Logotype

Projektutveckling Bostäder till konsument

Inom Projektutveckling utvecklar vi bostäder i upplåtelseformerna bostads­rätt eller äganderätt med bostads­konsumenter som målgrupp. Verksamheten spänner över hela kedjan för bostads­utveckling – från analys, idéarbete och markförvärv via detaljplaneprocessen till projektering och produktion av nyckelfärdig hållbar bostad.

När vi utvecklar bostäder gör vi det från ett tidigt skede där vi börjar med detaljplaneläggning av råmark. Därefter övergår vi till ett produktionsskede och till slut får vi överlämna nyckeln till en färdig bostad till dig som kund. Under hela processen har vi ett tätt samarbete med kommuner, arkitekter och kunder för att skapa nya värden och vi har ett starkt engagemang på platsen vi bygger på. Besqab har egen personal för platsledning för att leda produktionen.

Vår affärsmodell för projektutveckling av bostads­rätter och äganderätter bygger på att en stor del av bostäderna säljs på ritning, det vill säga innan bostaden uppförs. Vi tecknar försäljningsavtal med slutkund i ett tidigt skede för att säkra att produkten är attraktiv på marknaden och för att minska risken i projektfinansieringen. Besqab och bostads­rätts­föreningen ingår mark- och entreprenadavtal vid bostads­rätts­projekt. När det gäller äganderättsprojekt och ägarlägenheter ingår vi i stället avtal med bostads­köparen som ofta är en privatperson.