Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­ CFO och vice VD Ken Wendelin lämnar sin tjänst för en extern roll

Regulatorisk information
Ken Wendelin, som varit CFO och vice VD på Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad”) sedan 2015, har valt att säga upp sin tjänst för en motsvarande roll inom Holmströmgruppen. Rekrytering av ersättare startar omgående. Ken kommer att arbeta kvar på sin position inom Aros Bostad under ytterligare sex månader.

Johan A. Gustavsson, Styrelseordförande Aros Bostad:
”Jag vill tacka Ken för ett förtjänstfullt och värdeskapande arbete under de senaste sju åren. Under den här perioden har Aros Bostad utvecklats från att vara en mindre ägarledd organisation till ett noterat bolag och en position som en av Storstockholms största bostads­utvecklare. Från styrelsen och grundarna så önskar vi Ken lycka till med nya spännande utmaningar.”

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
Aros Bostad har genomgått en kraftig tillväxt under de senaste åren, med mångdubblering av både personalstyrka och antalet bostads­projekt i produktion. Det har varit roligt att ha Ken som partner under denna utvecklings­resa och jag ser fram emot att vi kan fortsätta driva branschen framåt, om än från olika håll framöver.” 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och drev, per den 30 juni 2022, 33 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00