Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tillträder ALM-portföljen och välkomnar Joakim Alm till styrelsen

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad”) tillträder byggrättsportföljen för vilken bindande avtal tecknades med ALM Equity 15 augusti 2022. I samband med tillträdet övergår tio medarbetare från ALM Equity till Aros Bostad och Joakim Alm kliver in i styrelsen.

Byggrättsportföljen består som tidigare kommunicerats av 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, där 23 projekt tillträds direkt (enligt lista nedan) och resterande del tillträds då de avtalsmässiga förutsättningarna infaller. Joakim Alm, VD för ALM Equity, träder in som styrelseledamot i Aros Bostad, i enlighet med beslut från den extra bolagsstämman 23 september 2022. Samtliga tio medarbetare som erbjudits anställning hos Aros Bostad har tackat ja och ansluter vid tillträdet.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
Vi brukar säga att Aros Bostad är ett entreprenöriellt bolag med ett strukturerat genomförande. Affärerna hittills under 2022 har verkligen visat vad det betyder. Genom affären med ALM Equity kan vi addera över 1 500 byggrätter och tio nya kompetenta medarbetare som kommer fortsätta driva projekten. Detta placerar oss bland de absolut största utvecklarna på vår marknad. Genom hyresrättsaffären som genomfördes tidigare i år har vi nått en hög försäljningsgrad i pågående projekt, vilket ger oss stabiliteten att fortsätta fokusera på framtiden och kommande projekt. Det är dessutom väldigt roligt att få välkomna Joakim Alm, som är en erkänt kunnig entreprenör, till Aros Bostads­ styrelse.”

Som kommunicerat i press­meddelande den 15 augusti 2022 uppgår köpeskillingen för byggrättsportföljen till 1 465 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om cirka 35 procent av det utökade bolaget. Hela köpeskillingen erläggs inte på tillträdesdagen, utan betalning sker i två steg, genom apportemission av 9 942 470 stamaktier till en kurs om 60 kronor per aktie och av 2 953 161 preferensaktier till en kurs om 86 kronor per preferensaktie samt av 5 462 076 konvertibler som ska växlas till stamaktier under 2023 i samband med beräknat tillträde. Konvertiblerna har en konverteringskurs om 60 kronor per stamaktie. ALM Equity ska verka för en ägarspridning i syfte att förbättra likviditeten i Aros Bostads­ aktie.

Genom apportemissionerna, samt vid utnyttjande av konvertiblerna, ökar aktiekapitalet med 367 154,14 kronor från 869 298,72 kronor till 1 236 452,86 kronor. Totala antalet aktier i Aros Bostad ökar med 18 357 707 aktier, från 43 464 936 till 61 822 643 aktier. Beräknad utspädningseffekt för befintliga aktieägare uppgår till cirka 29,7 procent.

Projekt Kommun Produkttyp Planstatus Ljus BTA Enheter
Eds Allé 1 Upplands Väsby Småhus Detaljplan               3 228 20
Kavalleristen Rissne Gård Sundbyberg Småhus Detaljplan               2 401 18
Alba 1 Stockholm Flerbostads­hus Detaljplan               3 930 28
Alba 2 Stockholm Flerbostads­hus Detaljplan               4 068 32
Gällsta 1 Ekerö Småhus Detaljplan               3 410 21
Hofgården Ekerö Småhus Detaljplan               2 970 22
Ryttmästaren Rissne Gård Sundbyberg Småhus Detaljplan               2 112 16
Drabanten Nynäshamn Småhus Detaljplan               3 418 26
Parkvillorna Salem Flerbostads­hus Detaljplan                  810 12
Råcksta Äng och Glimten Stockholm Småhus Detaljplan               3 548 22
Guldkaggen Gotland Flerbostads­hus Detaljplan               1 243 16
Kalkateljen Södertälje Småhus Detaljplan                  960 9
Sjövillan 7 Södertälje Småhus Detaljplan               3 088 32
Tyska Botten Stockholm Småhus Detaljplan               3 273 20
Eds Allé 2 Upplands Väsby Småhus Detaljplan               2 131 17
Eds Allé 3 Upplands Väsby Småhus Detaljplan               1 889 15
Ormsta 1 Vallentuna Småhus Detaljplan               3 891 24
Ormsta 2 Vallentuna Småhus Detaljplan               3 891 24
Ormsta 3 Vallentuna Småhus Detaljplan               3 891 24
Kungsberga Ekerö Småhus Planskede               4 296 50
Lillängsvägen Haninge Småhus Planskede               9 972 65
Mörby villatomter Ekerö Småhus Planskede               2 420 22
Solsätra Haninge Småhus Planskede               7 450 50
78 289 585

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och drev, per den 30 juni 2022, 33 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. I oktober 2022 förvärvades ytterligare 34 projekt, motsvarande 1 505 bostäder, av vilka 23 projekt tillträddes omgående. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00