Logotype

Press­meddelanden

Här hittar du de senaste nyheterna och press­meddelanden från Besqab. 

1 feb, 2023, 17:30
Regulatorisk information
Besqab uppfyller inte vissa nyckeltal under obligationslån
1 feb, 2023, 13:00
Regulatorisk information
Besqabs bokslutskommuniké 2022
27 jan, 2023, 13:30
Regulatorisk information
Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån
25 jan, 2023, 20:00
Regulatorisk information
Besqab gör icke kassaflödespåverkande avsättning och nedskrivning samt avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission
20 okt, 2022, 13:00
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–september 2022
7 jul, 2022, 10:00
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–juni 2022
28 apr, 2022, 17:00
Regulatorisk information
Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma
28 apr, 2022, 13:00
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–mars 2022
28 mar, 2022, 13:00
Regulatorisk information
Kallelse till Besqabs årsstämma 2022
25 mar, 2022, 11:00
Regulatorisk information
Besqab publicerar årsredovisning för 2021
4 feb, 2022, 12:00
Regulatorisk information
Bokslutskommuniké januari–december 2021
16 dec, 2021, 08:00
Regulatorisk information
Fredrik Jonsson ansluter till Besqab
3 dec, 2021, 16:00
Regulatorisk information
Besqab AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av gröna obligationer på Nasdaq Stockholm
28 okt, 2021, 14:52
Regulatorisk information
Besqab AB (publ) emitterar ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 300 Mkr
25 okt, 2021, 21:23
Regulatorisk information
Besqab AB (publ) undersöker möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer
20 okt, 2021, 08:00
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–september 2021
27 sep, 2021, 14:00
Regulatorisk information
Valberedning inför Besqabs årsstämma 2022
1 sep, 2021, 08:00
Regulatorisk information
Besqab förvärvar utvecklings­fastighet i Huddinge
9 jul, 2021, 08:00
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–juni 2021
7 jul, 2021, 15:39
Regulatorisk information
Besqab produktionsstartar bostäder i Nacka strand och Täby
Ladda fler rapporter