Logotype

Ett komplett bostads­erbjudande

Besqab utvecklar bostäder med bostads­- och äganderätt. Även hyresfastigheter , vårdboenden och annan samhällsservice, där långsiktigt ägande ingår i verksamheten.

Bostäder för livets alla skeden

Livet förändras som mest åren mellan 20 och 40. Vi flyttar oftare än annars och går från singelettan till sambolägenheten och vidare till familjebostaden. Många av de som bor i Besqabs bostäder tillhör just denna kategori, men vi utvecklar bostäder för alla åldrar. Vi utgår alltid från efterfrågan lokalt och hur förutsättningarna på platsen ser ut. Efterfrågan styrs i hög grad av den lokala demografin och hur bostads­behoven förhåller sig i relation till det befintliga bostads­utbudet. Gedigna marknadsanalyser ligger till grund för beslutet om vilka typer av bostäder vi vill utveckla och med vilken upplåtelseform. Bostaden och boendemiljön är alltid i centrum, men inriktningen mot olika upplåtelseformer och kunders produkters produkterbjudande samt upplägg för finansiering, försäljning och uthyrning.

Två affärsområden

Beroende på inriktning utvecklas bostäderna inom något av våra två affärsområden  Projekt­utveckling Bostad eller Fastighets­utveckling och Fastigheter . Dessa två affärsområden samverkar i flera led och drar nytta av Besqabs samlade kompetens och erfarenhet. 

Projekt­utveckling Bostad

Affärsområdet Projekt­­utveckling Bostad är Besqabs kärnverksamhet och vårt största affärsområde. Här utvecklar vi bostäder upplåtna med bostads­­rätt och äganderätt till privatkonsumenter. Verksamheten bedrivs från ett tidigt skede med att arbeta med detaljplaner till att leverera en nyckelfärdig bostad. Projekt­­en återfinns i huvudsak i Stockholms län och i Uppsala.

Projekt­utveckling Bostad

Fastighets­utveckling och fastigheter

Inom Fastighets­­utveckling och Fastigheter arbetar Besqab med utveckling av hyresbostäder, vårdbostäder, äldreboenden och annan samhällsservice så som till exempel skolor och förskolor. Affärsområdet innefattar också ägande och förvaltning av de egenutvecklade fastigheterna med ambitionen att bygga upp ett attraktivt bestånd som genererar stabila operativa kassaflöden.

Fastighets­utveckling och fastigheter