Logotype

Besqab bygger om skolbyggnad, Kv Träspånet i Gubbängen

Besqab har köpt en äldre skolbyggnad i Gubbängen av Stockholms stad. Byggnaden rymmer idag lokaler för verksamheter och skall byggas om till bostäder. Utöver ombyggnaden planeras nybyggnation av ca. 60 lägenheter på intilliggande mark. Byggstart 2007.