Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har avslutat Erik Pensers uppdrag som likviditetsgarant och utser Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bytet är i enlighet med Nasdaq Stockholms ramverk för likviditetsgaranter. Utöver detta meddelar Aros Bostad idag att bolaget byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ).

I rollen som likviditetsgarant kvoterar Carnegie köp- respektive säljvolym för Aros Bostads­ aktier, i enlighet med de vid var tid gällande minimikraven för likviditetsgaranter som följer av Nasdaq Stockholms regelverk. Syftet är att främja aktiens likviditet och minska skillnaden mellan köp och säljpris. Carnegies uppdrag startar den 30 november 2023.

Aros Bostad meddelar att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ). Bolaget har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ). Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 september 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post:
certifiedadviser@carnegie.se, telefon: +46 73 856 42 65