Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Projektutveckling Bostäder till konsument

Inom Projektutveckling utvecklar vi bostäder i upplåtelseformerna bostads­rätt eller äganderätt med bostads­konsumenter som målgrupp. Verksamheten spänner över hela kedjan för bostads­utveckling – från analys, idéarbete och markförvärv via detaljplaneprocessen till projektering och produktion av nyckelfärdig hållbar bostad.

Vi arbetar metodiskt för att hitta nya projektmöjligheter och förvärvar gärna mark i tidiga skeden, för att kunna utveckla värde genom aktivt planarbete. Projektutvecklings­fasen är den del av processen där bostäderna och områdena tar form. Utöver arkitektur och funktion hanteras frågor som närmiljö, tillgänglighet och trygghet.

Projektgenomförandefasen omfattar markarbeten och byggnation. Vi arbetar både med totalentreprenader och med delad entreprenad, där vi har egen personal som leder produktionen. Under hela processen har vi ett tätt samarbete med kommuner, arkitekter och kunder för att skapa de bästa bostäderna och områdena utifrån den givna platsen.

Vår affärsmodell för utveckling av bostads­rätter och äganderätter innebär att en stor del av bostäderna säljs ”på ritning”, det vill säga innan bostaden uppförs. Vid utveckling av bostads­rätter ingår Besqab och bostads­rätts­föreningen mark- och entreprenadavtal. När det gäller äganderättsprojekt och ägarlägenheter ingår vi i stället avtal med bostads­köparen, som ofta är en privatperson. Inledningsvis tecknas oftast ett icke bindande bokningsavtal, följt av bindande förhandsavtal och upplåtelseavtal. På detta sätt kan vi se att produkten är attraktiv på marknaden och säkerställa en god projektfinansiering.