Konvertibelprogram 2022/2026 (KP 2022)

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutades om att inrätta ett nytt långsiktigt aktierelaterat incitaments­program i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqabkoncernen ("Konvertibelprogram 2022/2026" eller "KP 2022"), innefattande emission av konvertibler till ett nominellt belopp om högst 20 350 000 kronor. Konvertering kan ske under tre perioder om två veckor från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporterna för första kvartalet 2025, tredje kvartalet 2025 och första kvartalet 2026. Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig fast ränta om 3,75 procent och förfaller till betalning den 7 juli 2026 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

Konverteringskursen fastställdes till 159,20 kronor och totalt tecknades konvertibler till ett nominellt belopp om 1 840 000 kronor genom emission av 18 400 konvertibler. 

Frivilligt återköpserbjudande

I april 2023 erbjöd Besqab ett frivilligt återköp riktat till samtliga konvertibelinnehavare inom programmet. Konvertibler motsvarande 83 procent av det totala utestående nominella beloppet återköptes. Det nominella beloppet för kvarvarande utestående konvertibler uppgår till 310 000 kronor.

Omräknad konverteringskurs

Med hänsyn till genomförd nyemission i Besqab i april/maj 2023 har konverteringskursen avseende KP 2022 omräknats från 159,20 kronor till 147,60 kronor.

Utspädning

Vid konvertering av konvertibler till aktier skulle Besqabs aktiekapital komma att öka med högst 21 000 kronor genom utgivande av 2 100 aktier. Det motsvarar en utspädning om 0,01 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Relaterade dokument