Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­utveckling AB (publ) byter namn till Besqab AB (publ) och får nya tickers på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk information
På extra bolagsstämma som hölls den 16 april 2024 i Aros Bostads­utveckling AB (publ) beslutades om namnändring från Aros Bostads­utveckling AB (publ) till Besqab AB (publ). Namnändringen har nu registrerats vid Bolagsverket och verkställts. I samband med namnändringen kommer stamaktien och preferensaktien att få nya kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Growth Market.

Nytt kortnamn (ticker) för stamaktien kommer att vara BESQAB och nytt kortnamn för preferensaktien av serie B kommer att vara BESQAB PREF B. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market med stamaktiens och preferensaktiens nuvarande kortnamn kommer att vara 23 april 2024. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market med aktiernas nya kortnamn är den 24 april 2024. ISIN-koderna för aktierna är oförändrade.

Bolaget kommer även att byta adress till hemsidan till www.besqab.se. Ändringen beräknas ske den 23 april 2024.

 

Certified Adviser för Besqab AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ).

 

 

Om Besqab 
Besqab AB (publ) utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i eftertraktade lägen i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar även utveckling av samhällsservice för andras ägande eller egen förvaltning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.besqab.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, VD, e: magnus.andersson@arosbostad.se, t: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Chef IR och kommunikation, e:
anna.akerlund@arosbostad.se, t: +46 70 778 28 97
Certified adviser, e: certifiedadviser@carnegie.se, t: +46 73 856 42 65