Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad redovisar ett starkt rörelseresultat och hög försäljningsgrad i Årsredovisningen 2022

Regulatorisk information
Årsredovisningen för Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) är publicerad på bolagets hemsida arosbostad.se/investerare (http://www.arosbostad.se/investerare).  2022 summeras som ett år där Aros Bostad presterade ett starkt rörelseresultat och rekordhög försäljning, trots en utmanande marknad.

De två strategiskt viktiga affärerna som genomfördes under året stärker Aros Bostads­ position. Förvärvet av en byggrättsportfölj från ALM Equity innebar en positiv resultateffekt och att Aros Bostad kan räknas till en av Storstockholms största bostads­utvecklare. Försäljningen av en hyresrättsportfölj till kapitalförvaltaren Patrizia har möjliggjort för fortsatta projektstarter i en sämre bostads­rätts­marknad.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar:

”Även om marknaden ser fortsatt utmanande ut på kort sikt, så är de långsiktiga förutsättningarna för vår affär mycket goda. Vår ambition är att, liksom i tidigare marknadsnedgångar, produktionsstarta bostads­projekt som kan möta det förväntade låga utbudet som kommer att råda 2024 och framåt. Ett exempel på det är Tallbacken i Huddinge där vi under innevarande kvartal tecknat entreprenadavtal för den första etappen av radhus.”

Arbetet med att integrera hållbarhets­frågorna i produkter och processer fortsätter, med fokus i närtid på miljö- och klimat. Aros Bostad har under 2022 genomfört en klimatberäkning av verksamhetens utsläpp för scope 1 – 3 och tagit fram nya fokusområden och nyckeltal för områdena resursförbrukning och cirkularitet samt biologisk mångfald.

Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på arosbostad.se/investerare