Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tillsätter ny CFO och utser finans- och transaktionschef samt chefsjurist

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har utsett Maja Dahlén till ny CFO för verksamheten från den 1 mars 2023. Vidare har Daniel Bergström utsetts till finans- och transaktionschef och Emmy Fredenklo till chefsjurist.

Maja Dahlén har arbetat inom Aros Bostad sedan 2017, varav de senaste tre åren i rollen som ekonomichef. Maja ersätter Ken Wendelin och tar plats i ledningsgruppen från 1 mars 2023. Rollen som ekonomichef tas över av Alexander Kjäll som väljer att komma tillbaka till Aros Bostad efter några år utanför bolaget.

Daniel Bergström har en gedigen erfarenhet från Aros Bostad, efter att ha arbetat som affärsutvecklare och transaktionsansvarig under åtta år. Daniel utses omgående till finans- och transaktionschef, vilket är en ny roll inom bolaget. 

Emmy Fredenklo anslöt till Aros Bostad som bolagsjurist efter en tjänst på advokatbyrå och utsågs runt årsskiftet till chefsjurist i samband med att teamet utökades.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad, säger:

Det känns otroligt bra att vi har kunnat tillsätta dessa viktiga tjänster med seniora resurser som redan har ledningens och styrelsens förtroende och som jag vet kommer att leverera fullt ut inom sina nya roller. Att kunna lyfta fram interna kandidater på detta sätt är ett fint kvitto på styrkan i vår organisation. Samtidigt vill jag tacka Ken för det goda samarbetet och alla insatser under åren på Aros Bostad och önska honom stort lycka till i framtiden.”

Aros Bostads­ nuvarande CFO och vice VD Ken Wendelin kommer enligt tidigare press­meddelande att påbörja en ny anställning utanför koncernen. Ken arbetar dock kvar på Aros Bostad till och med den 30 april i syfte att säkerställa att Aros Bostads­ nya CFO respektive finans- och transaktionschef kommer in i sina nya roller.


Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 30 september 2022, 33 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. I Q3 2022 tecknades bindande avtal rörande förvärv av ytterligare 34 projekt, motsvarande cirka 1 500 bostäder. 23 av dessa projekt tillträddes under oktober 2022. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00
 

Bilder

  • maja_dahlen.jpg
  • daniel_bergström.jpg
  • emmy_fredenklo.jpg