Logotype

Finansiell kalender

2023

25
okt
25 okt, 2023 07:30 CET

Delårsrapport januari-september 2023

2024

02
feb
2 feb, 2024 07:30 CET

Bokslutskommuniké 2023

Tyst period

Besqab iakttar en så kallad tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- och bokslutsrapporter. Under denna period genomförs ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga intressenter.