Logotype

Press­meddelanden

Besqab och Aros Bostad har gått samman och bildat ett nytt bolag. Press­meddelanden från det nya bolaget hittar du här. Press­meddelanden från bolaget tidigare kallat Besqab hittar du på följande länk:   

30 mar, 2023, 15:30
Regulatorisk information
Besqab offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen
29 mar, 2023, 17:00
Regulatorisk information
Kommuniké från extra bolagsstämma i Besqab
27 mar, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Besqab offentliggör villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 833 Mkr
24 mar, 2023, 08:30
Regulatorisk information
Besqabs Års- och hållbarhets­redovisning 2022
24 mar, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Kallelse till Besqabs årsstämma 2023
9 mar, 2023, 14:00
Regulatorisk information
Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2023 i Besqab
24 feb, 2023, 08:05
Regulatorisk information
Kallelse till extra bolagsstämma i Besqab
24 feb, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Styrelsen för Besqab har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 825 Mkr, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande
7 feb, 2023, 12:00
Regulatorisk information
Besqab AB (publ) - Meddelande om utfall i skriftligt förfarande avseende obligationslån
1 feb, 2023, 17:30
Regulatorisk information
Besqab uppfyller inte vissa nyckeltal under obligationslån
1 feb, 2023, 13:00
Regulatorisk information
Besqabs bokslutskommuniké 2022
27 jan, 2023, 13:30
Regulatorisk information
Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån
25 jan, 2023, 20:00
Regulatorisk information
Besqab gör icke kassaflödespåverkande avsättning och nedskrivning samt avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission
20 okt, 2022, 13:00
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–september 2022
7 jul, 2022, 10:00
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–juni 2022
28 apr, 2022, 17:00
Regulatorisk information
Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma
28 apr, 2022, 13:00
Regulatorisk information
Delårsrapport januari–mars 2022
28 mar, 2022, 13:00
Regulatorisk information
Kallelse till Besqabs årsstämma 2022
25 mar, 2022, 11:00
Regulatorisk information
Besqab publicerar årsredovisning för 2021
4 feb, 2022, 12:00
Regulatorisk information
Bokslutskommuniké januari–december 2021
Ladda fler