Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tillsätter David Johansson som vice VD och COO

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) anställer David Johansson för en nyinrättad roll som operativ chef för bolagets projektverksamhet. David börjar sin anställning den 24 april 2023 och tar då plats i Aros Bostads­ ledningsgrupp som vice VD och COO.

David Johansson är civilingenjör från KTH och har en gedigen bakgrund inom projekt- och stadsutveckling, senast i rollen som regionchef för Fastighets­ AB Balder. Som COO hos Aros Bostad kommer han att vara del av ledningsgruppen med ansvar för att driva och samordna den operativa delen av verksamheten, vilket omfattar affärsutveckling, projektutveckling och projektgenomförande. I samband med att David tillträder tar även chefsjurist Emmy Fredenklo samt finans- och transaktionschef Daniel Bergström plats i ledningsgruppen.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Aros Bostad har vuxit den operativa verksamheten kraftigt med nästan en fördubbling av antalet projekt i produktion under det senaste året och en ambitiös affärsplan för kommande år. Det är därför väldigt roligt att få välkomna David till Aros Bostad, som vice VD och COO. David har en gedigen erfarenhet av både bostads­- och stadsutveckling och jag känner mig trygg i att han kommer bidra med mycket positiva värden på vår fortsatta väg framåt.”

David Johansson kommenterar:
"Aros Bostad har genom fina strukturaffärer positionerat sig väl i en utmanande marknad. Det är ett välskött bolag med sunda värderingar, bra ledarskap och kompetenta medarbetare. Jag ser fram emot att ansluta till teamet och hoppas att jag kan bidra till den fortsatta utvecklingen av bolaget."

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 december 2022 driver bolaget 63 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Bilder

  • Bild på David Johansson_foto Jonas Eriksson.jpg