Logotype

Strategier 

Besqabs strategi syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar
expansion. Vi arbetar målmedvetet inom ett flertal områden för ökad tillväxt och lönsamhet.

All vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet med fokus på kvalitet, tillväxt och hållbarhet. Oavsett om det handlar om att utöka vår produktportfölj eller främja en hållbar samhällsutveckling.

Finansiella och operativa mål

För att nå framgång och utveckla verksamheten i en hållbar riktning arbetar vi mot tydligt uppsatta mål.

Läs mer

Fastighets­­utveckling och Fastigheter

Vi ska växa verksamheten inom Fastighets­utveckling och Fastigheter samt utveckla och bygga en fastighets­portfölj med egenutvecklade hyresrätter samt vårdbostäder och annan samhällsservice.

Projekt­utveckling Bostad

Vår kärnverksamhet, Projekt­utveckling Bostad, ska växa genom ett utökat antal produktionsstartade bostäder med bostads­rätter och äganderätter liksom att stötta Fastighets­utveckling med projekt­erings- och produktionsuppdrag för hyresrätter och vårdbostäder.

Ackvisition och
Byggrätts­portfölj

Vi ska driva ett aktivt arbete med ackvisition så att vår byggrättsportfölj växer och förädlas med attraktiva bostads­- och fastighets­projekt­. I

Projekt­styrning och Produktions­kostnader

Vi ska stärka vår projekt­styrning och sänka våra produktionskostnader genom att utnyttja vår samlade kunskap om och goda erfarenhet av projekt­ering, byggtider, inköp och försäljning. 

Kunder och Kunderbjudanden

Vi ska säkerställa att vi har nöjda kunder samt utveckla nya attraktiva kunderbjudanden som bidrar till ökad försäljning och ökade intäkter.

Varumärke

Vi ska tydliggöra vår profil och vårt varumärke för ökad kännedom och för att stärka förtroendet hos kunder, kommuner och andra samarbetspartners.

 

Säker arbetsplats och Attraktiv arbetsgivare

Vi ska erbjuda en säker arbetsplats samt vara en attraktiv arbetsgivare för både potentiella och befintliga medarbetare.

Hållbar 
samhälls­utveckling

Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att utveckla hem och boendemiljöer med omtanke om miljö, människa och samhälle.