Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab varslar om uppsägningar på grund av övertalighet efter samgående

Regulatorisk information
Besqab AB (publ) (“Besqab”) varslar om uppsägningar till följd av den genomförda sammanslagningen mellan Aros Bostads­utveckling AB och Besqab. Varslet berör cirka 25 medarbetare.

Samgåendet mellan Aros Bostads­utveckling AB och Besqab genomfördes i mars 2024 och det sammanslagna bolaget tog namnet Besqab. Det nya bolaget står nu inför en övertalighet om cirka 25 medarbetare till följd av överlappande roller efter samgåendet, samt med anledning av en förändrad genomförandemodell som omfattar en kombination av totalentreprenader och egen produktion. Besqab har lagt ett varsel till Arbetsförmedlingen och ska inleda fackliga förhandlingar. 

 

Magnus Andersson, VD Besqab säger: 

“Vi bygger det nya Besqab för att skapa ett långsiktigt hållbart bolag med lönsam tillväxt. Med anledning av integrationen av de två verksamheterna påverkas delar av organisationen tyvärr av övertalighet. Det är ett tråkigt besked att ge men ett viktigt steg i arbetet med att skapa en stark verksamhet för att möta en vändande bostads­marknad.”  

 

Certified Adviser för Besqab AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ)

Denna information är sådan information som Besqab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta press­meddelande.

 

 

 

Om Besqab
Besqab AB (publ) utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i eftertraktade lägen i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar även utveckling av samhällsservice för andras ägande eller egen förvaltning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.besqab.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e: magnus.andersson@besqab.se, t: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Chef IR och kommunikation, e:
anna.akerlund@besqab.se, t: +46 70 778 28 97
Certified adviser, e: certifiedadviser@carnegie.se, t: +46 73 856 42 65