Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Hållbarhet

Besqab ska bidra till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor. Vi utformar våra bostads­miljöer för att främja en
hälsosam och hållbar livsstil.

Hållbart i alla led

För oss på Besqab är det viktigt att det hållbara livet också är det enkla livet. När vardagslivet fungerar smidigt kan vi göra långsiktig skillnad på riktigt. Därför börjar vi tänka hållbarhet ur många perspektiv redan när vi förvärvar marken och börjar planera våra bostäder. Besqab ska bidra till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor. Vi utformar våra bostads­miljöer för att främja en hälsosam och hållbar livsstil.

Hållbarhet är centralt i allt vårt arbete. Vi fokuserar på att bygga energieffektiva hus, göra genomtänkta materialval, öka resurseffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser med målsättningen att Svanenmärka alla bostäder och möjliggöra grön finansiering. Vi tar ett socialt ansvar för att utveckla trygga boendemiljöer som tillför värden i de kvarter vi bygger och erbjuder ett varierat utbud av bostäder som möter de lokala behoven.

Vi låter kvalitetssäkra våra bostads­rätts­föreningars ekonomi för en sundare nyproduktionsmarknad och en tryggare bostads­rätts­affär för våra kunder, genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF.

Vår gemensamma värdegrund och transparenta beslutsordningar är grunden för en sund affärskultur och ser till att vi agerar korrekt i vårt dagliga arbete.

Läs mer

Sunda boendemiljöer och en hållbar byggprocess

Vårt hållbarhets­arbete innebär bland annat att vi certifierar våra projekt enligt Svanen. För dig som bor i våra bostäder kan det innebära att vi förbereder för en bra källsortering i bostaden, att vi sorterar byggavfallet under byggtiden, att bostaden är energieffektiv, att vi valt ut sunda material, att vi använder återvänt material och att vi väljer solenergi där det är möjligt.

Vi vill främja barns och vuxnas rörelse. Det kan innebära att vi utformar våra hus och gårdar för rörelse, träning och lek. Vi väljer ut platsen vi bygger på noga så att du har nära till grönområden och kan välja att gå eller cykla till skolan, jobbet eller till kollektivtrafik. Vi avtalar om bilpool i bostads­rätts­föreningar. Du ska inte behöva bil om du inte vill ha det.

Ekonomiskt hållbara bostäder

Våra bostads­projekt ska ha en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Våra bostads­rätts­föreningar certifieras med Trygg BRF som är ett stärkt konsumentskydd där vi är transparenta med föreningens ekonomi och kan jämföras med andra föreningar. 

Våra energieffektiva och miljöcertifierade bostäder och fastigheter gör det möjligt för dig som bostads­kund och för bostads­rätts­föreningar att ta gröna bolån och gröna fastighets­lån, vilka innebär att du får en viss ränterabatt. Lyssna med din bank så får du mer information om gröna bolån där.

Vi bygger städer där alla får plats

Som samhällsbyggare tar Besqab ett socialt ansvar för att utveckla trygga boendemiljöer som tillför nya värden i de kvarter vi bygger. Vi erbjuder ett varierat utbud av olika bostäder och upplåtelseformer som möter de lokala behoven. Vi utvecklar inte bara bostäder utan tar ansvar för hela platsen genom att även utveckla skolor, förskolor och äldreboenden, allt efter behov. I stadsmiljö jobbar vi med levande ljusa bottenvåningar och belysning för att öka tryggheten, vi utvecklar gemensamhetslokaler för att underlätta för mer social samvaro, coworking-lokaler, festvåningar, övernattningslägenheter, gym, växthus, lekplatser, grillplatser och odlingslotter kan vara exempel på andra saker som kan öka samvaron. 

Bjuder in unga i branschen

Vi vill att fler unga upptäcker vår bransch och därför har vi länge haft ett samarbete med universiteten. Att få vara med och utveckla samhällen är inspirerande! Genom att erbjuda praktikplatser, examensarbeten och sommarjobb för studerande vill vi visa hur vi jobbar och inspirera till framtida jobb. Vi har också en visningspool för vår personals ungdomar där de får hjälpa till på våra visningar och kundevenemang och på så sätt få en inblick i säljprocessen och arbetet med kundrelationer.

Kontakt Hållbarhet

Har du frågor om Besqabs hållbarhets­arbete är du välkommen att höra av dig till hållbarhets­chef Hanna Bodbacka.