Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Förvaltnings­fastigheter

Förvaltnings­fastigheter omfattar vår verksamhet för ägande och förvaltning av färdigutvecklade fastigheter, såsom hyresrätter, vårdboende eller samhällsservice.

Här ingår även exploateringsfastigheter som är avsedda för kommande bostads­utveckling. En framgångsrik uthyrning och effektiv förvaltning ger stabila kassaflöden över tid.  

För egenproducerade vårdboenden och övrig samhällsservice ingår Besqab avtal med en kommersiell hyresgäst innan produktionen startar. På så vis kan vi säkerställa att de färdigställda fastigheterna är utformade för hyresgästens behovs samtidigt som förvaltningen och driften optimeras utifrån fastighetens användning.