Logotype

Förvaltnings­fastigheter

Inom Förvaltnings­fastigheter ingår vår verksamhet för att äga och förvalta egenutvecklade fastigheter och exploateringsfastigher avsedda för kommande bostads­utveckling.  

Framgångsrik uthyrning och effektiv förvaltning ger stabila kassaflöden från bolagets färdigställda egenutvecklade fastighets­bestånd. 

För vårdboenden och övrig samhällsservice ingår Besqab avtal med en hyresgäst innan produktionen sätter igång. På så vis kan vi säkerställa att de färdigställda fastigheterna är utformade för att förenkla vardagen för hyresgästen samtidigt som förvaltningen och driften optimeras utifrån fastighetens användning.