Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad publicerar årsredovisning för 2023

Regulatorisk information
 

Årsredovisningen för Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) är publicerad på bolagets hemsida www.arosbostad.se/investerare

Magnus Andersson, VD Aros Bostad kommenterar i VD-ordet:

”Det är mycket glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat under marknadsmässigt utmanande tider, ett tydligt kvitto på att våra strategiska beslut och förberedelser inför marknadsnedgången har gett resultat. Jag ser nu fram emot ett spännande 2024, och att vara del av att skapa ett nytt bolag tillsammans med Besqab, med målsättningen att bli den ledande bostads­utvecklaren i Storstockholm och Uppsala.”

 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare
 

 

Om Aros Bostad 
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 december 2023 driver bolaget 61 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 100 bostäder. Aros Bostad är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se 

 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, telefon: +46 73 856 42 65