Logotype

Revisor

Besqabs externa revisor utses av årsstämman. Revisorn har som uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn ska även lämna yttrande avseende bolagets hållbarhets­rapport och bolagsstyrningsrapport. Revisor nomineras av valberedningen och väljs av stämman på ett år.

Huvudansvarig revisor

Årsstämman 2023 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill nästa årsstämma välja Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor.

Fredric Hävrén

Auktoriserad revisor

Fredric är partner och auktoriserad revisor och har arbetat på EY sedan 1999. Fredric är ansvarig för Real Estate, Hospitality & Construction inom Assurance på EY:s Stockholmskontor och har omfattande erfarenhet av bokföring, revision och rådgivning inom fastighets­branschen för såväl stora börsnoterade företag som fastighets­fonder.  

Aktuella uppdrag avser bl.a HSB Bostad, Fastpartner, Heba, Magnolia Bostad, Aros Bostads­utveckling och ByggVesta.